CN8 / NC8 - 2021 58 CN8 / NC8 - 2021 - SL 60

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 59
TEKSTILNI MATERIALI, IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVLEńĆENI, PREKRITI ALI LAMINIRANI; TEKSTILNI IZDELKI, PRIMERNI ZA TEHNIńĆNE NAMENE

59.01 Tekstilni materiali, prevleńćeni z lepilom ali Ň°krobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig ali podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; Ň°krobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov    
Tekstilni materiali, prevleńćeni z lepilom ali Ň°krobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig ali podobne namene 5901 10 00 (MTK)
Drugo 5901 90 00 (MTK)
59.02 Kord tkanine za avtomobilske plaŇ°ńće iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona    
Iz najlona ali drugih poliamidov    
impregnirane z gumo 5902 10 10 (MTK)
druge 5902 10 90 (MTK)
Iz poliestrov    
impregnirane z gumo 5902 20 10 (MTK)
druge 5902 20 90 (MTK)
Druge    
impregnirane z gumo 5902 90 10 (MTK)
druge 5902 90 90 (MTK)
59.03 Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevleńćeni ali prekriti ali laminirani s plastińćnimi masami, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†5902    
S poli(vinilkloridom)    
impregnirane 5903 10 10 (MTK)
premazane, prevleńćene ali laminirane 5903 10 90 (MTK)
S poliuretanom    
impregnirane 5903 20 10 (MTK)
premazane, prevleńćene ali laminirane 5903 20 90 (MTK)
Druge    
impregnirane 5903 90 10 (MTK)
premazane, prevleńćene ali laminirane    
s celuloznimi derivati ali drugimi plastińćnimi snovmi, s tkanino na pravi strani 5903 90 91 (MTK)
druge 5903 90 99 (MTK)
59.04 Linolej, vkljuńćno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevleńćeni ali prekriti, vkljuńćno z razrezanimi v oblike    
Linolej 5904 10 00 (MTK)
Drugo 5904 90 00 (MTK)
59.05 Zidne tapete iz tekstilnih materialov    
Ki so izdelane iz paralelnih prej, pritrjene na podlogo iz katerih koli materialov 5905 00 10  
Druge    
iz lanu 5905 00 30  
iz jute 5905 00 50  
iz umetnih ali sintetińćnih vlaken 5905 00 70  
druge 5905 00 90  
59.06 Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†5902    
Lepljivi trakovi, Ň°iroki do vkljuńćno 20¬†cm 5906 10 00  
Drugi    
pleteni ali kvańćkani 5906 91 00  
drugo    
materiali, navedeni v opombi¬†4(c) k temu poglavju 5906 99 10  
drugo 5906 99 90  
59.07 Tekstilni materiali, drugańće impregnirani, premazani, prevleńćeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene 5907 00 00 (MTK)
59.08 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peńći, vŇĺigalnike, sveńće in podobno; Ňĺarilne mreŇĺice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani 5908 00 00  
59.09 Cevi za ńćrpalke in podobne cevi iz tekstilnih materialov, vkljuńćno obloŇĺene in armirane, s priborom iz drugega materiala ali brez njega    
Iz sintetińćnih vlaken 5909 00 10  
Iz drugih tekstilnih materialov 5909 00 90  
59.10 Trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za transportne ali transmisijske namene, vkljuńćno impregnirani, prevleńćeni, prekriti ali laminirani s plastińćno maso, ojańćeni ali neojańćeni s kovino ali drugim materialom 5910 00 00  
59.11 Tekstilni izdelki in predmeti za tehnińćne namene, navedeni v opombi¬†7 k temu poglavju    
Tekstilni materiali, klobuńćevina in tkanine, podloŇĺene s klobuńćevino, prevleńćene, prekrite ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim materialom, ki se uporabljajo za oblaganje mikalnikov, in podobni materiali za druge tehnińćne namene, vkljuńćno ozki tekstil iz Ňĺameta, impregniran z gumo, ki se uporablja za prekrivanje tkalskih vreten 5911 10 00  
Tkanine za sita, vkljuńćno gotove za neposredno uporabo 5911 20 00  
Tekstilni materiali in klobuńćevina, brezkonńćni ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest cement)    
mase manj kot 650¬†g/m¬≤    
iz svile ali iz umetnih in sintetińćnih vlaken    
tkanine, ki se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja (npr. materiali za oblikovanje) 5911 31 11 (MTK)
druge 5911 31 19  
iz drugih tekstilnih materialov 5911 31 90  
mase 650¬†g/m¬≤ ali veńć    
iz svile ali umetnih ali sintetińćnih vlaken    
tkanine z iglano plastjo klobuńćevine, ki se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja (npr. stisnjena klobuńćevina) 5911 32 11 (MTK)
druge 5911 32 19 (MTK)
iz drugih tekstilnih materialov 5911 32 90  
Tkanine za precejanje in stiskanje, ki se uporabljajo v stiskalnicah za olje in podobno, vkljuńćno tkanine, izdelane iz ńćloveŇ°kih las 5911 40 00  
Drugo    
iz klobuńćevine 5911 90 10  
drugo    
samolepilne okrogle blazinice za poliranje, ki se uporabljajo za proizvodnjo polprevodniŇ°kih rezin 5911 90 91  
drugo 5911 90 99  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.