CN8 / NC8 - 2023 03 CN8 / NC8 - 2023 - BG 05

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 4
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

04.01 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l 0401 10 10  
Други 0401 10 90  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %    
Непревишаващо 3 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l 0401 20 11  
Други 0401 20 19  
Превишаващо 3 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l 0401 20 91  
Други 0401 20 99  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l 0401 40 10  
Други 0401 40 90  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %    
Непревишаващо 21 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l 0401 50 11  
Други 0401 50 19  
Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l 0401 50 31  
Други 0401 50 39  
Превишаващо 45 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l 0401 50 91  
Други 0401 50 99  
04.02 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители    
На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %    
Без прибавка на захар или други подсладители    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 10 11  
Други 0402 10 19  
Други    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 10 91  
Други 0402 10 99  
На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %    
Без прибавка на захар или други подсладители    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 21 11  
Други 0402 21 18  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 21 91  
Други 0402 21 99  
Други    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %    
Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 % 0402 29 11  
Други    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 29 15  
Други 0402 29 19  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 29 91  
Други 0402 29 99  
Други    
Без прибавка на захар или други подсладители    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 % 0402 91 10  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 % 0402 91 30  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 91 51  
Други 0402 91 59  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 91 91  
Други 0402 91 99  
Други    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 % 0402 99 10  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 99 31  
Други 0402 99 39  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg 0402 99 91  
Други 0402 99 99  
04.03 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао    
Кисело мляко    
Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения, зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти    
Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 3 % 0403 20 11  
Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % 0403 20 13  
Превишаващо 6 % 0403 20 19  
Друго, с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 3 % 0403 20 31  
Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % 0403 20 33  
Превишаващо 6 % 0403 20 39  
С прибавка на шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения, зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти    
Съдържащо тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте 0403 20 41  
Друго 0403 20 49  
Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао    
На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0403 20 51  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0403 20 53  
Превишаващо 27 % 0403 20 59  
Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини    
Непревишаващо 3 % 0403 20 91  
Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % 0403 20 93  
Превишаващо 6 % 0403 20 99  
Други    
Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао    
На прах, гранули или в други твърди форми    
Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0403 90 11  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0403 90 13  
Превишаващо 27 % 0403 90 19  
Други, с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0403 90 31  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0403 90 33  
Превишаващо 27 % 0403 90 39  
Други    
Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 3 % 0403 90 51  
Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % 0403 90 53  
Превишаващо 6 % 0403 90 59  
Други, с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 3 % 0403 90 61  
Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % 0403 90 63  
Превишаващо 6 % 0403 90 69  
Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао    
На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0403 90 71  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0403 90 73  
Превишаващо 27 % 0403 90 79  
Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини    
Непревишаващо 3 % 0403 90 91  
Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % 0403 90 93  
Превишаващо 6 % 0403 90 99  
04.04 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде    
Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители    
На прах, гранули или в други твърди форми    
Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)    
Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 02  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 04  
Превишаващо 27 % 0404 10 06  
Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 12  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 14  
Превишаващо 27 % 0404 10 16  
Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)    
Непревишаващо 15 % и тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 26  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 28  
Превишаващо 27 % 0404 10 32  
Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 34  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 36  
