CN8 / NC8 - 2021 68 CN8 / NC8 - 2021 - SL 70

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 69
KERAMIńĆNI IZDELKI

I. IZDELKI IZ SILIKATNE FOSILNE MOKE ALI IZ PODOBNIH SILIKATNIH ZEMLJIN TER OGNJEVARNI IZDELKI    
69.01 Opeka, bloki, ploŇ°ńćice in drugi keramińćni izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz kremenńćeve sige, tripolita ali diatomita) ali iz podobnih silikatnih zemljin 6901 00 00  
69.02 Ognjevarna opeka, bloki, ploŇ°ńćice in podobni ognjevarni keramińćni izdelki za vgraditev, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin    
Ki vsebujejo, posamińćno ali skupaj, veńć kot 50¬†mas.¬†% elementov Mg, Ca ali Cr, izraŇĺenih kot MgO, CaO ali Cr2O3 6902 10 00  
Ki vsebujejo veńć kot 50¬†mas.¬†% aluminijevega oksida (Al2O3), silicijevega dioksida (SiO2) ali meŇ°anice ali spojin teh izdelkov    
ki vsebujejo 93¬†mas.¬†% ali veńć silicijevega dioksida (SiO2) 6902 20 10  
drugo    
ki vsebujejo veńć kot 7¬†mas.¬†%, vendar do 45¬†mas.¬†% aluminijevega oksida (Al2O3) 6902 20 91  
drugo 6902 20 99  
Drugo 6902 90 00  
69.03 Drugi ognjevarni keramińćni izdelki (npr. retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne Ň°obe-izlivalniki, ńćepi, podloge, kadi, cevi, obloge in palice), razen iz silikatne fosilne moke ali iz podobne silikatne zemljine    
Ki vsebujejo veńć kot 50¬†mas.¬†% grafita ali drugih oblik ogljika ali iz meŇ°anic teh izdelkov 6903 10 00  
Ki vsebujejo veńć kot 50¬†mas.¬†% aluminijevega oksida (Al2O3) ali meŇ°anice ali spojine aluminijevega oksida in silicijevega dioksida (SiO2)    
ki vsebujejo manj kot 45¬†mas.¬†% aluminijevega oksida (Al2O3) 6903 20 10  
ki vsebujejo 45¬†mas.¬†% ali veńć aluminijevega oksida (Al2O3) 6903 20 90  
Drugo    
ki vsebujejo veńć kot 25¬†mas.¬†%, vendar ne veńć kot 50¬†mas.¬†% grafita ali drugih oblik ogljika ali meŇ°anic teh snovi 6903 90 10  
drugo 6903 90 90  
II. DRUGI KERAMIńĆNI IZDELKI    
69.04 Keramińćna gradbena opeka, bloki za pode, nosilni bloki in podobno    
Gradbena opeka 6904 10 00 (PCE)
Drugo 6904 90 00  
69.05 StreŇ°niki, lonci, pokrovi in obloge za dimnike, arhitekturni okraski in podobna gradbena keramika    
StreŇ°niki 6905 10 00 (PCE)
Drugo 6905 90 00  
69.06 Keramińćne cevi, odvodi, Ňĺlebovi in pribor za cevi 6906 00 00  
69.07 Keramińćne ploŇ°ńćice za tlakovanje in oblaganje; keramińćne kockice za mozaik in podobno, na podlagi ali brez podlage; zakljuńćna keramika    
PloŇ°ńćice za tlakovanje in oblaganje, razen tistih iz tarifnih podŇ°tevilk 690730 in 690740    
s koeficientom absorpcije vode do vkljuńćno 0,5¬†mas.¬†% 6907 21 00 (MTK)
s koeficientom absorpcije vode veńć kot 0,5¬†mas.¬†% do vkljuńćno 10 mas.¬†% 6907 22 00 (MTK)
s koeficientom absorpcije vode veńć kot 10¬†mas.¬†% 6907 23 00 (MTK)
Kockice za mozaik in podobno, razen tistih iz tarifne podŇ°tevilke 690740 6907 30 00 (MTK)
Zakljuńćna keramika 6907 40 00 (MTK)
69.09 Keramińćni izdelki za laboratorijsko, kemińćno ali drugo tehnińćno rabo; keramińćna korita in podobne posode, ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramińćni lonci, kozarci za vlaganje in podobni izdelki, ki se uporabljajo za transport ali pakiranje blaga    
Keramińćni izdelki za laboratorijsko, kemińćno in drugo tehnińćno rabo    
iz porcelana ali kitajskega porcelana 6909 11 00  
izdelki s trdoto 9 ali veńć po Mohsovi trdotni lestvici 6909 12 00  
drugo 6909 19 00  
Drugo 6909 90 00  
69.10 Keramińćna pomivalna korita, umivalniki, stebri za umivalnike, kadi, bideji, straniŇ°ńćne Ň°koljke, izplakovalni kotlińći, pisoarji in podobni sanitarni izdelki    
Iz porcelana ali kitajskega porcelana 6910 10 00  
Drugo 6910 90 00  
69.11 Namizna posoda in pribor, kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki, iz porcelana ali kitajskega porcelana    
Namizna posoda in pribor ter kuhinjska posoda in pribor 6911 10 00  
Drugo 6911 90 00  
69.12 Keramińćna namizna posoda in pribor, kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana    
Namizna posoda in pribor ter kuhinjska posoda in pribor    
Iz navadne lonńćenine 6912 00 21  
Izdelki iz kamenine (stoneware) 6912 00 23  
Iz fine lonńćenine 6912 00 25  
Druga 6912 00 29  
Drugo    
Iz navadne lonńćenine 6912 00 81  
Izdelki iz kamenine (stoneware) 6912 00 83  
Iz fine lonńćenine 6912 00 85  
Druga 6912 00 89  
69.13 Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike    
Iz porcelana ali kitajskega porcelana 6913 10 00  
Drugo    
iz navadne lonńćenine 6913 90 10  
drugo    
lonńćeni ali iz fine lonńćenine 6913 90 93  
drugo 6913 90 98  
69.14 Drugi izdelki iz keramike    
Iz porcelana ali kitajskega porcelana 6914 10 00  
Drugo 6914 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.