CN8 / NC8 - 2021 53 CN8 / NC8 - 2021 - SL 55

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 54
SINTETIńĆNI ALI UMETNI FILAMENTI; trakovi in podobno iz sintetińćnih ali umetnih tekstilnih materialov

54.01 Sukanec za Ň°ivanje iz umetnih ali sintetińćnih filamentov, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno    
Iz sintetińćnih filamentov    
nepripravljen za prodajo na drobno    
temeljna nit, sukanec z oplaŇ°ńćenim jedrom - core preja    
poliestrski filament, obdan z bombaŇĺnimi vlakni 5401 10 12  
drug 5401 10 14  
drug    
teksturirana preja 5401 10 16  
drug 5401 10 18  
pripravljen za prodajo na drobno 5401 10 90  
Iz umetnih filamentov    
nepripravljen za prodajo na drobno 5401 20 10  
pripravljen za prodajo na drobno 5401 20 90  
54.02 Preja iz sintetińćnih filamentov (razen sukanca za Ň°ivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vkljuńćno s sintetińćnimi monofilamenti Ň°tevilke manj kot 67¬†deciteksov    
Preja visoke trdnosti (iz najlona ali drugih poliamidov), teksturirana ali neteksturirana    
iz aramidov 5402 11 00  
druga 5402 19 00  
Preja visoke trdnosti iz poliestrov, teksturirana ali neteksturirana 5402 20 00  
Teksturirana preja    
iz najlona ali drugih poliamidov, Ň°tevilke na eno nit do vkljuńćno 50¬†teksov 5402 31 00  
iz najlona ali drugih poliamidov, Ň°tevilke na eno nit veńć kot 50¬†teksov 5402 32 00  
iz poliestrov 5402 33 00  
iz polipropilena 5402 34 00  
druga 5402 39 00  
Druga preja, enojna, brez zavojev ali do vkljuńćno 50¬†zavojev na meter    
elastomerna 5402 44 00  
druga iz najlona ali drugih poliamidov 5402 45 00  
druga, iz poliestrov, delno orientiranih 5402 46 00  
druga, iz poliestrov 5402 47 00  
druga, iz polipropilena 5402 48 00  
druge 5402 49 00  
Druga preja, enojna, z veńć kot 50¬†zavoji na meter    
iz najlona ali drugih poliamidov 5402 51 00  
iz poliestrov 5402 52 00  
iz polipropilena 5402 53 00  
druga 5402 59 00  
Druga preja, dvojna, veńćnitna ali pramenska    
iz najlona ali drugih poliamidov 5402 61 00  
iz poliestrov 5402 62 00  
iz polipropilena 5402 63 00  
druga 5402 69 00  
54.03 Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za Ň°ivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vkljuńćno z umetnimi monofilamenti Ň°tevilke manj kot 67¬†deciteksov    
Preja visoke trdnosti, iz viskoznega rajona 5403 10 00  
Druga preja, enojna    
iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do vkljuńćno 120¬†zavojev na meter 5403 31 00  
iz viskoznega rajona, z veńć kot 120¬†zavoji na meter 5403 32 00  
iz celuloznega acetata 5403 33 00  
druga 5403 39 00  
Druga preja, dvojna, veńćnitna ali pramenska    
iz viskoznega rajona 5403 41 00  
iz celuloznega acetata 5403 42 00  
druga 5403 49 00  
54.04 Sintetińćni monofilament, Ň°tevilke 67¬†deciteksov ali veńć, katerega preńćni premer ne presega 1¬†mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz sintetińćnih tekstilnih surovin, vidne Ň°irine do vkljuńćno 5¬†mm    
Monofilamenti    
elastomerni 5404 11 00  
drugi, iz polipropilena 5404 12 00  
drugi 5404 19 00  
Drugo    
iz polipropilena 5404 90 10  
drugo 5404 90 90  
54.05 Umetni monofilament, Ň°tevilke 67¬†deciteksov ali veńć, katerega dimenzija preńćnega premera ne presega 1¬†mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne Ň°irine do vkljuńćno 5¬†mm 5405 00 00  
54.06 Preja iz umetnih ali sintetińćnih filamentov (razen sukanca za Ň°ivanje), pripravljena za prodajo na drobno 5406 00 00  
54.07 Tkanine iz preje iz sintetińćnih filamentov, vkljuńćno tkanine, dobljene iz materiala iz tarifne Ň°tevilke¬†5404    
Tkanine iz preje visoke trdnosti, iz najlona ali drugih poliamidov ali iz poliestra 5407 10 00 (MTK)
Tkanine, dobljene iz trakov ali podobno    
iz polietilena ali polipropilena, Ň°irine    
manj kot 3 m 5407 20 11 (MTK)
3¬†m ali veńć 5407 20 19 (MTK)
druge 5407 20 90 (MTK)
Materiali, navedeni v opombi 9 oddelka XI 5407 30 00 (MTK)
Druge tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć filamentov iz najlona ali drugih poliamidov    
nebeljene ali beljene 5407 41 00 (MTK)
barvane 5407 42 00 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5407 43 00 (MTK)
tiskane 5407 44 00 (MTK)
Druge tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć teksturiranih poliestrskih filamentov    
nebeljene ali beljene 5407 51 00 (MTK)
barvane 5407 52 00 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5407 53 00 (MTK)
tiskane 5407 54 00 (MTK)
Druge tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć poliestrskih filamentov    
druge tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć neteksturiranih poliestrskih filamentov    
nebeljene ali beljene 5407 61 10 (MTK)
barvane 5407 61 30 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5407 61 50 (MTK)
tiskane 5407 61 90 (MTK)
druge    
nebeljene ali beljene 5407 69 10 (MTK)
druge 5407 69 90 (MTK)
Druge tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć sintetińćnih filamentov    
nebeljene ali beljene 5407 71 00 (MTK)
barvane 5407 72 00 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5407 73 00 (MTK)
tiskane 5407 74 00 (MTK)
Druge tkanine, ki vsebujejo manj kot 85¬†mas.¬†% sintetińćnih filamentov, v meŇ°anici preteŇĺno ali samo z bombaŇĺem    
nebeljene ali beljene 5407 81 00 (MTK)
barvane 5407 82 00 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5407 83 00 (MTK)
tiskane 5407 84 00 (MTK)
Druge tkanine    
nebeljene ali beljene 5407 91 00 (MTK)
barvane 5407 92 00 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5407 93 00 (MTK)
tiskane 5407 94 00 (MTK)
54.08 Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vkljuńćno tkanine, dobljene iz materialov iz tarifne Ň°tevilke¬†5405    
Tkanine iz preje visoke trdnosti, iz viskoznega rajona 5408 10 00 (MTK)
Druge tkanine, ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć umetnih filamentov ali trakov ali podobno    
nebeljene ali beljene 5408 21 00 (MTK)
barvane    
Ň°irine veńć kot 135¬†cm do vkljuńćno 155¬†cm, v platnovi vezavi, keper, kriŇĺni keper ali v vezavi atlas 5408 22 10 (MTK)
druge 5408 22 90 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5408 23 00 (MTK)
tiskane 5408 24 00 (MTK)
Druge tkanine    
nebeljene ali beljene 5408 31 00 (MTK)
barvane 5408 32 00 (MTK)
iz prej razlińćnih barv 5408 33 00 (MTK)
tiskane 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.