CN8 / NC8 - 2021 52 CN8 / NC8 - 2021 - SL 54

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 53
DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE IZ PAPIRNE PREJE

53.01 Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vkljuńćno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)    
Lan, surov ali mońćen 5301 10 00  
Lan, lomljen, trt, grebenan ali kako drugańće obdelan, toda nepreden    
lomljen ali trt 5301 21 00  
drug 5301 29 00  
Laneno predivo in odpadki 5301 30 00  
53.02 Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki prave konoplje (vkljuńćno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)    
Prava konoplja, surova ali mońćena 5302 10 00  
Drugo 5302 90 00  
53.03 Juta in druga tekstilna lińćnata vlakna (ne vkljuńćuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki iz teh vlaken (vkljuńćno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)    
Juta in druga tekstilna lińćnata vlakna, surova ali mońćena 5303 10 00  
Drugo 5303 90 00  
53.05 Kokosovo vlakno, abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, surova ali predelana, toda nepredena; predivo, izńćeski in odpadki teh vlaken (vkljuńćno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) 5305 00 00  
53.06 Lanena preja    
Enojna    
nepripravljena za prodajo na drobno    
Ň°tevilke 833,3¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 12) 5306 10 10  
Ň°tevilke manj kot 833,3¬†deciteksov do vkljuńćno 277,8¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 12 do vkljuńćno 36) 5306 10 30  
Ň°tevilke manj kot 277,8¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 36) 5306 10 50  
pripravljena za prodajo na drobno 5306 10 90  
Dvojna, veńćnitna ali pramenska    
nepripravljena za prodajo na drobno 5306 20 10  
pripravljena za prodajo na drobno 5306 20 90  
53.07 Preja iz jute ali drugih tekstilnih lińćnatih vlaken iz tarifne Ň°tevilke¬†5303    
Enojna 5307 10 00  
Dvojna, veńćnitna ali pramenska 5307 20 00  
53.08 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja    
Preja iz kokosovega vlakna 5308 10 00  
Preja iz prave konoplje    
nepripravljena za prodajo na drobno 5308 20 10  
pripravljena za prodajo na drobno 5308 20 90  
Druga    
preja iz ramije    
Ň°tevilke 277,8¬†deciteksov ali veńć (metrińćne Ň°tevilke Nm do vkljuńćno 36) 5308 90 12  
Ň°tevilke manj kot 277,8¬†deciteksov (metrińćne Ň°tevilke Nm veńć kot 36) 5308 90 19  
papirna preja 5308 90 50  
druga 5308 90 90  
53.09 Lanene tkanine    
Ki vsebujejo 85¬†mas.¬†% ali veńć lanu    
nebeljene ali beljene    
nebeljene 5309 11 10 (MTK)
beljene 5309 11 90 (MTK)
druge 5309 19 00 (MTK)
Ki vsebujejo manj kot 85¬†mas.¬†% lanu    
nebeljene ali beljene 5309 21 00 (MTK)
druge 5309 29 00 (MTK)
53.10 Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih lińćnatih vlaken iz tarifne Ň°tevilke¬†5303    
Nebeljene    
Ň°irine do vkljuńćno 150¬†cm 5310 10 10 (MTK)
Ň°irine veńć kot 150¬†cm 5310 10 90 (MTK)
Druge 5310 90 00 (MTK)
53.11 Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje    
Iz ramije 5311 00 10 (MTK)
Druge 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.