CN8 / NC8 - 2021 47 CN8 / NC8 - 2021 - SL 49

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 48
PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE MASE, PAPIRJA ALI KARTONA

48.01 ńĆasopisni papir, v zvitkih ali listih 4801 00 00  
48.02 Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali druge grafińćne namene, vkljuńćno neperforiran papir in karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali pravokotnih (vkljuńćno kvadratnih) listih, katere koli velikosti, razen papirja iz tarifne Ň°tevilke¬†4801 ali 4803; rońćno izdelana papir in karton    
Rońćno izdelana papir in karton 4802 10 00  
Papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga za izdelavo fotoobńćutljivega, toplotno obńćutljivega ali elektro-obńćutljivega papirja ali kartona 4802 20 00  
Papirna podlaga za izdelavo tapet    
ki ne vsebuje lesnih vlaken, dobljenih z mehanskimi postopki, ali ki vsebuje do vkljuńćno 10¬†mas.¬†% teh vlaken od skupne vsebine vlaken 4802 40 10  
druga 4802 40 90  
Drug papir in karton, ki ne vsebuje vlaken, dobljenih z mehanskim ali kemińćnomehanskim postopkom, ali ki vsebuje do vkljuńćno 10¬†mas.¬†% teh vlaken od skupne vsebine vlaken    
z maso manj kot 40¬†g/m¬≤ 4802 54 00  
z maso od vkljuńćno 40¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 150¬†g/m¬≤, v zvitkih    
z maso 40¬†g/m¬≤ ali veńć, vendar manj kot 60¬†g/m¬≤ 4802 55 15  
z maso 60¬†g/m¬≤ ali veńć, vendar manj kot 75¬†g/m¬≤ 4802 55 25  
z maso 75¬†g/m¬≤ ali veńć, vendar manj kot 80¬†g/m¬≤ 4802 55 30  
z maso 80¬†g/m¬≤ ali veńć 4802 55 90  
z maso od vkljuńćno 40¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 150¬†g/m¬≤ v listih, pri katerih ena stranica ne presega 435¬†mm in druga stranica ne presega 297¬†mm v neprepognjenem stanju    
pri katerih ena stranica meri 297¬†mm in druga stranica meri 210¬†mm (A4 format) 4802 56 20  
drug 4802 56 80  
drug, z maso od vkljuńćno 40 do vkljuńćno 150¬†g/m¬≤ 4802 57 00  
z maso veńć kot 150¬†g/m¬≤    
v zvitkih 4802 58 10  
drug 4802 58 90  
Drug papir in karton, ki od skupne kolińćine vlaken vsebujeta veńć kot 10¬†mas.¬†% vlaken, dobljenih z mehanskim ali kemińćno-mehanskim postopkom    
v zvitkih    
z maso manj kot 72¬†g/m¬≤, in ki od skupne vsebine vlaken vsebuje veńć kot 50¬†mas.¬†% vlaken, dobljenih z mehanskim postopkom 4802 61 15  
drug 4802 61 80  
v listih, pri katerih ena stranica ne presega 435¬†mm in druga stranica ne presega 297¬†mm v neprepognjenem stanju 4802 62 00  
drug 4802 69 00  
48.03 Toaletni papir, papir za odstranjevanje lińćila, papir za brisańće, serviete in robce ter podoben papir za uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne namene, celulozna vata, koprene iz celuloznih vlaken, vkljuńćno nabrani (krep, plisirani idr.), reliefni, luknjani, povrŇ°insko barvani, povrŇ°insko okraŇ°eni ali tiskani izdelki, v zvitkih ali listih    
Celulozna vata 4803 00 10  
Krep papir in koprena iz celuloznih vlaken z maso posameznih plasti    
do vkljuńćno 25¬†g/m¬≤ 4803 00 31  
veńć kot 25¬†g/m¬≤ 4803 00 39  
Drugo 4803 00 90  
48.04 Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†4802 ali 4803    
Kraftliner    
nebeljen    
