CN8 / NC8 - 2023 06 CN8 / NC8 - 2023 - BG 08

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 7
ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

07.01 Картофи, пресни или охладени    
За посев 0701 10 00  
Други    
Предназначени за производство на нишесте 0701 90 10  
Други    
Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни 0701 90 50  
Други 0701 90 90  
07.02 Домати, пресни или охладени 0702 00 00  
07.03 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени    
Лук и шалот    
Лук    
За посев 0703 10 11  
Друг 0703 10 19  
Шалот 0703 10 90  
Чесън 0703 20 00  
Праз и други лукови зеленчуци 0703 90 00  
07.04 Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени    
Карфиол и броколи    
Карфиол и главесто броколи 0704 10 10  
Други 0704 10 90  
Брюкселско зеле 0704 20 00  
Други    
Бяло главесто зеле и червено главесто зеле 0704 90 10  
Други 0704 90 90  
07.05 Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени    
Марули    
Топ салата 0705 11 00  
Други 0705 19 00  
Видове цикория    
Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum 0705 21 00  
Други 0705 29 00  
07.06 Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени    
Моркови и репи 0706 10 00  
Други    
Целина с едри глави 0706 90 10  
Хрян (Cochlearia armoracia) 0706 90 30  
Други 0706 90 90  
07.07 Краставици и корнишони, пресни или охладени    
Краставици 0707 00 05  
Корнишони 0707 00 90  
07.08 Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени    
Грах (Pisum sativum) 0708 10 00  
Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0708 20 00  
Други бобови зеленчуци 0708 90 00  
07.09 Други зеленчуци, пресни или охладени    
Аспержи 0709 20 00  
Патладжани 0709 30 00  
Целина, различна от целината с едри глави 0709 40 00  
Гъби и трюфели    
Гъби от рода Agaricus 0709 51 00  
Гъби от рода Boletus 0709 52 00  
Гъби от рода Cantharellus 0709 53 00  
Шийтаке (Lentinus edodes) 0709 54 00  
Мацутаке (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 0709 55 00  
Трюфели (Tuber spp.) 0709 56 00  
Други 0709 59 00  
Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta    
Сладки пиперки 0709 60 10  
Други    
От рода Capsicum, предназначени за производство на капсаицин или на багрила от олеорезини от растения от род Capsicum 0709 60 91  
Предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди 0709 60 95  
Други 0709 60 99  
Спанак, новозеландски спанак и лобода 0709 70 00  
Други    
Артишок (ангинарии) 0709 91 00  
Маслини    
Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло 0709 92 10  
Други 0709 92 90  
Тикви (Cucurbita spp.)    
Тиквички 0709 93 10  
Други 0709 93 90  
Други    
Салати, различни от марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.) 0709 99 10  
Листно цвекло (или бяло цвекло) и артишок (Cynara cardunculus) 0709 99 20  
Каперси (Carparidacees) 0709 99 40  
Резене 0709 99 50  
Сладка царевица 0709 99 60  
Други 0709 99 90  
07.10 Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени    
Картофи 0710 10 00  
Бобови зеленчуци, със или без шушулките    
Грах (Pisum sativum) 0710 21 00  
Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710 22 00  
Други 0710 29 00  
Спанак, новозеландски спанак и лобода 0710 30 00  
Сладка царевица 0710 40 00  
Други зеленчуци    
Маслини 0710 80 10  
Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta    
Сладки пиперки 0710 80 51  
Други 0710 80 59  
Гъби    
От рода Agaricus 0710 80 61  
Други 0710 80 69  
Домати 0710 80 70  
Артишок (ангинарии) 0710 80 80  
Аспержи 0710 80 85  
Други 0710 80 95  
Зеленчукови смеси 0710 90 00  
07.11 Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за директна консумация в това състояние    
Маслини    
Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло 0711 20 10  
Други 0711 20 90  
Краставици и корнишони 0711 40 00  
Гъби и трюфели    
Гъби от рода Agaricus 0711 51 00 (KNE)
Други 0711 59 00  
Други зеленчуци; зеленчукови смеси    
Зеленчуци    
Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta, с изключение на сладките пиперки 0711 90 10  
Сладка царевица 0711 90 30  
Лук 0711 90 50  
Каперси 0711 90 70  
Други 0711 90 80  
Зеленчукови смеси 0711 90 90  
07.12 Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин    
Лук 0712 20 00  
Гъби, гъби от видовете Auricularia spp. /юдино ухо/и Тremella spp. и трюфели    
Гъби от рода Agaricus 0712 31 00  
Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/ 0712 32 00  
Гъби от вида Тremella spp. 0712 33 00  
Шийтаке (Lentinus edodes) 0712 34 00  
Други 0712 39 00  
Други зеленчуци; зеленчукови смеси    
Картофи, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин 0712 90 05  
Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)    
Хибридна, за посев 0712 90 11  
Друга 0712 90 19  
Домати 0712 90 30  
Моркови 0712 90 50  
Други 0712 90 90  
07.13 Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени    
Грах (Pisum sativum)    
За посев 0713 10 10  
Друг 0713 10 90  
Нахут (Garbanzos) 0713 20 00  
Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek 0713 31 00  
Ситен червен фасул от вида Adzuki (Phaseolus или Vigna angularis) 0713 32 00  
Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris)    
За посев 0713 33 10  
Друг 0713 33 90  
Бобови растения от видовете Vigna subterranea или Voandzeia subterranea 0713 34 00  
Папуда (Vigna unguiculata) 0713 35 00  
Друг 0713 39 00  
Леща 0713 40 00  
Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 0713 50 00  
Бобови растения от вида Cajanus cajan 0713 60 00  
Други 0713 90 00  
07.14 Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво    
Корени от маниока (cassava) 0714 10 00  
Сладки картофи    
Пресни, цели, предназначени за консумация от човека 0714 20 10  
Други 0714 20 90  
Игнам (индийски картоф) (Dioscorea spp.) 0714 30 00  
Таро (Colocasia spp.) 0714 40 00  
Yautia (Xanthosoma spp.) 0714 50 00  
Други    
Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте 0714 90 20  
Други 0714 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.