CN8 / NC8 - 2021 73 CN8 / NC8 - 2021 - SV 75

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 74
KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR

74.01 Kopparsk√§rsten; cementkoppar (utf√§lld koppar) 7401 00 00  
74.02 Oraffinerad koppar; kopparanoder f√∂r elektrolytisk raffinering 7402 00 00  
74.03 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form    
Raffinerad koppar    
Katoder och katodsektioner 7403 11 00  
Tr√•d√§mnen 7403 12 00  
Billets 7403 13 00  
Annan 7403 19 00  
Kopparlegeringar    
Kopparzinklegeringar (m√§ssing) 7403 21 00  
Koppartennlegeringar (brons) 7403 22 00  
Andra kopparlegeringar (med undantag av kopparf√∂rlegeringar enligt nr¬†7405) 7403 29 00  
74.04 Avfall och skrot av koppar    
Av raffinerad koppar 7404 00 10  
Av kopparlegeringar    
Av kopparzinklegeringar (m√§ssing) 7404 00 91  
Andra 7404 00 99  
74.05 Kopparf√∂rlegeringar 7405 00 00  
74.06 Pulver och fj√§ll av koppar    
Pulver med annan √§n bladstruktur 7406 10 00  
Pulver med bladstruktur; fj√§ll 7406 20 00  
74.07 St√•ng och profiler av koppar    
Av raffinerad koppar 7407 10 00  
Av kopparlegering    
Av kopparzinklegering (m√§ssing)    
St√•ng 7407 21 10  
Profiler 7407 21 90  
Av annan kopparlegering 7407 29 00  
74.08 Tr√•d av koppar    
Av raffinerad koppar    
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av mer √§n 6¬†mm 7408 11 00  
Annan    
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av mer √§n 0,5¬†mm 7408 19 10  
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av h√∂gst 0,5¬†mm 7408 19 90  
Av kopparlegering    
Av kopparzinklegering (m√§ssing) 7408 21 00  
Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver) 7408 22 00  
Av annan kopparlegering 7408 29 00  
74.09 Pl√•t och band av koppar, med en tjocklek av mer √§n 0,15¬†mm    
Av raffinerad koppar    
I ringar eller rullar 7409 11 00  
Andra 7409 19 00  
Av kopparzinklegering (m√§ssing)    
I ringar eller rullar 7409 21 00  
Andra 7409 29 00  
Av koppartennlegering (brons)    
I ringar eller rullar 7409 31 00  
Andra 7409 39 00  
Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver) 7409 40 00  
Av annan kopparlegering 7409 90 00  
74.10 Folier av koppar (√§ven tryckta eller p√• baksidan f√∂rst√§rkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (f√∂rst√§rkningsmaterial inte inr√§knat) av h√∂gst 0,15¬†mm    
Utan f√∂rst√§rkning    
Av raffinerad koppar 7410 11 00  
Av kopparlegering 7410 12 00  
Med f√∂rst√§rkning    
Av raffinerad koppar 7410 21 00  
Av kopparlegering 7410 22 00  
74.11 R√∂r av koppar    
Av raffinerad koppar    
Raka 7411 10 10  
Andra 7411 10 90  
Av kopparlegering    
Av kopparzinklegering (m√§ssing)    
Raka 7411 21 10  
Andra 7411 21 90  
Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver) 7411 22 00  
Andra 7411 29 00  
74.12 R√∂rdelar (t.ex. kopplingar, kn√§r√∂r och muffar) av koppar    
Av raffinerad koppar 7412 10 00  
Av kopparlegering 7412 20 00  
74.13 Tvinnad tr√•d, linor, fl√§tade band o.d., av koppar, utan elektrisk isolering 7413 00 00  
74.15 Spik, stift (inbegripet h√§ftstift), m√§rlor och liknande artiklar, av koppar eller av j√§rn eller st√•l med huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underl√§ggsbrickor (inbegripet fj√§derbrickor) och liknande artiklar, av koppar    
Spik, stift (inbegripet h√§ftstift), m√§rlor och liknande artiklar 7415 10 00  
Andra artiklar, og√§ngade    
Underl√§ggsbrickor (inbegripet fj√§derbrickor) 7415 21 00  
Andra 7415 29 00  
Andra artiklar, g√§ngade    
Skruvar; bultar och muttrar 7415 33 00  
Andra 7415 39 00  
74.18 Bords-, k√∂ks- och andra hush√•llsartiklar samt delar till s√•dana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar    
Bords-, k√∂ks- och andra hush√•llsartiklar samt delar till s√•dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.    
Kokapparater och andra uppv√§rmningsapparater av s√•dana slag som anv√§nds i hush√•ll, icke elektriska, samt delar till s√•dana apparater, av koppar 7418 10 10  
Andra 7418 10 90  
Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 7418 20 00  
74.19 Andra varor av koppar    
K√§ttingar och kedjor samt delar till dessa varor 7419 10 00  
Andra slag    
Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade 7419 91 00  
Andra    
Duk (√§ven √§ndl√∂sa band), galler och n√§t av tr√•d av koppar med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av h√∂gst 6¬†mm; klippn√§t 7419 99 10  
Fj√§drar 7419 99 30  
Andra 7419 99 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.