ki vsebuje vsaj 80¬†mas.¬†% od skupne vsebnosti vlaken, vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstińćnimi ali sulfatnimi kemińćnimi procesi    
z maso manj kot 150¬†g/m¬≤ 4804 11 11  
z maso 150¬†g/m¬≤ ali veńć, vendar manj kot 175¬†g/m¬≤ 4804 11 15  
z maso 175¬†g/m¬≤ ali veńć 4804 11 19  
drug 4804 11 90  
drug    
ki vsebuje vsaj 80¬†mas.¬†% od skupne vsebnosti vlaken, vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstińćnimi ali sulfatnimi kemińćnimi procesi    
ki je sestavljen iz ene ali veńć nebeljenih plasti z zunanjo beljeno, polbeljeno ali obarvano plastjo, z maso na m¬≤    
manj kot 175¬†g 4804 19 12  
175¬†g ali veńć 4804 19 19  
drug 4804 19 30  
drug 4804 19 90  
Kraft papir za vreńće    
nebeljen    
ki vsebuje vsaj 80¬†mas.¬†% od skupne vsebnosti vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s kavstińćnimi ali sulfatnimi kemińćnimi procesi 4804 21 10  
drug 4804 21 90  
drug    
ki vsebuje vsaj 80¬†mas.¬†% od skupne vsebnosti vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s kavstińćnimi ali sulfatnimi kemińćnimi procesi 4804 29 10  
drug 4804 29 90  
Drug kraft papir in karton, z maso do vkljuńćno 150¬†g/m¬≤    
nebeljena    
ki vsebujeta vsaj 80¬†mas.¬†% od skupne vsebnosti vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s kavstińćnimi ali sulfatnimi kemińćnimi postopki    
kraft elektrotehnińćni izolirni papir 4804 31 51  
drugo 4804 31 58  
drugo 4804 31 80  
drugo    
ki vsebujeta vsaj 80¬†mas.¬†% od skupne vsebnosti vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s kavstińćnim ali sulfatnim kemińćnim postopkom    
beljena v masi 4804 39 51  
drugo 4804 39 58  
drugo 4804 39 80  
Drug kraft papir in karton, mase veńć kot 150¬†g/m¬≤, vendar manj kot 225¬†g/m¬≤    
nebeljena    
papir, namenjen za impregniranje (saturating kraft) 4804 41 91  
drugo 4804 41 98  
beljena v masi, ki v skupni kolińćini vlaken vsebuje veńć kot 95¬†mas.¬†% lesnih vlaken, dobljenih s kemińćnim postopkom 4804 42 00  
drugo 4804 49 00  
Drug kraft papir in karton, mase 225¬†g/m¬≤ ali veńć    
nebeljena 4804 51 00  
beljena v masi, ki v skupni kolińćini vlaken vsebuje veńć kot 95¬†mas.¬†% lesnih vlaken, dobljenih s kemińćnim postopkom 4804 52 00  
drugo    
ki vsebujeta vsaj 80¬†mas.¬†% od skupne vsebnosti vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s kavstińćnim ali sulfatnim kemińćnim postopkom 4804 59 10  
drugo 4804 59 90  
48.05 Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so navedene v opombi 3 tega poglavja    
Papir za valovit sloj (fluting)    
papir iz polkemińćne celuloze za valovit sloj (fluting) 4805 11 00  
papir iz slame za valovit sloj (fluting) 4805 12 00  
drugo    
papir za valovito lepenko (Wellenstoff) 4805 19 10  
drug 4805 19 90  
Testliner (reciklirana podloŇĺna lepenka)    
z maso 150¬†g/m¬≤ ali manj 4805 24 00  
z maso veńć kot 150¬†g/m¬≤ 4805 25 00  
Sulfitni ovojni papir 4805 30 00  
Filtrirni papir in karton 4805 40 00  
Klobuńćni papir in klobuńćni karton 4805 50 00  
Drug    
z maso 150¬†g/m¬≤ ali manj 4805 91 00  
z maso veńć kot 150¬†g/m¬≤, vendar manj kot 225¬†g/m¬≤ 4805 92 00  
z maso 225¬†g/m¬≤ ali veńć    
izdelan iz odpadnega papirja 4805 93 20  
drug 4805 93 80  
