CN8 / NC8 - 2021 50 CN8 / NC8 - 2021 - SL 52

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 51
VOLNA, FINA ALI GROBA ŇĹIVALSKA DLAKA; PREJA IN TKANINE IZ KONJSKE ŇĹIME

51.01 Volna, nemikana ali neńćesana    
Mastna volna, vkljuńćno z volno, oprano na ovci    
strojarska volna 5101 11 00  
drugo 5101 19 00  
RazmaŇ°ńćena volna, nekarbonizirana    
strojarska volna 5101 21 00  
druga 5101 29 00  
Karbonizirana 5101 30 00  
51.02 Fina ali groba Ňĺivalska dlaka, nemikana ali neńćesana    
Fina Ňĺivalska dlaka    
kaŇ°mirskih koz 5102 11 00  
druga    
angorskega zajca 5102 19 10  
alpake, lame ali vikunje 5102 19 30  
kamele (vkljuńćno dromedarja) ali jaka ali angorske, tibetanske ali podobnih koz 5102 19 40  
divjih in domańćih zajcev (razen angorskih), bobrov, nutrij ali piŇĺmovk 5102 19 90  
Groba Ňĺivalska dlaka 5102 20 00  
51.03 Odpadki volne ali fine ali grobe Ňĺivalske dlake, vkljuńćno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov    
Izńćeski iz volne ali fine Ňĺivalske dlake    
nekarbonizirani 5103 10 10  
karbonizirani 5103 10 90  
Drugi odpadki iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 5103 20 00  
Odpadki iz grobe Ňĺivalske dlake 5103 30 00  
51.04 Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe Ňĺivalske dlake 5104 00 00  
51.05 Volna in fina ali groba Ňĺivalska dlaka, mikana ali ńćesana (vkljuńćno s ńćesano volno, v kosmih)    
Mikana volna 5105 10 00  
ńĆesana volna    
ńćesana volna v kosmih 5105 21 00  
druga 5105 29 00  
Fina Ňĺivalska dlaka, mikana ali ńćesana    
kaŇ°mirskih koz 5105 31 00  
druga 5105 39 00  
Groba Ňĺivalska dlaka, mikana ali ńćesana 5105 40 00  
51.06 Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo na drobno    
Ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć volne    
nebeljena 5106 10 10  
druga 5106 10 90  
Ki vsebuje manj kot 85¬†mas.¬†% volne    
ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć volne in fine Ňĺivalske dlake 5106 20 10  
druga    
nebeljena 5106 20 91  
druga 5106 20 99  
51.07 Preja iz ńćesane volne, nepripravljena za prodajo na drobno    
Ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć volne    
nebeljena 5107 10 10  
druga 5107 10 90  
Ki vsebuje manj kot 85¬†mas.¬†% volne    
ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć volne in fine Ňĺivalske dlake    
nebeljena 5107 20 10  
druga 5107 20 30  
druga    
meŇ°ana samo ali preteŇĺno s sintetińćnimi rezanimi vlakni    
nebeljena 5107 20 51  
druga 5107 20 59  
drugańće meŇ°ana    
nebeljena 5107 20 91  
druga 5107 20 99  
51.08 Preja iz fine Ňĺivalske dlake (mikana ali ńćesana), nepripravljena za prodajo na drobno    
Mikana    
nebeljena 5108 10 10  
druga 5108 10 90  
ńĆesana    
nebeljena 5108 20 10  
druga 5108 20 90  
51.09 Preja iz volne ali fine Ňĺivalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno    
Ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć volne ali fine Ňĺivalske dlake    
v klobńćińćih, Ň°trenah ali Ň°trenicah, z maso veńć kot 125¬†g do vkljuńćno 500¬†g 5109 10 10  
druga 5109 10 90  
Druga 5109 90 00  
51.10 Preja iz grobe Ňĺivalske dlake ali konjske Ňĺime (vkljuńćno ovita preja iz konjske Ňĺime), pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno 5110 00 00  
51.11 Tkanine iz mikane volne ali mikane fine Ňĺivalske dlake    
Ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć volne ali fine Ňĺivalske dlake    
z maso do vkljuńćno 300¬†g/m¬≤ 5111 11 00 (MTK)
druge 5111 19 00 (MTK)
Druge, v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z umetnimi ali sintetińćnimi filamenti 5111 20 00 (MTK)
Druge, v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z rezanimi umetnimi ali sintetińćnimi vlakni    
z maso do vkljuńćno 300¬†g/m¬≤ 5111 30 10 (MTK)
z maso veńć kot 300¬†g/m¬≤ 5111 30 80 (MTK)
Druge    
ki po masi vsebujejo skupno veńć kot 10¬†mas.¬†% tekstilnih surovin iz poglavja¬†50 5111 90 10 (MTK)
druge    
z maso do vkljuńćno 300¬†g/m¬≤ 5111 90 91 (MTK)
z maso veńć kot 300¬†g/m¬≤ 5111 90 98 (MTK)
51.12 Tkanine iz ńćesane volne ali ńćesane fine Ňĺivalske dlake    
Ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć volne ali fine Ňĺivalske dlake    
z maso do vkljuńćno 200¬†g/m¬≤ 5112 11 00 (MTK)
druge 5112 19 00 (MTK)
Druge, v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z umetnimi ali sintetińćnimi filamenti 5112 20 00 (MTK)
Druge, v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z rezanimi umetnimi ali sintetińćnimi vlakni    
z maso do vkljuńćno 200¬†g/m¬≤ 5112 30 10 (MTK)
z maso veńć kot 200¬†g/m¬≤ 5112 30 80 (MTK)
Druge    
ki vsebujejo skupno veńć kot 10¬†mas.¬†% tekstilnih materialov iz poglavja¬†50 5112 90 10 (MTK)
druge    
z maso do vkljuńćno 200¬†g/m¬≤ 5112 90 91 (MTK)
z maso veńć kot 200¬†g/m¬≤ 5112 90 98 (MTK)
51.13 Tkanine iz grobe Ňĺivalske dlake ali konjske Ňĺime 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.