CN8 / NC8 - 2021 67 CN8 / NC8 - 2021 - SL 69

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 68
IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV

68.01 Kocke za tlakovanje, robniki in tlakovci iz naravnega kamna (razen iz skrilavcev) 6801 00 00  
68.02 Obdelan kamen za spomenike ali za gradbeniŇ°tvo (razen iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tarifne Ň°tevilke¬†6801; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (vkljuńćno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega kamna (vkljuńćno iz skrilavcev)    
PloŇ°ńćice, kocke in podobni izdelki pravokotnih ali drugih oblik (vkljuńćno kvadratnih), pri katerih se lahko povrŇ°ina najveńćje strani vklopi v kvadrat s stranico, manjŇ°o od 7¬†cm; umetno obarvane granule, luskine in prah 6802 10 00  
Drug kamen za spomenike ali za gradbeniŇ°tvo in izdelki iz njega, grobo rezan ali razŇĺagan, z ravno ali izravnano povrŇ°ino    
marmor, travertin in alabaster 6802 21 00  
granit 6802 23 00  
drug kamen 6802 29 00  
Drugo    
marmor, travertin in alabaster 6802 91 00  
drug apnenńćev kamen 6802 92 00  
granit    
poliran, dekoriran ali drugańće obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10¬†kg ali veńć 6802 93 10  
drug 6802 93 90  
drug kamen    
poliran, dekoriran ali drugańće obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10¬†kg ali veńć 6802 99 10  
drug 6802 99 90  
68.03 Obdelan skrilavec in izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca    
StreŇ°ne in zidne ploŇ°ńće 6803 00 10  
Druge 6803 00 90  
68.04 Mlinski kamni, brusi, brusilne ploŇ°ńće in podobno brez ogrodja, za mletje, bruŇ°enje, ostrenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, brusi za rońćno ostrenje ali poliranje in njihovi deli iz naravnega kamna, iz aglomeriranega naravnega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike, z deli ali brez delov iz drugih materialov    
Mlinski kamni in kamni za razvlaknjevanje 6804 10 00  
Drugi mlinski kamni, brusi, brusilni koluti in podobno    
iz aglomeriranega sintetińćnega ali naravnega diamanta 6804 21 00  
iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov ali iz keramike    
iz umetnih abrazivnih materialov, z vezivom    
iz sintetińćnih ali umetnih smol    
neojańćani 6804 22 12  
ojańćani 6804 22 18  
iz keramike ali silikatov 6804 22 30  
iz drugih materialov 6804 22 50  
drugo 6804 22 90  
iz naravnega kamna 6804 23 00  
Brusi za rońćno ostrenje ali poliranje 6804 30 00  
68.05 Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, na podlagi iz tekstila, papirja, kartona ali drugih materialov, vkljuńćno tudi razrezane v dolońćene oblike, preŇ°ite ali kako drugańće sestavljene    
Samo na podlagi iz tkanega tekstila 6805 10 00  
Samo na podlagi iz papirja ali kartona 6805 20 00  
Na podlagi iz drugih materialov 6805 30 00  
68.06 ŇĹlindrina volna, kamena volna in podobne mineralne volne; listasti vermikulit, ekspandirane gline, penasta Ňĺlindra in podobni ekspandirani mineralni materiali; meŇ°anice in izdelki iz mineralnih materialov za toplotno ali zvońćno izolacijo ali za absorbcijo zvoka, razen izdelkov iz tarifnih Ň°tevilk¬†6811, 6812 ali iz poglavja¬†69    
ŇĹlindrina volna, kamena volna in podobne mineralne volne (vkljuńćno tudi medsebojne meŇ°anice), v razsutem stanju, listih, ploŇ°ńćah ali zvitkih 6806 10 00  
Listasti vermikulit, ekspandirane gline, penasta Ňĺlindra in podobni ekspandirani mineralni materiali (vkljuńćno medsebojne meŇ°anice)    
