CN8 / NC8 - 2021 72 CN8 / NC8 - 2021 - SV 74

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 73
VAROR AV J√ĄRN ELLER ST√ÖL

73.01 Spont av j√§rn eller st√•l, √§ven med borrade eller stansade h√•l eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framst√§llda genom svetsning, av j√§rn eller st√•l    
Spont 7301 10 00  
Profiler 7301 20 00  
73.02 F√∂ljande banbyggnadsmateriel av j√§rn eller st√•l f√∂r j√§rnv√§gar eller sp√•rv√§gar: r√§ler, motr√§ler och kuggskenor, v√§xeltungor, sp√•rkorsningar, v√§xelstag och andra delar till sp√•rv√§xlar, sliprar, r√§lskarvj√§rn, r√§lstolar, r√§lstolskilar, underl√§ggsplattor, kl√§mplattor, sp√•rh√•llare, sp√•rplattor och annan speciell materiel f√∂r sammanbindning eller f√§stande av r√§ler    
R√§ler    
Str√∂mskenor med ledare av annan metall √§n j√§rn 7302 10 10  
Andra    
Nya    
‚ÄĚVignole‚ÄĚ-r√§ler    
Med en vikt av minst 36¬†kg/m 7302 10 22  
Med en vikt av mindre √§n 36¬†kg/m 7302 10 28  
Gatur√§ler 7302 10 40  
Andra 7302 10 50  
Begagnade 7302 10 90  
V√§xeltungor, sp√•rkorsningar, v√§xelstag och andra delar till sp√•rv√§xlar 7302 30 00  
R√§lskarvj√§rn och underl√§ggsplattor 7302 40 00  
Andra slag 7302 90 00  
73.03 R√∂r och ih√•liga profiler, av gjutj√§rn    
R√∂r av s√•dana slag som anv√§nds i tryckr√∂r 7303 00 10  
Andra 7303 00 90  
73.04 R√∂r och ih√•liga profiler, av j√§rn (annat √§n gjutj√§rn) eller st√•l, s√∂ml√∂sa    
R√∂r av s√•dana slag som anv√§nds till olje- eller gasledningar (pipelines)    
Av rostfritt st√•l 7304 11 00  
Andra    
Med en ytterdiameter av h√∂gst 168,3¬†mm 7304 19 10  
Med en ytterdiameter av mer √§n 168,3¬†mm men h√∂gst 406,4¬†mm 7304 19 30  
Med en ytterdiameter av mer √§n 406,4¬†mm 7304 19 90  
Foderr√∂r, borr√∂r och andra r√∂r av s√•dana slag som anv√§nds vid borrning efter olja eller gas    
Borr√∂r av rostfritt st√•l 7304 22 00  
Andra borr√∂r 7304 23 00  
Andra, av rostfritt st√•l 7304 24 00  
Andra    
Med en ytterdiameter av h√∂gst 168,3¬†mm 7304 29 10  
Med en ytterdiameter av mer √§n 168,3¬†mm men h√∂gst 406,4¬†mm 7304 29 30  
Med en ytterdiameter av mer √§n 406,4¬†mm 7304 29 90  
Andra slag, med runt tv√§rsnitt, av j√§rn eller olegerat st√•l    
Kalldragna eller kallvalsade    
Precisionsr√∂r 7304 31 20  
Andra 7304 31 80  
Andra    
Obearbetade, raka med j√§mntjocka v√§ggar, f√∂r anv√§ndning uteslutande f√∂r framst√§llning av r√∂r med annat tv√§rsnitt och annan v√§ggtjocklek 7304 39 10  
Andra    
R√∂r avsedda f√∂r g√§ngning    
F√∂rzinkade 7304 39 52  
Andra 7304 39 58  
Andra    
Med en ytterdiameter av h√∂gst 168,3¬†mm 7304 39 92  
Med en ytterdiameter av mer √§n 168,3¬†mm men h√∂gst 406,4¬†mm 7304 39 93  
Med en ytterdiameter av mer √§n 406,4¬†mm 7304 39 98  
Andra slag, med runt tv√§rsnitt, av rostfritt st√•l    
Kalldragna eller kallvalsade 7304 41 00  
Andra    
Obearbetade, raka med j√§mntjocka v√§ggar, f√∂r anv√§ndning uteslutande f√∂r framst√§llning av r√∂r med annat tv√§rsnitt och annan v√§ggtjocklek 7304 49 10  
Andra    
Med en ytterdiameter av h√∂gst 168,3¬†mm 7304 49 93  
