CN8 / NC8 - 2021 48 CN8 / NC8 - 2021 - SL 50

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 49
TISKANE KNJIGE, ńĆASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIńĆNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAńĆRTI

49.01 Tiskane knjige, broŇ°ure, letaki in podobno tiskano gradivo, v prostih listih ali ne    
V prostih listih, zgibano ali nezgibano 4901 10 00  
Drugo    
slovarji in enciklopedije ter njihovi serijski deli, ki izhajajo v nadaljevanjih 4901 91 00  
drugo 4901 99 00  
49.02 ńĆasopisi, revije in druge periodińćne publikacije, ilustrirani ali ne, z reklamami ali brez    
Ki izhajajo najmanj Ň°tirikrat tedensko 4902 10 00  
Drugo 4902 90 00  
49.03 OtroŇ°ke slikanice, vkljuńćno s tistimi za risanje ali barvanje 4903 00 00  
49.04 Glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana ali nevezana, ilustrirana ali neilustrirana 4904 00 00  
49.05 Zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vkljuńćno z atlasi, stenskimi zemljevidi, topografskimi nańćrti in globusi, tiskani    
Globusi 4905 10 00  
Drugo    
v obliki knjig 4905 91 00  
drugo 4905 99 00  
49.06 Originalni nańćrti in risbe, rońćno izdelani za arhitekturo, strojegradnjo, industrijo, trgovino, topografijo ali podobne namene; rokopisi; fotografske reprodukcije na obńćutljivem papirju in karbonske kopije prej navedenih izdelkov 4906 00 00  
49.07 PoŇ°tne znamke, kolki ali podobne znamke, neunińćeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v drŇĺavi, v kateri imajo ali bodo imeli priznano imensko vrednost; taksni papirji; bankovci; ńćeki; akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti    
PoŇ°tne znamke, kolki in podobne znamke 4907 00 10  
Bankovci 4907 00 30  
Drugo 4907 00 90  
49.08 Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije)    
Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije), za steklo 4908 10 00  
Drugo 4908 90 00  
49.09 Tiskane ali ilustrirane poŇ°tne razglednice; tiskane dopisnice z osebnimi pozdravi, sporońćili ali obvestili, ilustrirane ali ne, z ovojnicami ali okraski ali brez njih 4909 00 00  
49.10 Koledarji vseh vrst, tiskani, vkljuńćno s koledarskimi bloki 4910 00 00  
49.11 Druge tiskovine, vkljuńćno tiskane slike in fotografije    
Trgovski reklamni material, katalogi in podobno    
trgovski katalogi 4911 10 10  
drugo 4911 10 90  
Drugo    
slike, gravure in fotografije 4911 91 00  
drugo 4911 99 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.