ekspandirane gline 6806 20 10  
drugo 6806 20 90  
Drugo 6806 90 00  
68.07 Izdelki iz asfalta ali iz podobnih materialov (npr. iz naftnega bitumna ali iz premogove katranske smole)    
V zvitkih 6807 10 00 (MTK)
Drugo 6807 90 00  
68.08 Paneli, ploŇ°ńće, deske, ploŇ°ńćice, bloki in podobni izdelki iz rastlinskih vlaken, slame, iverja, Ňĺagovine ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s cementom, mavcem ali drugimi mineralnimi vezivi 6808 00 00  
68.09 Izdelki iz mavca ali zmesi na osnovi mavca    
Table, listi, ploŇ°ńće, ploŇ°ńćice in podobni izdelki, neokraŇ°eni    
prevleńćeni ali ojańćani samo s papirjem ali kartonom 6809 11 00 (MTK)
drugo 6809 19 00 (MTK)
Drugi izdelki 6809 90 00  
68.10 Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani ali nearmirani    
StreŇ°niki, ploŇ°ńće, zidaki in podobni izdelki    
gradbeni bloki in zidaki    
iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega plovca, granulirane Ňĺlindre itd.) 6810 11 10  
drugi 6810 11 90  
drugo 6810 19 00  
Drugi izdelki    
montaŇĺni gradbeni elementi za visoko ali nizko gradnjo 6810 91 00  
drugo 6810 99 00  
68.11 Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s celuloznimi vlakni ali podobno    
Ki vsebujejo azbest 6811 40 00  
Ki ne vsebujejo azbesta    
valovite ploŇ°ńće 6811 81 00  
druge ploŇ°ńće, paneli, ploŇ°ńćice in podobni izdelki 6811 82 00  
drugi izdelki 6811 89 00  
68.12 Predelana azbestna vlakna; meŇ°anice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata; izdelki iz teh meŇ°anic ali iz azbesta (npr. preja, tkanine, oblańćila, pokrivala, obutev, tesnila), ojańćeni ali neojańćeni, razen izdelkov iz tarifne Ň°tevilke¬†6811 ali 6813    
Iz krokidolita    
predelana vlakna; meŇ°anice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata 6812 80 10  
drugo 6812 80 90  
Drugo    
oblańćila, oblańćilni dodatki, obutev in pokrivala 6812 91 00  
papir, karton in klobuńćevina 6812 92 00  
tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken v obliki ploŇ°ńć ali zvitkov 6812 93 00  
drugo    
predelana azbestna vlakna; meŇ°anice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata 6812 99 10  
drugo 6812 99 90  
68.13 Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega materiala (npr. ploŇ°ńće, zvitki, trakovi, segmenti, koluti, tesnila, obloge), nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na osnovi azbesta, drugih mineralnih materialov ali celuloze, kombinirani ali ne s tekstilom ali drugimi materiali    
Ki vsebujejo azbest 6813 20 00  
Ki ne vsebujejo azbesta    
zavorne obloge in ploŇ°ńćice 6813 81 00  
drugo 6813 89 00  
68.14 Sljuda, obdelana in izdelki iz sljude, vkljuńćno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi ali brez podlage iz papirja, kartona ali drugih materialov    
PloŇ°ńće, listi in trakovi iz aglomerirane ali rekonstruirane sljude, na podlagi ali brez podlage 6814 10 00  
Drugo 6814 90 00  
68.15 Izdelki iz kamna ali drugih mineralnih materialov (vkljuńćno tudi ogljikova vlakna, izdelki iz ogljikovih vlaken in izdelki iz Ň°ote), ki niso navedeni ali vkljuńćeni drugje    
Izdelki iz grafita ali drugega ogljika, ki niso za elektrotehnińćne namene    
ogljikova vlakna in izdelki iz ogljikovih vlaken 6815 10 10  
drugo 6815 10 90  
Izdelki iz Ň°ote 6815 20 00  
Drugi izdelki    
ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit 6815 91 00  
drugo 6815 99 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.