Med en ytterdiameter av mer √§n 168,3¬†mm men h√∂gst 406,4¬†mm 7304 49 95  
Med en ytterdiameter av mer √§n 406,4¬†mm 7304 49 99  
Andra slag, med runt tv√§rsnitt, av annat legerat st√•l    
Kalldragna eller kallvalsade    
Raka och med j√§mntjocka v√§ggar, inneh√•llande minst 0,9 men h√∂gst 1,15¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 2¬†viktprocent krom och h√∂gst 0,5¬†viktprocent molybden    
Med en l√§ngd av h√∂gst 0,5¬†m 7304 51 12  
Med en l√§ngd av mer √§n 0,5¬†m 7304 51 18  
Andra    
Precisionsr√∂r 7304 51 81  
Andra 7304 51 89  
Andra    
Obearbetade, raka med j√§mntjocka v√§ggar, f√∂r anv√§ndning uteslutande f√∂r framst√§llning av r√∂r med annat tv√§rsnitt och annan v√§ggtjocklek 7304 59 10  
Andra, raka och med j√§mntjocka v√§ggar, inneh√•llande minst 0,9 men h√∂gst 1,15¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 2¬†viktprocent krom och h√∂gst 0,5¬†viktprocent molybden    
Med en l√§ngd av h√∂gst 0,5¬†m 7304 59 32  
Med en l√§ngd av mer √§n 0,5¬†m 7304 59 38  
Andra    
Med en ytterdiameter av h√∂gst 168,3¬†mm 7304 59 92  
Med en ytterdiameter av mer √§n 168,3¬†mm men h√∂gst 406,4¬†mm 7304 59 93  
Med en ytterdiameter av mer √§n 406,4¬†mm 7304 59 99  
Andra slag 7304 90 00  
73.05 Andra r√∂r av j√§rn eller st√•l (t.ex. svetsade, nitade eller p√• liknande s√§tt f√∂rslutna) med ett runt tv√§rsnitt och med en ytterdiameter av mer √§n 406,4¬†mm    
R√∂r av s√•dana slag som anv√§nds till olje- eller gasledningar (pipelines)    
L√§ngssvetsade genom pulverb√•gsvetsning 7305 11 00  
L√§ngssvetsade p√• annat s√§tt 7305 12 00  
Andra 7305 19 00  
Foderr√∂r av s√•dana slag som anv√§nds vid borrning efter olja eller gas 7305 20 00  
Andra slag, svetsade    
L√§ngssvetsade 7305 31 00  
Andra 7305 39 00  
Andra slag 7305 90 00  
73.06 Andra r√∂r och andra ih√•liga profiler, av j√§rn eller st√•l (t.ex. hopb√∂jda utan fogning, svetsade eller nitade)    
R√∂r av s√•dana slag som anv√§nds till olje- eller gasledningar (pipelines)    
Svetsade, av rostfritt st√•l    
L√§ngssvetsade 7306 11 10  
Spiralsvetsade 7306 11 90  
Andra    
L√§ngssvetsade 7306 19 10  
Spiralsvetsade 7306 19 90  
Foderr√∂r och r√∂r av s√•dana slag som anv√§nds vid borrning efter olja eller gas    
Svetsade, av rostfritt st√•l 7306 21 00  
Andra 7306 29 00  
Andra slag, svetsade, med runt tv√§rsnitt, av j√§rn eller olegerat st√•l    
Precisionsr√∂r    
Med en v√§ggtjocklek av h√∂gst 2¬†mm 7306 30 11  
Med en v√§ggtjocklek av mer √§n 2¬†mm 7306 30 19  
Andra    
R√∂r avsedda f√∂r g√§ngning    
√Ėverdragna med zink 7306 30 41  
Andra 7306 30 49  
Andra    
Med en ytterdiameter av h√∂gst 168,3¬†mm    
√Ėverdragna med zink 7306 30 72  
Andra 7306 30 77  
Med en ytterdiameter av mer √§n 168,3¬†mm men h√∂gst 406,4¬†mm 7306 30 80  
Andra slag, svetsade, med runt tv√§rsnitt, av rostfritt st√•l    
Kalldragna eller kallvalsade 7306 40 20  
Andra 7306 40 80  
Andra slag, svetsade, med runt tv√§rsnitt, av annat legerat st√•l    
Precisionsr√∂r 7306 50 20  
Andra 7306 50 80  