48.06 Pergamentni papir, za maŇ°ńćobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji, v zvitkih ali listih    
Pergamentni papir 4806 10 00  
Papir, neprepusten za maŇ°ńćobe 4806 20 00  
Pavs papir 4806 30 00  
Prosojen ali drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji    
prosojen papir 4806 40 10  
drugo 4806 40 90  
48.07 Sestavljena papir in karton (izdelana z lepljenjem ravnih slojev papirja ali kartona), povrŇ°insko nepremazana ali neimpregnirana, znotraj ojańćena ali neojańćena, v zvitkih ali listih    
Narejena iz odpadnega papirja, prekrita ali neprekrita s papirjem 4807 00 30  
Drugo 4807 00 80  
48.08 Papir in karton, valovita (z nalepljenimi ravnimi povrŇ°inskimi listi ali brez njih), nabrana (krep, plisirana), reliefna ali luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†4803    
Papir in karton, valovita, vkljuńćno luknjana 4808 10 00  
Kraft papir, krep ali plisiran, vkljuńćno reliefni ali luknjani 4808 40 00  
Drugo 4808 90 00  
48.09 Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenaŇ°anje (vkljuńćno premazan ali impregniran papir za razmnoŇĺevalne matrice ali ofsetne ploŇ°ńće), tiskan ali netiskan, v zvitkih ali listih    
Samokopirni papir 4809 20 00  
Drugo 4809 90 00  
48.10 Papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi, z vezivom ali brez njega, toda brez drugega premaza, povrŇ°insko barvana ali nebarvana, okraŇ°ena ali neokraŇ°ena, tiskana ali netiskana, v zvitkih ali pravokotnih (vkljuńćno kvadratnih) listih, katere koli velikosti    
Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafińćne namene, ki v skupni kolińćini vlaken ne vsebujeta vlaken, dobljenih z mehanskim ali kemińćno-mehanskim postopkom, ali ki vsebujeta do vkljuńćno 10¬†mas.¬†% takŇ°nih vlaken    
v zvitkih 4810 13 00  
v listih, pri katerih ena stranica ne presega 435¬†mm in druga ne presega 297¬†mm v neprepognjenem stanju 4810 14 00  
drug 4810 19 00  
Papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge grafińćne namene, ki v skupni kolińćini vlaken vsebujeta veńć kot 10¬†mas.¬†% vlaken, dobljenih z mehanskim postopkom ali kemińćno-mehanskim postopkom    
papir majhne mase, premazan 4810 22 00  
drugo    
v zvitkih 4810 29 30  
drug 4810 29 80  
Kraft papir in karton, razen tistih, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge grafińćne namene    
beljena v masi, ki v skupni kolińćini vlaken vsebujeta veńć kot 95¬†mas.¬†% lesnih vlaken, dobljenih s kemińćnim postopkom, z maso do vkljuńćno 150¬†g/m¬≤ 4810 31 00  
beljena v masi, ki v skupni kolińćini vsebujeta veńć kot 95¬†mas.¬†% lesnih vlaken, dobljenih s kemińćnim postopkom, z maso veńć kot 150¬†g/m¬≤    
prevleńćena s kaolinom 4810 32 10  
drugo 4810 32 90  
drugo 4810 39 00  
Drug papir in karton    
veńćplasten    
pri katerem je vsaka plast beljena 4810 92 10  
pri katerem je beljena le ena zunanja plast 4810 92 30  
drugo 4810 92 90  
drugo    
beljen papir ali karton, prevleńćen s kaolinom 4810 99 10  
drugo 4810 99 80  
48.11 Papir, karton, celulozna vata ter koprena iz celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti, povrŇ°insko barvani, povrŇ°insko okraŇ°eni ali tiskani, v zvitkih ali pravokotnih (vkljuńćno kvadratnih) listih, poljubne velikosti, razen izdelkov iz tarifne Ň°tevilke¬†4803, 4809 ali 4810    
