CN8 / NC8 - 2021 55 CN8 / NC8 - 2021 - SL 57

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 56
VATA, KLOBUńĆEVINA IN NETKAN TEKSTIL; SPECIALNE PREJE; DVONITNE VRVI, VRVJE, MOTVOZI, KONOPCI IN KABLI TER IZ NJIH IZDELANI PROIZVODI

56.01 Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vkljuńćno 5¬†mm (kosmińći); tekstilni prah in nopki ‚Äď vlaknati vozlińćki    
Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate    
bombaŇĺni    
vpojni 5601 21 10  
drugi 5601 21 90  
iz umetnih ali sintetińćnih vlaken    
zvitki premera do vkljuńćno 8¬†mm 5601 22 10  
drugi 5601 22 90  
drugi 5601 29 00  
Tekstilni kosmińći, prah in nopki 5601 30 00  
56.02 Klobuńćevina, vkljuńćno z impregnirano, prevleńćeno, prekrito ali laminirano    
Iglana klobuńćevina in tkanine, koprenaste vlaknovine (‚Äěstitch-bonded‚Äú)    
neimpregnirana, neprevleńćena, neprekrita ali nelaminirana    
iglana klobuńćevina    
iz jute ali drugih tekstilnih lińćnatih vlaken iz tarifne Ň°tevilke¬†5303 5602 10 11  
iz drugih tekstilnih materialov 5602 10 19  
koprenaste (‚Äěstitch-bonded‚Äú) vlaknovine    
iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 5602 10 31  
iz drugih tekstilnih materialov 5602 10 38  
impregnirana, prevleńćena, prekrita ali laminirana 5602 10 90  
Druga klobuńćevina, neimpregnirana, neprevleńćena, neprekrita ali nelaminirana    
iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 5602 21 00  
iz drugih tekstilnih materialov 5602 29 00  
Drugo 5602 90 00  
56.03 Netkan tekstil, vkljuńćno impregniran, prevleńćen, prekrit ali laminiran    
Iz umetnih ali sintetińćnih filamentov    
z maso do vkljuńćno 25¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 11 10  
drug 5603 11 90  
z maso veńć kot 25¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 70¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 12 10  
drug 5603 12 90  
z maso veńć kot 70¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 150¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 13 10  
drug 5603 13 90  
z maso veńć kot 150¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 14 10  
drug 5603 14 90  
Drug    
z maso do vkljuńćno 25¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 91 10  
drug 5603 91 90  
z maso veńć kot 25¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 70¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 92 10  
drug 5603 92 90  
z maso veńć kot 70¬†g/m¬≤ do vkljuńćno 150¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 93 10  
drug 5603 93 90  
z maso veńć kot 150¬†g/m¬≤    
prevleńćen ali prekrit 5603 94 10  
drug 5603 94 90  
56.04 Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne Ň°tevilke¬†5404 ali 5405, impregnirani, prevleńćeni, prekriti, obloŇĺeni z gumo ali plastińćno maso    
Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom 5604 10 00  
Drugo    
preja visoke trdnosti iz poliestrov, iz najlona ali drugih poliamidov ali iz viskoznega rajona, impregnirana ali prevleńćena 5604 90 10  
drugo 5604 90 90  
56.05 Metalizirana preja, vkljuńćno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne Ň°tevilke¬†5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevleńćenih s kovino 5605 00 00  
56.06 Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne Ň°tevilke¬†5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne Ň°tevilke¬†5605 in ovite preje iz konjske Ňĺime); Ňĺeniljska preja (vkljuńćno kosmińćena Ňĺeniljska preja); efektno vozlińćasta preja    
Vozlińćasta preja 5606 00 10  
Drugo    
ovita preja 5606 00 91  
drugo 5606 00 99  
56.07 Vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vkljuńćno prepletene ali vpletene, impregnirane, prevleńćene, prekrite, obloŇĺene z gumo ali plastińćno maso    
Iz sisala ali drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave    
vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje 5607 21 00  
drugo 5607 29 00  
Iz polietilena ali polipropilena    
vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje 5607 41 00  
drugo    
Ň°tevilke veńć kot 50000¬†deciteksov (5¬†g/m)    
prepleteno ali vpleteno 5607 49 11  
drugo 5607 49 19  
Ň°tevilke 50000¬†deciteksov (5¬†g/m) ali manj 5607 49 90  
Iz drugih sintetińćnih vlaken    
iz najlona ali drugih poliamidov ali iz poliestrov    
Ň°tevilke veńć kot 50000¬†deciteksov (5¬†g/m)    
prepleteno ali vpleteno 5607 50 11  
drugi 5607 50 19  
Ň°tevilke 50000¬†deciteksov (5¬†g/m) ali manj 5607 50 30  
iz drugih sintetińćnih vlaken 5607 50 90  
Drugo    
iz abake (manilske konoplje ali Musa textilis Nee) ali drugih listnih vlaken; iz jute ali drugih tekstilnih lińćnatih vlaken iz tarifne Ň°tevilke¬†5303 5607 90 20  
drugo 5607 90 90  
56.08 Vozlani mreŇĺasti izdelki iz vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev; zgotovljene ribiŇ°ke mreŇĺe in druge zgotovljene mreŇĺe iz tekstilnega materiala    
Iz umetnega ali sintetińćnega tekstilnega materiala    
zgotovljene ribiŇ°ke mreŇĺe    
iz vrvi, vrvja, motvozov, konopcev ali kablov 5608 11 20  
drugo 5608 11 80  
drugo    
zgotovljene mreŇĺe    
iz najlona ali drugih poliamidov    
iz vrvi, vrvja, motvozov, konopcev ali kablov 5608 19 11  
drugo 5608 19 19  
drugo 5608 19 30  
Drugo 5608 19 90  
Drugo 5608 90 00  
56.09 Izdelki iz preje, trakov in podobnega iz tarifne Ň°tevilke¬†5404 ali 5405, vrvi, vrvja, motvozov, konopcev in kablov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu 5609 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.