CN8 / NC8 - 2021 73 CN8 / NC8 - 2021 - SL 75

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 74
BAKER IN BAKRENI IZDELKI

74.01 Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra) 7401 00 00  
74.02 Neprečiščen baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo 7402 00 00  
74.03 Prečiščen baker in bakrove zlitine, surovi    
Prečiščen baker    
katode (negativne elektrode) in katodni profili 7403 11 00  
valjarniške gredice 7403 12 00  
valjarniški drogovi 7403 13 00  
drugo 7403 19 00  
Bakrove zlitine    
zlitine bakra in cinka (medenina) 7403 21 00  
zlitine bakra in kositra (bron) 7403 22 00  
druge bakrove zlitine (razen predzlitin bakra iz tarifne številke 7405) 7403 29 00  
74.04 Bakrovi odpadki in ostanki    
Iz prečiščenega bakra 7404 00 10  
Iz bakrovih zlitin    
iz zlitine bakra in cinka (medenina) 7404 00 91  
drugi 7404 00 99  
74.05 Predzlitine bakra 7405 00 00  
74.06 Prah in luskine, iz bakra    
Prah nelamelarne strukture 7406 10 00  
Prah lamelarne strukture; luskine 7406 20 00  
74.07 Bakrene palice in profili    
Iz prečiščenega bakra 7407 10 00  
Iz bakrovih zlitin    
iz zlitine bakra in cinka (medenina)    
palice 7407 21 10  
profili 7407 21 90  
drugo 7407 29 00  
74.08 Bakrena žica    
Iz prečiščenega bakra    
s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 6 mm 7408 11 00  
druga    
s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 0,5 mm 7408 19 10  
s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija je največ 0,5 mm 7408 19 90  
Iz bakrovih zlitin    
iz zlitine bakra in cinka (medenina) 7408 21 00  
iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) 7408 22 00  
druga 7408 29 00  
74.09 Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 0,15 mm    
Iz prečiščenega bakra    
v kolobarjih 7409 11 00  
drugo 7409 19 00  
Iz zlitine bakra in cinka (medenina)    
v kolobarjih 7409 21 00  
drugo 7409 29 00  
Iz zlitine bakra in kositra (bron)    
v kolobarjih 7409 31 00  
drugo 7409 39 00  
Iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) 7409 40 00  
Iz drugih bakrovih zlitin 7409 90 00  
74.10 Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)    
Brez podlage    
iz prečiščenega bakra 7410 11 00  
iz bakrovih zlitin 7410 12 00  
S podlago    
iz prečiščenega bakra 7410 21 00  
iz bakrovih zlitin 7410 22 00  
74.11 Bakrene cevi    
Iz prečiščenega bakra    
ravne 7411 10 10  
druge 7411 10 90  
Iz bakrovih zlitin    
iz zlitine bakra in cinka (medenina)    
ravne 7411 21 10  
druge 7411 21 90  
iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) 7411 22 00  
druge 7411 29 00  
74.12 Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr. spojnice, kolena, oglavki)    
Iz prečiščenega bakra 7412 10 00  
Iz bakrovih zlitin 7412 20 00  
74.13 Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi in podobno, iz bakra, električno neizolirani 7413 00 00  
74.15 Žičniki, žeblji, risalni žebljički, posamične sponke (razen iz tarifne številke 8305) in podobni izdelki iz bakra ali železa ali iz jekla z bakreno glavo; vijaki, sorniki, zatiči, matice, vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz bakra    
Žičniki in žeblji, risalni žebljički, posamične žične sponke in podobni izdelki 7415 10 00  
Drugi izdelki, brez navoja    
podložke (vključno vzmetne podložke) 7415 21 00  
drugo 7415 29 00  
Drugi izdelki, z navojem    
vijaki; zatiči in matice 7415 33 00  
drugo 7415 39 00  
74.18 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli iz bakra; gobe za čiščenje posede in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. iz bakra; sanitarni izdelki in njihovi deli iz bakra    
Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd    
neelektrični aparati za kuhanje ali gretje, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, in njihovi deli 7418 10 10  
drugo 7418 10 90  
Sanitarni izdelki; njihovi deli 7418 20 00  
74.19 Drugi izdelki iz bakra    
Verige in njihovi deli 7419 10 00  
Drugo    
odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje obdelave 7419 91 00  
drugo    
tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke in mreže iz bakrene žice, katerih nobena dimenzija prečnega prereza ne presega 6 mm; ekspandirana kovina 7419 99 10  
vzmeti 7419 99 30  
drugo 7419 99 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.