CN8 / NC8 - 2021 56 CN8 / NC8 - 2021 - SL 58

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 57
PREPROGE IN DRUGA TEKSTILNA TALNA PREKRIVALA

57.01 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana, dokonńćana ali nedokonńćana    
Iz volne ali fine Ňĺivalske dlake    
ki vsebujejo skupno veńć kot 10¬†mas.¬†% svile ali odpadne svile, razen buretne svile 5701 10 10 (MTK)
drugo 5701 10 90 (MTK)
Iz drugih tekstilnih materialov    
iz svile, svilenih odpadkov razen buretne svile, iz sintetińćnih vlaken, iz preje, ki sodi v tarifne Ň°tevilke¬†5605 ali iz tekstilnih materialov, ki vsebujejo kovinske niti 5701 90 10 (MTK)
iz drugih tekstilnih materialov 5701 90 90 (MTK)
57.02 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana, netaftana ali nekosmińćena, dokonńćana ali nedokonńćana, vkljuńćno kelim, Ň°umak, karamani in podobna rońćno tkana prekrivala    
Kelim, Ň°umak, karamani in podobna rońćno tkana prekrivala 5702 10 00 (MTK)
Talna prekrivala iz kokosovih vlaken 5702 20 00 (MTK)
Druga, z lasasto povrŇ°ino, nedokonńćana    
iz volne ali fine Ňĺivalske dlake    
preproge axminster 5702 31 10 (MTK)
druga 5702 31 80 (MTK)
iz umetnih ali sintetińćnih tekstilnih materialov 5702 32 00 (MTK)
iz drugih tekstilnih materialov 5702 39 00 (MTK)
Druga, z lasasto povrŇ°ino, dokonńćana    
iz volne ali fine Ňĺivalske dlake    
preproge axminster 5702 41 10 (MTK)
druga 5702 41 90 (MTK)
iz umetnih ali sintetińćnih tekstilnih materialov 5702 42 00 (MTK)
iz drugih tekstilnih materialov 5702 49 00 (MTK)
Druga, brez lasaste povrŇ°ine, nedokonńćana    
iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 5702 50 10 (MTK)
iz umetnih ali sintetińćnih tekstilnih materialov    
iz polipropilena 5702 50 31 (MTK)
druga 5702 50 39 (MTK)
iz drugih tekstilnih materialov 5702 50 90 (MTK)
Druga, brez lasaste povrŇ°ine, dokonńćana    
iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 5702 91 00 (MTK)
iz umetnih ali sintetińćnih tekstilnih materialov    
iz polipropilena 5702 92 10 (MTK)
druga 5702 92 90 (MTK)
iz drugih tekstilnih materialov 5702 99 00 (MTK)
57.03 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, taftana, dokonńćana ali nedokonńćana    
Iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 5703 10 00 (MTK)
Iz najlona ali drugih poliamidov    
tiskana    
ploŇ°ńće s povrŇ°ino najveńć 1¬†m¬≤ 5703 20 12 (MTK)
druga 5703 20 18 (MTK)
druga    
ploŇ°ńće s povrŇ°ino najveńć 1¬†m¬≤ 5703 20 92 (MTK)
druga 5703 20 98 (MTK)
Iz drugih umetnih ali sintetińćnih tekstilnih materialov    
iz polipropilena    
ploŇ°ńće s povrŇ°ino najveńć 1¬†m¬≤ 5703 30 12 (MTK)
druga 5703 30 18 (MTK)
druga    
ploŇ°ńće s povrŇ°ino najveńć 1¬†m¬≤ 5703 30 82 (MTK)
druga 5703 30 88 (MTK)
Iz drugih tekstilnih materialov    
ploŇ°ńće s povrŇ°ino najveńć 1¬†m¬≤ 5703 90 20 (MTK)
druga 5703 90 80 (MTK)
57.04 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz klobuńćevine, netaftana in nekosmińćena, dokonńćana ali nedokonńćana    
PloŇ°ńće, velikosti do 0,3¬†m¬≤ povrŇ°ine 5704 10 00 (MTK)
PloŇ°ńće, velikosti veńć kot 0,3¬†m¬≤ povrŇ°ine, vendar do vkljuńćno 1¬†m¬≤ 5704 20 00 (MTK)
Drugo 5704 90 00 (MTK)
57.05 Druge preproge in druga tekstilna talna prekrivala, dokonńćana ali nedokonńćana    
Iz sintetińćnih ali umetnih tekstilnih materialov 5705 00 30 (MTK)
Iz drugih tekstilnih materialov 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.