Andra slag, svetsade, med annat √§n runt tv√§rsnitt    
Med kvadratiskt eller rektangul√§rt tv√§rsnitt    
Av rostfritt st√•l 7306 61 10  
Andra    
Med en v√§ggtjocklek av h√∂gst 2¬†mm 7306 61 92  
Med en v√§ggtjocklek av mer √§n 2¬†mm 7306 61 99  
Med annat √§n runt, kvadratiskt eller rektangul√§rt tv√§rsnitt    
Av rostfritt st√•l 7306 69 10  
Andra 7306 69 90  
Andra slag 7306 90 00  
73.07 R√∂rdelar (t.ex. kopplingar, kn√§r√∂r och muffar) av j√§rn eller st√•l    
Gjutna r√∂rdelar    
Av icke aducerat gjutj√§rn    
Av s√•dana slag som anv√§nds i tryckr√∂r 7307 11 10  
Andra 7307 11 90  
Andra    
Av gjutj√§rn 7307 19 10  
Andra 7307 19 90  
Andra r√∂rdelar, av rostfritt st√•l    
Fl√§nsar 7307 21 00  
G√§ngade kn√§r√∂r, b√∂jar och muffar    
Muffar 7307 22 10  
Kn√§r√∂r och b√∂jar 7307 22 90  
Stumsvetsr√∂rdelar    
Kn√§r√∂r och b√∂jar 7307 23 10  
Andra slag 7307 23 90  
Andra    
G√§ngade 7307 29 10  
Andra slag 7307 29 80  
Andra slag    
Fl√§nsar 7307 91 00  
G√§ngade kn√§r√∂r, b√∂jar och muffar    
Muffar 7307 92 10  
Kn√§r√∂r och b√∂jar 7307 92 90  
Stumsvetsr√∂rdelar    
Med en ytterdiameter av h√∂gst 609,6¬†mm    
Kn√§r√∂r och b√∂jar 7307 93 11  
Andra slag 7307 93 19  
Med en ytterdiameter av mer √§n 609,6¬†mm    
Kn√§r√∂r och b√∂jar 7307 93 91  
Andra slag 7307 93 99  
Andra    
G√§ngade 7307 99 10  
Andra slag 7307 99 80  
73.08 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsf√§rdiga byggnader enligt nr¬†9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, d√∂rrar, f√∂nster, d√∂rr- och f√∂nsterkarmar, d√∂rrtr√∂sklar, f√∂nsterluckor, r√§cken och pelare), av j√§rn eller st√•l; pl√•t, st√•ng, profiler, r√∂r o.d. av j√§rn eller st√•l, bearbetade f√∂r anv√§ndning i konstruktioner    
Broar och brosektioner 7308 10 00  
Torn och fackverksmaster 7308 20 00  
Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 7308 30 00 (PCE)
Material till byggnadsst√§llningar och liknande utrustning f√∂r anv√§ndning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. 7308 40 00  
Andra slag    
Uteslutande eller huvudsakligen av pl√•t    
Plattor med tv√• v√§ggar av korrugerad pl√•t och med isolerande k√§rna 7308 90 51  
Andra 7308 90 59  
Andra 7308 90 98  
73.09 Cisterner, tankar, kar och liknande beh√•llare av j√§rn eller st√•l, f√∂r alla slags √§mnen (andra √§n komprimerad eller till v√§tska f√∂rt√§tad gas), med en rymd av mer √§n 300¬†l, √§ven med inre bekl√§dnad eller v√§rmeisolerade men inte f√∂rsedda med maskinell utrustning eller utrustning f√∂r uppv√§rmning eller avkylning    
F√∂r gaser (andra √§n komprimerad eller till v√§tska f√∂rt√§tad gas) 7309 00 10  
F√∂r v√§tskor    
Med inre bekl√§dnad eller v√§rmeisolerade 7309 00 30  
Andra    
Med en rymd av mer √§n 100000¬†l 7309 00 51  
Med en rymd av h√∂gst 100000¬†l 7309 00 59  
F√∂r fasta √§mnen 7309 00 90  
73.10 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande beh√•llare av j√§rn eller st√•l, f√∂r alla slags √§mnen (andra √§n komprimerad eller till v√§tska f√∂rt√§tad gas), med en rymd av h√∂gst 300¬†l, √§ven med inre bekl√§dnad eller v√§rmeisolerade men inte f√∂rsedda med maskinell utrustning eller utrustning f√∂r uppv√§rmning eller avkylning    
