CN8 / NC8 - 2021 51 CN8 / NC8 - 2021 - SL 53

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 52
BOMBAŇĹ

52.01 BombaŇĺ, nemikan ali neńćesan    
Hidrofilen ali beljen 5201 00 10  
Drug 5201 00 90  
52.02 BombaŇĺni odpadki (vkljuńćno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)    
Odpadki preje (vkljuńćno z odpadki sukanca) 5202 10 00  
Drugi    
razvlaknjene tekstilne surovine 5202 91 00  
drugi 5202 99 00  
52.03 BombaŇĺ, mikan ali ńćesan 5203 00 00  
52.04 Sukanec za Ň°ivanje iz bombaŇĺa, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno    
Nepripravljen za prodajo na drobno    
ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć bombaŇĺa 5204 11 00  
drug 5204 19 00  
Pripravljen za prodajo na drobno 5204 20 00  
52.05 BombaŇĺna preja (razen sukanca za Ň°ivanje), ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć bombaŇĺa, nepripravljena za prodajo na drobno    
Enojna preja iz neńćesanih vlaken    
Ň°tevilke 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14) 5205 11 00  
Ň°tevilke manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćna Ň°tevilka Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43) 5205 12 00  
Ň°tevilke manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52) 5205 13 00  
Ň°tevilke manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80) 5205 14 00  
Ň°tevilke manj kot 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80)    
Ň°tevilke manj kot 125¬†deciteksov do vkljuńćno 83,33¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80 do vkljuńćno 120) 5205 15 10  
Ň°tevilke manj kot 83,33¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 120) 5205 15 90  
Enojna preja iz ńćesanih vlaken    
Ň°tevilke 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14) 5205 21 00  
Ň°tevilke manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43) 5205 22 00  
Ň°tevilke manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52) 5205 23 00  
Ň°tevilke manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80) 5205 24 00  
Ň°tevilke manj kot 125¬†deciteksov do vkljuńćno 106,38¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80 do vkljuńćno 94) 5205 26 00  
Ň°tevilke manj kot 106,38¬†deciteksov do vkljuńćno 83,33¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 94 do vkljuńćno 120) 5205 27 00  
Ň°tevilke manj kot 83,33¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 120) 5205 28 00  
Dvojna, veńćnitna ali pramenska preja iz neńćesanih vlaken    
Ň°tevilke na eno nit 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14 na eno nit) 5205 31 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43 na eno nit) 5205 32 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52 na eno nit) 5205 33 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80 na eno nit) 5205 34 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80 na eno nit) 5205 35 00  
Dvojna, veńćnitna ali pramenska preja iz ńćesanih vlaken    
Ň°tevilke na eno nit 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14 na eno nit) 5205 41 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43 na eno nit) 5205 42 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52 na eno nit) 5205 43 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80 na eno nit) 5205 44 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 125¬†deciteksov do vkljuńćno 106,38¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80 do vkljuńćno 94 na eno nit) 5205 46 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 106,38¬†deciteksov do vkljuńćno 83,33¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 94 do vkljuńćno 120 na eno nit) 5205 47 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 83,33¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 120 na eno nit) 5205 48 00  
52.06 BombaŇĺna preja (razen sukanca za Ň°ivanje), ki vsebuje manj kot 85¬†mas.¬†% bombaŇĺa, nepripravljena za prodajo na drobno    
Enojna preja iz neńćesanih vlaken    
Ň°tevilke 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14) 5206 11 00  
Ň°tevilke manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43) 5206 12 00  
Ň°tevilke manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52) 5206 13 00  
Ň°tevilke manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80) 5206 14 00  
