CN8 / NC8 - 2023 07 CN8 / NC8 - 2023 - BG 09

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 8
ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ

08.01 Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени    
Кокосови орехи    
Изсушени 0801 11 00  
С вътрешната черупка (ендокарп) 0801 12 00  
Други 0801 19 00  
Бразилски орехи    
С черупки 0801 21 00  
Без черупки 0801 22 00  
Кашу    
С черупки 0801 31 00  
Без черупки 0801 32 00  
08.02 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени    
Бадеми    
С черупки    
Горчиви 0802 11 10  
Други 0802 11 90  
Без черупки    
Горчиви 0802 12 10  
Други 0802 12 90  
Лешници (Corylus spp.)    
С черупки 0802 21 00  
Без черупки 0802 22 00  
Обикновени орехи    
С черупки 0802 31 00  
Без черупки 0802 32 00  
Кестени (Castanea spp.)    
С черупки 0802 41 00  
Без черупки 0802 42 00  
Шамфъстък    
С черупки 0802 51 00  
Без черупки 0802 52 00  
Орехи „макадамия“    
С черупки 0802 61 00  
Без черупки 0802 62 00  
Орехи от кола (Cola spp.) 0802 70 00  
Орехи от арека 0802 80 00  
Други    
Семена от пиния, с черупки 0802 91 00  
Семена от пиния, без черупки 0802 92 00  
Други    
Пеканови орехи 0802 99 10  
Други 0802 99 90  
08.03 Банани, включително хлебните, пресни или сушени    
Хлебни банани    
Пресни 0803 10 10  
Сушени 0803 10 90  
Други    
Пресни 0803 90 10  
Сушени 0803 90 90  
08.04 Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени    
Фурми 0804 10 00  
Смокини    
Пресни 0804 20 10  
Сушени 0804 20 90  
Ананаси 0804 30 00  
Авокадо 0804 40 00  
Гуаяви, манго и мангустани 0804 50 00  
08.05 Цитрусови плодове, пресни или сушени    
Портокали    
Сладки портокали, пресни    
Пъпови портокали (Navel oranges) 0805 10 22  
Персийски (обикновени) портокали (White oranges) 0805 10 24  
Други 0805 10 28  
Други 0805 10 80  
Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди    
Мандарини (включително тангерини и сатсумаси)    
Cатсумаси 0805 21 10  
Други 0805 21 90  
Клементинки 0805 22 00  
Други 0805 29 00  
Грейпфрути и помело 0805 40 00  
Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)    
Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) 0805 50 10  
Зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 90  
Други 0805 90 00  
08.06 Грозде, прясно или сушено    
Прясно    
Трапезно 0806 10 10  
Друго 0806 10 90  
Сушено    
Коринтски стафиди 0806 20 10  
Султански стафиди 0806 20 30  
Друго 0806 20 90  
08.07 Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни    
Пъпеши (в това число и дините)    
Дини 0807 11 00  
Други 0807 19 00  
Папаи 0807 20 00  
08.08 Ябълки, круши и дюли, пресни    
Ябълки    
Предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 16 септември до 15 декември 0808 10 10  
Други 0808 10 80  
Круши    
Предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември 0808 30 10  
Други 0808 30 90  
Дюли 0808 40 00  
08.09 Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни    
Кайсии 0809 10 00  
Череши    
Вишни (Prunus cerasus) 0809 21 00  
Други 0809 29 00  
Праскови, включително брюнони и нектарини    
Плоски праскови (Prunus persica var. platycarpa) и плоски нектарини (Prunus persica var. platerina) 0809 30 20 New  
Други    
Брюнони и нектарини 0809 30 30 New  
Други 0809 30 80 New  
Сливи и трънки    
Сливи 0809 40 05  
Трънки 0809 40 90  
08.10 Други плодове, пресни    
Ягоди 0810 10 00  
Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина    
Малини 0810 20 10  
Други 0810 20 90  
Френско грозде, включително касис и цариградско грозде    
Черно френско грозде (касис) 0810 30 10  
Червено френско грозде 0810 30 30  
Друго 0810 30 90  
Боровинки и други плодове от рода Vaccinium    
Боровинки от вида Vaccinium vitis-idaea 0810 40 10  
Боровинки от вида Vaccinium myrtillus 0810 40 30  
Плодове от висока боровинка (от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum) 0810 40 50  
Други 0810 40 90  
Киви 0810 50 00  
Дуриани 0810 60 00  
Райски ябълки 0810 70 00  
Други    
Тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя 0810 90 20  
Други 0810 90 75  
08.11 Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с прибавка на захар или други подсладители    
Ягоди    
С прибавка на захар или други подсладители    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 0811 10 11  
Други 0811 10 19  
Други 0811 10 90  
Малини, къпини, черници, кръстоска на малини и къпини, френско грозде, включително касис и цариградско грозде    
С прибавка на захар или други подсладители    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 0811 20 11  
Други 0811 20 19  
Други    
Малини 0811 20 31  
Черно френско грозде (касис) 0811 20 39  
Червено френско грозде 0811 20 51  
Къпини или черници 0811 20 59  
Други 0811 20 90  
Други    
С прибавка на захар или други подсладители    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %    
Тропически плодове и черупкови тропически плодове 0811 90 11  
Други 0811 90 19  
Други    
Тропически плодове и черупкови тропически плодове 0811 90 31  
Други 0811 90 39  
Други    
Боровинки от вида Vaccinium myrtillus 0811 90 50  
Боровинки от видовете Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium 0811 90 70  
Череши    
Вишни (Prunus cerasus) 0811 90 75  
Други 0811 90 80  
Тропически плодове и черупкови тропически плодове 0811 90 85  
Други 0811 90 95  
08.12 Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за директна консумация в това състояние    
Череши 0812 10 00  
Други    
Кайсии; портокали 0812 90 25  
Папая 0812 90 30  
Боровинки (плодове от вида Vaccinium myrtillus) 0812 90 40  
Гуаяви, манго, мангустани, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), плодове от хлебно дърво, личи и саподила, маракуя, карамбол, питайя и тропически орехи 0812 90 70  
Други 0812 90 98  
08.13 Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава    
Кайсии 0813 10 00  
Сливи 0813 20 00  
Ябълки 0813 30 00  
Други плодове    
Праскови, включително брюнони и нектарини 0813 40 10  
Круши 0813 40 30  
Папаи 0813 40 50  
Тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя 0813 40 65  
Други 0813 40 95  
Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава    
Смеси от сушени плодове, различни от тези от № 0801 до 0806    
Без сливи    
От папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя 0813 50 12  
Други 0813 50 15  
Със сливи 0813 50 19  
Смеси, изключително от черупкови плодове от № 0801 и 0802    
От черупкови тропически плодове 0813 50 31  
Други 0813 50 39  
Други смеси    
Без сливи или смокини 0813 50 91  
Други 0813 50 99  
08.14 Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода — солена, със сероводород или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени 0814 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.