Papir in karton, premazana s katranom ali bitumnom ali asfaltom 4811 10 00  
Gumiran ali lepljiv papir in karton    
samolepilna    
v zvitkih Ň°irine ne veńć kot 10¬†cm, s prevleko iz nevulkanizirane naravne ali sintetińćne gume 4811 41 20  
drugo 4811 41 90  
drugo 4811 49 00  
Papir in karton, premazana, impregnirana ali prekrita s plastińćnimi masami (razen lepil)    
beljena, z maso veńć kot 150¬†g/m¬≤ 4811 51 00  
drugo 4811 59 00  
Papir in karton, premazana, prekrita ali impregnirana z voskom, parafinskim voskom, stearinom, oljem ali glicerolom 4811 60 00  
Drug papir, karton, celulozna vata ter koprena iz celuloznih vlaken 4811 90 00  
48.12 Filter bloki in ploŇ°ńće iz papirne mase 4812 00 00  
48.13 Cigaretni papir, razrezan ali nerazrezan v dolońćene velikosti ali v obliki knjiŇĺic ali cevk    
V obliki knjiŇĺic ali cevk 4813 10 00  
V zvitkih, Ň°irokih do vkljuńćno 5¬†cm 4813 20 00  
Drugo    
v zvitkih, Ň°irokih nad 5¬†cm, vendar ne veńć kot 15¬†cm 4813 90 10  
drugo 4813 90 90  
48.14 Zidne tapete in podobne stenske obloge iz papirja; prozorni papir za okna    
Stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja s prednjo stranjo, premazano ali prekrito s slojem plastińćne mase, ki ima zrnato, reliefno, barvano, tiskano ali drugańće okraŇ°eno povrŇ°ino 4814 20 00  
Drugo    
stenske tapete in podobne stenske obloge iz zrnatega, reliefnega, povrŇ°insko obarvanega, potiskanega z vzorci ali drugańće povrŇ°insko okraŇ°enega papirja, prevleńćenega ali prekritega s prozorno zaŇ°ńćitno plastiko 4814 90 10  
drugo 4814 90 70  
48.16 Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenaŇ°anje, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†4809; matrice za razmnoŇĺevanje in ofsetne ploŇ°ńće iz papirja, v Ň°katlah ali brez Ň°katel    
Samokopirni papir 4816 20 00  
Drugo 4816 90 00  
48.17 Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v Ň°katlah, vreńćkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona    
Pisemske ovojnice 4817 10 00  
Pisemske kartice, dopisnice in kartice za dopisovanje (brez slike) 4817 20 00  
Kompleti za dopisovanje v Ň°katlah, vreńćkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona 4817 30 00  
48.18 Toaletni papir in podoben papir, celulozna vata ali koprena iz celuloznih vlaken, ki se uporablja v gospodinjstvu ali za sanitarne namene, v zvitkih Ň°irine do vkljuńćno 36¬†cm ali razrezan na velikost ali oblike; robci, listi za odstranjevanje lińćila, rońćne brisańće, namizni prti, serviete, rjuhe in podobni predmeti za gospodinjstvo, bolniŇ°nice ali sanitarne potrebe, oblańćilni predmeti in oblańćilni dodatki iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov iz celuloznih vlaken    
Toaletni papir    
z maso ene plasti do vkljuńćno 25¬†g/m¬≤ 4818 10 10  
z maso ene plasti veńć kot 25¬†g/m¬≤ 4818 10 90  
Robci, listi za odstranjevanje lińćila in rońćne brisańće    
robci in listi za odstranjevanje lińćila 4818 20 10  
rońćne brisańće    
v zvitkih 4818 20 91  
drugo 4818 20 99  
Namizni prti in serviete 4818 30 00  
Obleka in oblańćilni dodatki 4818 50 00  
