CN8 / NC8 - 2021 76 CN8 / NC8 - 2021 - SL 79

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 78
SVINEC IN SVINńĆENI IZDELKI

78.01 Surovi svinec    
PreńćiŇ°ńćen svinec 7801 10 00  
Drugo    
ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi elementi 7801 91 00  
drugo    
za preńćiŇ°ńćevanje, ki vsebuje 0,02¬†mas.¬†% ali veńć srebra (surovi svinec) 7801 99 10  
drugo 7801 99 90  
78.02 Svinńćeni odpadki in ostanki 7802 00 00  
78.04 PloŇ°ńće, plońćevine, trakovi in folije, iz svinca; prah in luskine iz svinca    
PloŇ°ńće, plońćevine, trakovi in folije    
plońćevine, trakovi in folije, debeline do vkljuńćno 0,20¬†mm (brez kakrŇ°ne koli podlage) 7804 11 00  
drugo 7804 19 00  
Prah in luskine 7804 20 00  
78.06 Drugi svinńćeni izdelki    
Vsebniki s svinńćeno prevleko proti sevanju, za transport ali shranjevanje radioaktivnih snovi (Euratom) 7806 00 10  
Drugo 7806 00 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.