CN8 / NC8 - 2021 78 CN8 / NC8 - 2021 - SL 80

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 79
CINK IN CINKOVI IZDELKI

79.01 Cink, surov    
Nelegiran cink    
ki vsebuje 99,99¬†mas.¬†% cinka ali veńć 7901 11 00  
ki vsebuje manj kot 99,99¬†mas.¬†% cinka    
ki vsebuje 99,95¬†mas.¬†% ali veńć, vendar manj kot 99,99¬†mas.¬†% cinka 7901 12 10  
ki vsebuje 98,5¬†mas.¬†% ali veńć, vendar manj kot 99,95¬†mas.¬†% cinka 7901 12 30  
ki vsebujejo 97,5¬†mas.¬†% ali veńć, vendar manj kot 98,5¬†mas.¬†% cinka 7901 12 90  
Cinkove zlitine 7901 20 00  
79.02 Cinkovi odpadki in ostanki 7902 00 00  
79.03 Cinkov prah in luskine    
Cinkov prah 7903 10 00  
Drugo 7903 90 00  
79.04 Cinkove palice, profili in Ňĺica 7904 00 00  
79.05 Cinkove ploŇ°ńće, plońćevine, trakovi in folije 7905 00 00  
79.07 Drugi cinkovi izdelki 7907 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.