Med en rymd av minst 50¬†l 7310 10 00  
Med en rymd av mindre √§n 50¬†l    
Burkar avsedda att tillslutas genom l√∂dning eller falsning    
Konservburkar av det slag som anv√§nds f√∂r mat 7310 21 11  
Konservburkar av det slag som anv√§nds f√∂r dryck 7310 21 19  
Andra    
Med en v√§ggtjocklek av mindre √§n 0,5¬†mm 7310 21 91  
Med en v√§ggtjocklek av minst 0,5¬†mm 7310 21 99  
Andra    
Med en v√§ggtjocklek av mindre √§n 0,5¬†mm 7310 29 10  
Med en v√§ggtjocklek av minst 0,5¬†mm 7310 29 90  
73.11 Beh√•llare av j√§rn eller st√•l f√∂r komprimerad eller till v√§tska f√∂rt√§tad gas    
S√∂ml√∂sa    
F√∂r ett tryck p√• minst 165¬†bar, med en rymd av    
Mindre än 20 l 7311 00 11 (PCE)
Minst 20 l men högst 50 l 7311 00 13 (PCE)
Mer än 50 l 7311 00 19 (PCE)
Andra 7311 00 30 (PCE)
Andra    
Med en rymd av mindre √§n 1000¬†l 7311 00 91  
Med en rymd av minst 1000¬†l 7311 00 99  
73.12 Tvinnad tr√•d, linor, kablar, fl√§tade band, sling o.d., av j√§rn eller st√•l, utan elektrisk isolering    
Tvinnad tr√•d, linor och kablar    
Av rostfritt st√•l 7312 10 20  
Andra    
Med st√∂rsta tv√§rm√•tt av h√∂gst 3¬†mm    
Pl√§terad eller √∂verdragen med kopparzinklegeringar (m√§ssing) 7312 10 41  
Andra 7312 10 49  
Med st√∂rsta tv√§rm√•tt av mer √§n 3¬†mm    
Tvinnad tr√•d    
Icke √∂verdragen 7312 10 61  
√Ėverdragen    
F√∂rzinkad 7312 10 65  
Annan 7312 10 69  
Linor och kablar, inbegripet slutet t√•gvirke    
Icke √∂verdragen eller enbart pl√§terad eller √∂verdragen med zink, med ett st√∂rsta tv√§rsnitt av    
Mer √§n 3¬†mm men h√∂gst 12¬†mm 7312 10 81  
Mer √§n 12¬†mm men h√∂gst 24¬†mm 7312 10 83  
Mer √§n 24¬†mm men h√∂gst 48¬†mm 7312 10 85  
Mer √§n 48¬†mm 7312 10 89  
Andra 7312 10 98  
Andra slag 7312 90 00  
73.13 Taggtr√•d av j√§rn eller st√•l; vridet band eller vriden enkel flat tr√•d, med eller utan taggar, samt l√∂st tvinnad dubbel tr√•d, av s√•dana slag som anv√§nds till st√§ngsel, av j√§rn eller st√•l 7313 00 00  
73.14 Duk (√§ven √§ndl√∂sa band), galler och n√§t (inbegripet st√§ngseln√§t), av j√§rn- eller st√•ltr√•d; klippn√§t av j√§rn eller st√•l    
V√§vd duk    
√Ąndl√∂sa band f√∂r maskiner, av rostfritt st√•l 7314 12 00  
Annan duk, av rostfritt st√•l 7314 14 00  
Andra 7314 19 00  
Galler och n√§t (inbegripet st√§ngseln√§t), svetsade i korsningspunkterna, av tr√•d med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av minst 3¬†mm och med en maskstorlek av minst 100¬†cm¬≤    
Av r√§fflad tr√•d 7314 20 10  
Andra 7314 20 90  
Andra galler och n√§t (inbegripet st√§ngseln√§t), svetsade i korsningspunkterna    
Pl√§terade eller √∂verdragna med zink 7314 31 00  
Andra 7314 39 00  
Annan duk, galler och n√§t (inbegripet st√§ngseln√§t)    
√Ėverdragna med zink 7314 41 00  
√Ėverdragna med plast 7314 42 00  
Andra 7314 49 00  
Klippn√§t 7314 50 00  
73.15 K√§ttingar och kedjor samt delar till dessa varor, av j√§rn eller st√•l    
