CN8 / NC8 - 2021 74 CN8 / NC8 - 2021 - SL 76

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 75
NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI

75.01 Nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja    
Nikljev kamen („matte“) 7501 10 00  
Sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja 7501 20 00  
75.02 Surovi nikelj    
Nelegirani nikelj 7502 10 00  
Nikljeve zlitine 7502 20 00  
75.03 Nikljasti odpadki in ostanki    
Iz nelegiranega niklja 7503 00 10  
Iz nikljevih zlitin 7503 00 90  
75.04 Nikljasti prah in luskine 7504 00 00  
75.05 Nikljaste palice, profili in žica    
Palice in profili    
iz nelegiranega niklja 7505 11 00  
iz nikljevih zlitin 7505 12 00  
Žica    
iz nelegiranega niklja 7505 21 00  
iz nikljevih zlitin 7505 22 00  
75.06 Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz niklja    
Iz nelegiranega niklja 7506 10 00  
Iz nikljevih zlitin 7506 20 00  
75.07 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki), iz niklja    
Cevi    
iz nelegiranega niklja 7507 11 00  
iz nikljevih zlitin 7507 12 00  
Pribor za cevi 7507 20 00  
75.08 Drugi nikljevi izdelki    
Tkanine, rešetke in mreže, iz nikljeve žice 7508 10 00  
Drugo 7508 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.