Превишаващо 27 % 0404 10 38  
Друга    
Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)    
Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 48  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 52  
Превишаващо 27 % 0404 10 54  
Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 56  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 58  
Превишаващо 27 % 0404 10 62  
Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)    
Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 72  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 74  
Превишаващо 27 % 0404 10 76  
Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 10 78  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 10 82  
Превишаващо 27 % 0404 10 84  
Други    
Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 90 21  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 90 23  
Превишаващо 27 % 0404 90 29  
Други, с тегловно съдържание на мазнини    
Непревишаващо 1,5 % 0404 90 81  
Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % 0404 90 83  
Превишаващо 27 % 0404 90 89  
04.05 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване    
Масло    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %    
Натурално масло    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg 0405 10 11  
Други 0405 10 19  
Възстановено масло 0405 10 30  
Масло от суроватка 0405 10 50  
Друго 0405 10 90  
Млечни пасти за намазване    
С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 % 0405 20 10  
С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 % 0405 20 30  
С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 % 0405 20 90  
Други    
С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3 % и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 % 0405 90 10  
Други 0405 90 90  
04.06 Сирена и извара    
Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %    
Сирене Mozzarella, дори в течност 0406 10 30  
Други 0406 10 50  
Други 0406 10 80  
Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид 0406 20 00  
Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните    
При производството на които са вложени единствено сирената Emmental, Gruyere и Appenzell и евентуално като добавка сирене Glarus с билки (наречено „schabziger“), предназначени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, по-малко или равно на 56 % 0406 30 10  
Други    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 36 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество    
Непревишаващо 48 % 0406 30 31  
Превишаващо 48 % 0406 30 39  
С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 % 0406 30 90  
Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti    
Сирене Roquefort 0406 40 10  
Сирене Gorgonzola 0406 40 50  
Други 0406 40 90  
Други сирена    
Предназначени за преработка 0406 90 01  
Други    
Сирене Emmental 0406 90 13  
Сирена Gruyere, Sbrinz 0406 90 15  
Сирена Bergkase, Appenzell 0406 90 17  
Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d'Or и Tete de Moine 0406 90 18  
Сирене Cheddar 0406 90 21  
Сирене Edam 0406 90 23  
Сирене Tilsit 0406 90 25  
Кашкавал 0406 90 29  
Сирене Feta 0406 90 32  
Сирене Kefalotyri 0406 90 35  
Сирене Finlandia 0406 90 37  
Сирене Jarlsberg 0406 90 39  
Други    
Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове 0406 90 50  
Други    
С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество    
Непревишаващо 47 %    
Сирена Grana Padano, Parmigiano Reggiano 0406 90 61  
Сирена Fiore sardo, Pecorino 0406 90 63  
Други 0406 90 69  
Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %    
Сирене Provolone 0406 90 73  
Сирене Maasdam 0406 90 74  
Сирена Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0406 90 75  
Сирена Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso 0406 90 76  
Сирене Gouda 0406 90 78  
Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio 0406 90 79  
Сирена Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 0406 90 81  
Сирене Camembert 0406 90 82  
Сирене Brie 0406 90 84  
Сирена Kefalograviera, Kasseri 0406 90 85  
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество    
Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 % 0406 90 86  
Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 % 0406 90 89  
Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 % 0406 90 92  
Превишаващо 72 % 0406 90 93  
Други 0406 90 99  
04.07 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени    
Оплодени яйца за инкубиране    
От кокошки (Gallus domesticus) 0407 11 00 (PCE)
Други    
От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus)    
От пуйки или от гъски 0407 19 11 (PCE)
Други 0407 19 19 (PCE)
Други 0407 19 90 (PCE)
Други пресни яйца    
От кокошки (Gallus domesticus) 0407 21 00 (100)
Други    
От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus) 0407 29 10 (100)
Други 0407 29 90 (PCE)
Други    
От домашни птици 0407 90 10 (100)
Други 0407 90 90 (PCE)
04.08 Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители    
Яйчни жълтъци    
Сушени    
Негодни за консумация от човека 0408 11 20  
Други 0408 11 80  
Други    
Негодни за консумация от човека 0408 19 20  
Други    
Течни 0408 19 81  
Други, включително замразените 0408 19 89  
Други    
Сушени    
Негодни за консумация от човека 0408 91 20  
Други 0408 91 80  
Други    
Негодни за консумация от човека 0408 99 20  
Други 0408 99 80  
04.09 Естествен мед 0409 00 00  
04.10 Насекоми и други продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде    
Насекоми    
Пресни, охладени или замразени, различни от брашна и прахове 0410 10 10  
Други    
Брашна и прахове 0410 10 91  
Други 0410 10 99  
Други 0410 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.