Ledbultkedjor och delar till s√•dana kedjor    
Rullkedjor    
Av s√•dant slag som anv√§nds f√∂r cyklar och motorcyklar 7315 11 10  
Andra 7315 11 90  
Andra kedjor 7315 12 00  
Delar 7315 19 00  
Sn√∂kedjor o.d. 7315 20 00  
Andra kedjor samt k√§ttingar    
Stolpk√§tting 7315 81 00  
Andra, med svetsade l√§nkar 7315 82 00  
Andra 7315 89 00  
Andra delar 7315 90 00  
73.16 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av j√§rn eller st√•l 7316 00 00  
73.17 Spik, stift (inbegripet h√§ftstift), spikbleck, m√§rlor och liknande artiklar, av j√§rn eller st√•l, √§ven med huvud av annat material, dock inte s√•dana med huvud av koppar    
Av tr√•d    
Spik i band eller rullar 7317 00 20  
Andra 7317 00 60  
Andra 7317 00 80  
73.18 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underl√§ggsbrickor (inbegripet fj√§derbrickor) och liknande artiklar, av j√§rn eller st√•l    
G√§ngade artiklar    
Franska tr√§skruvar 7318 11 00  
Andra tr√§skruvar    
Av rostfritt st√•l 7318 12 10  
Andra 7318 12 90  
Skruvkrokar och skruv√∂glor 7318 13 00  
Sj√§lvg√§ngande skruvar    
Av rostfritt st√•l 7318 14 10  
Andra    
Pl√•tskruvar 7318 14 91  
Andra 7318 14 99  
Andra skruvar, samt bultar, √§ven med tillh√∂rande muttrar eller underl√§ggsbrickor    
F√∂r att f√§sta j√§rnv√§gsmateriel 7318 15 20  
Andra    
Utan huvud    
Av rostfritt st√•l 7318 15 35  
Andra    
Med en dragh√•llfasthet av mindre √§n 800¬†MPa 7318 15 42  
Med en dragh√•llfasthet av minst 800¬†MPa 7318 15 48  
Med huvud    
Med sp√•r eller kryss    
Av rostfritt st√•l 7318 15 52  
Andra 7318 15 58  
Med sexkantsh√•l (insex)    
Av rostfritt st√•l 7318 15 62  
Andra 7318 15 68  
Med sexkantigt huvud    
Av rostfritt st√•l 7318 15 75  
Andra    
Med en dragh√•llfasthet av mindre √§n 800¬†MPa 7318 15 82  
Med en dragh√•llfasthet av minst 800¬†MPa 7318 15 88  
Andra 7318 15 95  
Muttrar    
Av rostfritt st√•l    
Blindnitmuttrar 7318 16 31  
Andra 7318 16 39  
Andra    
Blindnitmuttrar 7318 16 40  
Sj√§lvl√•sande muttrar 7318 16 60  
Andra    
Med en h√•ldiameter av h√∂gst 12¬†mm 7318 16 92  
Med en h√•ldiameter av mer √§n 12¬†mm 7318 16 99  
Andra 7318 19 00  
Og√§ngade artiklar    
Fj√§derbrickor och andra l√•sbrickor 7318 21 00  
Andra underl√§ggsbrickor 7318 22 00  
Nitar 7318 23 00  
Kilar, sprintar och saxsprintar 7318 24 00  
Andra 7318 29 00  
73.19 Syn√•lar, stickor, sn√∂rn√•lar, virkn√•lar, broderprylar och liknande artiklar, f√∂r handarbete, av j√§rn eller st√•l; knappn√•lar, s√§kerhetsn√•lar, och liknande artiklar av j√§rn eller st√•l, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
S√§kerhetsn√•lar och liknande artiklar 7319 40 00  
Andra slag    
Syn√•lar, stoppn√•lar och brodern√•lar 7319 90 10  
Andra 7319 90 90  
73.20 Fj√§drar och fj√§derblad, av j√§rn eller st√•l    
Bladfj√§drar och blad till s√•dana fj√§drar    
Varmbearbetade    
Bladfj√§drar och blad d√§rtill 7320 10 11  
Andra 7320 10 19  
Andra 7320 10 90  
Skruvfj√§drar    
Varmbearbetade 7320 20 20  
Andra    