Ň°tevilke manj kot 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80) 5206 15 00  
Enojna preja iz ńćesanih vlaken    
Ň°tevilke 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14) 5206 21 00  
Ň°tevilke manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43) 5206 22 00  
Ň°tevilke manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52) 5206 23 00  
Ň°tevilke manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80) 5206 24 00  
Ň°tevilke manj kot 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80) 5206 25 00  
Dvojna, veńćnitna ali pramenska preja iz neńćesanih vlaken    
Ň°tevilke na eno nit 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14 na eno nit) 5206 31 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43 na eno nit) 5206 32 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52 na eno nit) 5206 33 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80 na eno nit) 5206 34 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80 na eno nit) 5206 35 00  
Dvojna, veńćnitna ali pramenska preja iz ńćesanih vlaken    
Ň°tevilke na eno nit 714,29¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 14 na eno nit) 5206 41 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 714,29¬†deciteksov do vkljuńćno 232,56¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 14 do vkljuńćno 43 na eno nit) 5206 42 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 232,56¬†deciteksov do vkljuńćno 192,31¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 43 do vkljuńćno 52 na eno nit) 5206 43 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 192,31¬†deciteksov do vkljuńćno 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 52 do vkljuńćno 80 na eno nit) 5206 44 00  
Ň°tevilke na eno nit manj kot 125¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 80 na eno nit) 5206 45 00  
52.07 BombaŇĺna preja (razen sukanca za Ň°ivanje) pripravljena za prodajo na drobno    
Ki vsebuje 85¬†mas.¬†% ali veńć bombaŇĺa 5207 10 00  
Druga 5207 90 00  
52.08 BombaŇĺne tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć bombaŇĺa, mase do vkljuńćno 200¬†g/m¬≤    
Nebeljene    
v platnovi vezavi, mase do vkljuńćno 100¬†g/m¬≤    
tkanine za proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz 5208 11 10 (MTK)
druge 5208 11 90 (MTK)
v platnovi vezavi, mase veńć kot 100¬†g/m¬≤    
v platnovi vezavi, z maso veńć kot 100¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 130¬†g/m¬≤ in Ň°irine    
do vkljuńćno 165¬†cm 5208 12 16 (MTK)
veńć kot 165¬†cm 5208 12 19 (MTK)
v platnovi vezavi, z maso veńć kot 130¬†g/m¬≤ in Ň°irine    
do vkljuńćno 165¬†cm 5208 12 96 (MTK)
veńć kot 165¬†cm 5208 12 99 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5208 13 00 (MTK)
druge tkanine 5208 19 00 (MTK)
Beljene    
v platnovi vezavi, mase do vkljuńćno 100¬†g/m¬≤    
tkanine za proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz 5208 21 10 (MTK)
druge 5208 21 90 (MTK)
v platnovi vezavi, mase veńć kot 100¬†g/m¬≤    
v platnovi vezavi, z maso veńć kot 100¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 130¬†g/m¬≤ in Ň°irine    
do vkljuńćno 165¬†cm 5208 22 16 (MTK)
veńć kot 165¬†cm 5208 22 19 (MTK)
v platnovi vezavi, z maso veńć kot 130¬†g/m¬≤ in Ň°irine    
do vkljuńćno 165¬†cm 5208 22 96 (MTK)
veńć kot 165¬†cm 5208 22 99 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5208 23 00 (MTK)
druge tkanine 5208 29 00 (MTK)
Barvane    
v platnovi vezavi, mase do vkljuńćno 100¬†g/m¬≤ 5208 31 00 (MTK)
v platnovi vezavi, mase veńć kot 100¬†g/m¬≤    
v platnovi vezavi, z maso veńć kot 100¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 130¬†g/m¬≤ in Ň°irine    
do vkljuńćno 165¬†cm 5208 32 16 (MTK)
veńć kot 165¬†cm 5208 32 19 (MTK)
v platnovi vezavi, z maso veńć kot 130¬†g/m¬≤ in Ň°irine    
do vkljuńćno 165¬†cm 5208 32 96 (MTK)
veńć kot 165¬†cm 5208 32 99 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5208 33 00 (MTK)
druge tkanine 5208 39 00 (MTK)
Iz prej razlińćnih barv    
v platnovi vezavi, mase do vkljuńćno 100¬†g/m¬≤ 5208 41 00 (MTK)
v platnovi vezavi, mase veńć kot 100¬†g/m¬≤ 5208 42 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5208 43 00 (MTK)
druge tkanine 5208 49 00 (MTK)
Tiskane    
