CN8 / NC8 - 2021 59 CN8 / NC8 - 2021 - SL 61

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 60
PLETENI ALI KVAńĆKANI MATERIALI

60.01 Lasasti materiali, vkljuńćno dolgolasasti in materiali z zankasto povrŇ°ino, pleteni ali kvańćkani    
Materiali z dolgolasasto povrŇ°ino 6001 10 00  
Materiali z zankasto povrŇ°ino    
iz bombaŇĺa 6001 21 00  
iz umetnih ali sintetińćnih vlaken 6001 22 00  
iz drugih tekstilnih materialov 6001 29 00  
Drugi    
iz bombaŇĺa 6001 91 00  
iz umetnih ali sintetińćnih vlaken 6001 92 00  
iz drugih tekstilnih materialov 6001 99 00  
60.02 Pleteni ali kvańćkani materiali, Ň°iroki do vkljuńćno 30¬†cm, ki vsebujejo 5¬†mas.¬†% ali veńć elastomerne preje ali gumijaste niti, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†6001    
Ki vsebujejo 5¬†mas.¬†% ali veńć elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti 6002 40 00  
Drugi 6002 90 00  
60.03 Pleteni ali kvańćkani materiali, Ň°iroki do vkljuńćno 30¬†cm, razen tistih iz tarifnih Ň°tevilk¬†6001 ali 6002    
Iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 6003 10 00  
Iz bombaŇĺa 6003 20 00  
Iz sintetińćnih vlaken    
ńćipka raŇ°el 6003 30 10  
drugi 6003 30 90  
Iz umetnih vlaken 6003 40 00  
Drugi 6003 90 00  
60.04 Pleteni ali kvańćkani materiali, Ň°iroki veńć kot 30¬†cm, ki vsebujejo 5¬†mas.¬†% ali veńć elastomerne preje ali gumijaste niti, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†6001    
Ki vsebujejo 5¬†mas.¬†% ali veńć elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti 6004 10 00  
Drugi 6004 90 00  
60.05 Materiali, pleteni po osnovi (vkljuńćno z materiali, dobljenimi z ‚Äěgalloon‚Äú pletilnimi stroji), razen tistih iz tarifnih Ň°tevilk¬†6001 do 6004    
Iz bombaŇĺa    
nebeljeni ali beljeni 6005 21 00  
barvani 6005 22 00  
iz prej razlińćnih barv 6005 23 00  
tiskani 6005 24 00  
Iz sintetińćnih vlaken    
blago, navedeno v opombi 1 k tarifnim podŇ°tevilkam k temu poglavju 6005 35 00  
drugi, nebeljeni ali beljeni 6005 36 00  
drugi, barvani 6005 37 00  
drugi, iz prej razlińćnih barv 6005 38 00  
drugi, tiskani 6005 39 00  
Iz umetnih vlaken    
nebeljeni ali beljeni 6005 41 00  
barvani 6005 42 00  
iz prej razlińćnih barv 6005 43 00  
tiskani 6005 44 00  
Drugi    
iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 6005 90 10  
drugi 6005 90 90  
60.06 Drugi pleteni ali kvańćkani materiali    
Iz volne ali fine Ňĺivalske dlake 6006 10 00  
Iz bombaŇĺa    
nebeljeni ali beljeni 6006 21 00  
barvani 6006 22 00  
iz prej razlińćnih barv 6006 23 00  
tiskani 6006 24 00  
Iz sintetińćnih vlaken    
nebeljeni ali beljeni 6006 31 00  
barvani 6006 32 00  
iz prej razlińćnih barv 6006 33 00  
tiskani 6006 34 00  
Iz umetnih vlaken    
nebeljeni ali beljeni 6006 41 00  
barvani 6006 42 00  
iz prej razlińćnih barv 6006 43 00  
tiskani 6006 44 00  
Drugi 6006 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.