CN8 / NC8 - 2021 74 CN8 / NC8 - 2021 - SV 76

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 75
NICKEL OCH VAROR AV NICKEL

75.01 NickelskĂ€rsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framstĂ€llning av nickel    
NickelskĂ€rsten 7501 10 00  
Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framstĂ€llning av nickel 7501 20 00  
75.02 Nickel i obearbetad form    
Olegerad nickel 7502 10 00  
Nickellegeringar 7502 20 00  
75.03 Avfall och skrot av nickel    
Av olegerad nickel 7503 00 10  
Av nickellegering 7503 00 90  
75.04 Pulver och fjĂ€ll av nickel 7504 00 00  
75.05 StĂ„ng, profiler och trĂ„d av nickel    
StĂ„ng och profiler    
Av olegerad nickel 7505 11 00  
Av nickellegering 7505 12 00  
TrĂ„d    
Av olegerad nickel 7505 21 00  
Av nickellegering 7505 22 00  
75.06 PlĂ„t, band och folier av nickel    
Av olegerad nickel 7506 10 00  
Av nickellegering 7506 20 00  
75.07 Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knĂ€rör och muffar) av nickel    
Rör    
Av olegerad nickel 7507 11 00  
Av nickellegering 7507 12 00  
Rördelar 7507 20 00  
75.08 Andra varor av nickel    
Duk, galler och nĂ€t av nickeltrĂ„d 7508 10 00  
Andra slag 7508 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.