v platnovi vezavi, mase do vkljuńćno 100¬†g/m¬≤ 5208 51 00 (MTK)
v platnovi vezavi, mase veńć kot 100¬†g/m¬≤ 5208 52 00 (MTK)
druge tkanine    
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5208 59 10 (MTK)
druge 5208 59 90 (MTK)
52.09 BombaŇĺne tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć bombaŇĺa, mase veńć kot 200¬†g/m¬≤    
Nebeljene    
v platnovi vezavi 5209 11 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5209 12 00 (MTK)
druge tkanine 5209 19 00 (MTK)
Beljene    
v platnovi vezavi 5209 21 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5209 22 00 (MTK)
druge tkanine 5209 29 00 (MTK)
Barvane    
v platnovi vezavi 5209 31 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5209 32 00 (MTK)
druge tkanine 5209 39 00 (MTK)
Iz prej razlińćnih barv    
v platnovi vezavi 5209 41 00 (MTK)
tkanine za kavbojke (jeans) - denim 5209 42 00 (MTK)
druge tkanine iz trinitnega ali Ň°tirinitnega kepra, vkljuńćno kriŇĺnega kepra 5209 43 00 (MTK)
druge tkanine 5209 49 00 (MTK)
Tiskane    
v platnovi vezavi 5209 51 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5209 52 00 (MTK)
druge tkanine 5209 59 00 (MTK)
52.10 BombaŇĺne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85¬†mas.¬†% bombaŇĺa, v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z umetnimi ali sintetińćnimi vlakni, mase do vkljuńćno 200¬†g/m¬≤    
Nebeljene    
v platnovi vezavi 5210 11 00 (MTK)
druge tkanine 5210 19 00 (MTK)
Beljene    
v platnovi vezavi 5210 21 00 (MTK)
druge tkanine 5210 29 00 (MTK)
Barvane    
v platnovi vezavi 5210 31 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5210 32 00 (MTK)
druge tkanine 5210 39 00 (MTK)
Iz prej razlińćnih barv    
v platnovi vezavi 5210 41 00 (MTK)
druge tkanine 5210 49 00 (MTK)
Tiskane    
v platnovi vezavi 5210 51 00 (MTK)
druge tkanine 5210 59 00 (MTK)
52.11 BombaŇĺne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85¬†mas.¬†% bombaŇĺa, v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z umetnimi ali sintetińćnimi vlakni, mase veńć kot 200¬†g/m¬≤    
Nebeljene    
v platnovi vezavi 5211 11 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5211 12 00 (MTK)
druge tkanine 5211 19 00 (MTK)
Beljene 5211 20 00 (MTK)
Barvane    
v platnovi vezavi 5211 31 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5211 32 00 (MTK)
druge tkanine 5211 39 00 (MTK)
Iz prej razlińćnih barv    
v platnovi vezavi 5211 41 00 (MTK)
tkanine za kavbojke (jeans) - denim 5211 42 00 (MTK)
druge tkanine iz trinitnega ali Ň°tirinitnega kepra, vkljuńćno kriŇĺnega kepra 5211 43 00 (MTK)
druge tkanine    
Ňĺakarske tkanine 5211 49 10 (MTK)
druge 5211 49 90 (MTK)
Tiskane    
v platnovi vezavi 5211 51 00 (MTK)
trinitni ali Ň°tirinitni keper, vkljuńćno kriŇĺni keper 5211 52 00 (MTK)
druge tkanine 5211 59 00 (MTK)
52.12 Druge bombaŇĺne tkanine    
Mase do vkljuńćno 200¬†g/m¬≤    
nebeljene    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 11 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 11 90 (MTK)
beljene    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 12 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 12 90 (MTK)
barvane    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 13 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 13 90 (MTK)
iz prej razlińćnih barv    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 14 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 14 90 (MTK)
tiskane    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 15 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 15 90 (MTK)
Mase veńć kot 200¬†g/m¬≤    
nebeljene    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 21 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 21 90 (MTK)
beljene    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 22 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 22 90 (MTK)
barvane    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 23 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 23 90 (MTK)
iz prej razlińćnih barv    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 24 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 24 90 (MTK)
tiskane    
v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z lanom 5212 25 10 (MTK)
v drugi meŇ°anici 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.