Tryckfj√§drar 7320 20 81  
Str√§ckfj√§drar 7320 20 85  
Andra 7320 20 89  
Andra slag    
Flata spiralfj√§drar 7320 90 10  
Tallriksfj√§drar 7320 90 30  
Andra 7320 90 90  
73.21 Kaminer, spisar (inbegripet v√§rmeledningsspisar), grillar, gl√∂dpannor, gask√∂k, tallriksv√§rmare och liknande icke elektriska artiklar f√∂r hush√•llsbruk samt delar till s√•dana artiklar, av j√§rn eller st√•l    
Apparater f√∂r matlagning samt tallriksv√§rmare    
F√∂r gas eller f√∂r b√•de gas och annat br√§nsle    
Med ugn, inbegripet separata ugnar 7321 11 10 (PCE)
Andra 7321 11 90 (PCE)
För flytande bränsle 7321 12 00 (PCE)
Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 7321 19 00 (PCE)
Andra apparater    
För gas eller för både gas och annat bränsle 7321 81 00 (PCE)
För flytande bränsle 7321 82 00 (PCE)
Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 7321 89 00 (PCE)
Delar 7321 90 00  
73.22 Radiatorer f√∂r centraluppv√§rmning, inte f√∂rsedda med elektrisk uppv√§rmningsanordning, och delar till s√•dana radiatorer, av j√§rn eller st√•l; luftv√§rmare och varmluftsf√∂rdelare (inbegripet apparater som √§ven kan f√∂rdela sval eller konditionerad luft), inte f√∂rsedda med elektrisk uppv√§rmningsanordning men utrustade med motordriven fl√§kt eller bl√•smaskin, samt delar till s√•dana apparater, av j√§rn eller st√•l    
Radiatorer och delar till radiatorer    
Av gjutj√§rn 7322 11 00  
Andra 7322 19 00  
Andra slag 7322 90 00  
73.23 Bords-, k√∂ks- och andra hush√•llsartiklar samt delar till s√•dana artiklar, av j√§rn eller st√•l; st√•lull; diskbollar, putsvantar o.d., av j√§rn eller st√•l    
St√•lull; diskbollar, putsvantar o.d. 7323 10 00  
Andra slag    
Av gjutj√§rn, oemaljerade 7323 91 00  
Av gjutj√§rn, emaljerade 7323 92 00  
Av rostfritt st√•l 7323 93 00  
Av j√§rn (annat √§n gjutj√§rn) eller st√•l, emaljerade 7323 94 00  
Andra 7323 99 00  
73.24 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av j√§rn eller st√•l    
Diskb√§nkar och tv√§ttst√§ll, av rostfritt st√•l 7324 10 00  
Badkar    
Av gjutjärn, även emaljerade 7324 21 00 (PCE)
Andra 7324 29 00 (PCE)
Andra slag, inbegripet delar 7324 90 00  
73.25 Andra gjutna varor av j√§rn eller st√•l    
Av icke aducerat gjutj√§rn 7325 10 00  
Andra slag    
Kulor och liknande artiklar f√∂r kvarnar 7325 91 00  
Andra    
Av gjutj√§rn 7325 99 10  
Andra 7325 99 90  
73.26 Andra varor av j√§rn eller st√•l    
Smidda varor, inte vidare bearbetade    
Kulor och liknande artiklar f√∂r kvarnar 7326 11 00  
Andra    
Friformsmidda 7326 19 10  
Andra 7326 19 90  
Varor av j√§rn- eller st√•ltr√•d 7326 20 00  
Andra slag    
Stegar och trappstegar 7326 90 30  
Lastpallar och liknande artiklar 7326 90 40  
Rullar och trummor f√∂r kablar, slangar o.d. 7326 90 50  
Icke mekaniska ventilatorer, takr√§nnor, krokar och liknande artiklar f√∂r byggnadsindustrin 7326 90 60  
Andra artiklar av j√§rn eller st√•l    
Friformsmidda 7326 90 92  
S√§nksmidda 7326 90 94  
Sintrade 7326 90 96  
Andra 7326 90 98  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.