Drugo    
predmeti, ki se uporabljajo za kirurŇ°ke, medicinske ali higienske namene, nepripravljeni za prodajo na drobno 4818 90 10  
drugo 4818 90 90  
48.19 ҆katle, zaboji, kasete, vreńće in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali koprene iz celuloznih vlaken; kartonaŇĺni izdelki, iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno    
҆katle, zaboji in kasete iz valovitega papirja ali valovitega kartona 4819 10 00  
ZloŇĺljive Ň°katle, zaboji in kasete iz nevalovitega papirja ali nevalovitega kartona 4819 20 00  
Vreńće in vreńćke, ki so Ň°iroke 40¬†cm ali veńć 4819 30 00  
Druge vreńće in vreńćke, vkljuńćno tulci 4819 40 00  
Druga embalaŇĺa za pakiranje, vkljuńćno z ovitki za gramofonske ploŇ°ńće 4819 50 00  
KartonaŇĺni izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno 4819 60 00  
48.20 Evidenńćne knjige, knjigovodske knjige, beleŇĺnice, bloki z narońćilnicami in pobotnicami, bloki s pisemskim papirjem, bloki z listki, dnevniki, rokovniki in podobni izdelki, Ň°olski zvezki, pivniki, registratorji (vkljuńćno z vpetimi listi), mape in ovitki za spise, poslovni obrazci v veńć izvodih, kompleti z vstavljenim karbonskim papirjem in drugi izdelki za pisanje iz papirja ali kartona; albumi za vzorce ali zbirke in knjiŇĺni ovitki iz papirja ali kartona    
Evidenńćne knjige, knjigovodske knjige, beleŇĺnice, bloki z narońćilnicami in pobotnicami, bloki s pisemskim papirjem, bloki z listki, dnevniki, rokovniki in podobni izdelki    
evidenńćne knjige, knjigovodske knjige, bloki z narońćilnicami in dobavnicami 4820 10 10  
beleŇĺnice, bloki s pisemskim papirjem in bloki z listki 4820 10 30  
dnevniki, rokovniki 4820 10 50  
drugo 4820 10 90  
҆olski zvezki 4820 20 00  
Registratorji (vkljuńćno z vpetimi listi), mape in ovitki za spise (razen knjiŇĺih ovitkov) 4820 30 00  
Poslovni obrazci v veńć izvodih in kompleti z vstavljenim karbonskim papirjem 4820 40 00  
Albumi za vzorce ali zbirke 4820 50 00  
Drugo 4820 90 00  
48.21 Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst, tiskane ali netiskane    
Tiskane    
samolepilne 4821 10 10  
druge 4821 10 90  
Druge    
samolepilne 4821 90 10  
druge 4821 90 90  
48.22 Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage, iz papirne mase, papirja ali kartona (luknjani ali neluknjani, ojańćeni ali neojańćeni)    
Za navijanje tekstilne preje 4822 10 00  
Drugo 4822 90 00  
48.23 Drug papir, karton, celulozna vata ter koprena iz celuloznih vlaken, razrezani v dolońćene velikosti ali oblike; drugi izdelki iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken    
Filtrirni papir in karton 4823 20 00  
Zvitki, listi in koluti, tiskani za registrirne aparate 4823 40 00  
Papirni ali kartonski pladnji, sklede, kroŇĺniki, skodelice in podobno    
iz bambusa 4823 61 00  
drugo    
pladnji, sklede in kroŇĺniki 4823 69 10  
drugo 4823 69 90  
Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase    
liti pladnji in Ň°katle za jajca 4823 70 10  
drugo 4823 70 90  
Drugo    
papir in karton namenjen za pisanje, tiskanje ali druge grafińćne namene 4823 90 40  
drugo 4823 90 85  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.