CN8 / NC8 - 2021 79 CN8 / NC8 - 2021 - SL 81

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 80
KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI

80.01 Kositer, surov    
Kositer, nelegiran 8001 10 00  
Kositrove zlitine 8001 20 00  
80.02 Kositrni odpadki in ostanki 8002 00 00  
80.03 Kositrne palice, profili in Ňĺica 8003 00 00  
80.07 Drugi kositrni izdelki    
PloŇ°ńće, plońćevine in trakovi, debeline veńć kot 0,20¬†mm 8007 00 10  
Drugi 8007 00 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.