CN8 / NC8 - 2021 80 CN8 / NC8 - 2021 - SL 82

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 81
DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI

81.01 Volfram in volframovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Prah 8101 10 00  
Drugo    
volfram, surov, vkljuńćno palice, dobljene samo s sintranjem 8101 94 00  
Ňĺica 8101 96 00  
odpadki in ostanki 8101 97 00  
drugo    
palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, ploŇ°ńće, trakovi, plońćevine in folije 8101 99 10  
drugo 8101 99 90  
81.02 Molibden in molibdenovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Prah 8102 10 00  
Drugo    
molibden, surov, vkljuńćno palice, dobljene samo s sintranjem 8102 94 00  
palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, ploŇ°ńće, trakovi, plońćevine in folije 8102 95 00  
Ňĺica 8102 96 00  
odpadki in ostanki 8102 97 00  
drugo 8102 99 00  
81.03 Tantal in tantalovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Tantal, surov, vkljuńćno palice, dobljene samo s sintranjem; prah 8103 20 00  
Odpadki in ostanki 8103 30 00  
Drugo    
palice, razen tistih, dobljenih samo s sintranjem, profili, Ňĺica, ploŇ°ńće, plońćevina, trakovi in folije 8103 90 10  
drugo 8103 90 90  
81.04 Magnezij in magnezijevi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Magnezij, surov    
ńće vsebuje najmanj 99,8¬†mas.¬†% magnezija 8104 11 00  
drug 8104 19 00  
Odpadki in ostanki 8104 20 00  
Opilki, ostruŇĺki in zrna, sortirani po velikosti; prah 8104 30 00  
Drugo 8104 90 00  
81.05 Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; kobalt in kobaltovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; kobalt, surov; prah 8105 20 00  
Odpadki in ostanki 8105 30 00  
Drugo 8105 90 00  
81.06 Bizmut in bizmutovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Bizmut, surov ter odpadki in ostanki; prah 8106 00 10  
Drugo 8106 00 90  
81.07 Kadmij in kadmijevi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Kadmij, surov; prah 8107 20 00  
Odpadki in ostanki 8107 30 00  
Drugo 8107 90 00  
81.08 Titan in titanovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Titan, surov; prah 8108 20 00  
Odpadki in ostanki 8108 30 00  
Drugo    
palice, profili in Ňĺica 8108 90 30  
ploŇ°ńće, plońćevina, trakovi in folije 8108 90 50  
cevi 8108 90 60  
drugo 8108 90 90  
81.09 Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Cirkonij, surov; prah 8109 20 00  
Odpadki in ostanki 8109 30 00  
Drugo 8109 90 00  
81.10 Antimon in antimonovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Antimon, surov; prah 8110 10 00  
Odpadki in ostanki 8110 20 00  
Drugo 8110 90 00  
81.11 Mangan in manganovi izdelki, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Mangan, surov; odpadki in ostanki; prah    
mangan, surov; prah 8111 00 11  
odpadki in ostanki 8111 00 19  
Drugo 8111 00 90  
81.12 Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in talij ter izdelki iz teh kovin, vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Berilij    
surov; prah 8112 12 00  
odpadki in ostanki 8112 13 00  
drugo 8112 19 00  
Krom    
surov; prah    
zlitine, ki vsebujejo veńć kot 10¬†mas.¬†% niklja 8112 21 10  
drugo 8112 21 90  
odpadki in ostanki 8112 22 00  
drugo 8112 29 00  
Talij    
surov; prah 8112 51 00  
odpadki in ostanki 8112 52 00  
drugo 8112 59 00  
Drugo    
surovi; odpadki in ostanki; prah    
hafnij 8112 92 10  
niobij; renij; galij; indij; vanadij; germanij    
odpadki in ostanki 8112 92 21  
drugi    
niobij; renij 8112 92 31  
indij 8112 92 81  
galij 8112 92 89  
vanadij 8112 92 91  
germanij 8112 92 95  
drugo    
hafnij; germanij 8112 99 20  
niobij; renij 8112 99 30  
galij; indij; vanadij 8112 99 70  
81.13 Kermeti in izdelki iz kermetov; vkljuńćno z odpadki in ostanki    
Surovi 8113 00 20  
Odpadki in ostanki 8113 00 40  
Drugo 8113 00 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.