CN8 / NC8 - 2023 09 CN8 / NC8 - 2023 - BG 11

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 10
ЖИТНИ РАСТЕНИЯ

10.01 Пшеница и смес от пшеница и ръж    
Твърда пшеница    
За посев 1001 11 00  
Друга 1001 19 00  
Други    
За посев    
Лимец 1001 91 10  
Мека пшеница и смес от пшеница и ръж 1001 91 20  
Други 1001 91 90  
Други 1001 99 00  
10.02 Ръж    
За посев 1002 10 00  
Други 1002 90 00  
10.03 Ечемик    
За посев 1003 10 00  
Друг 1003 90 00  
10.04 Овес    
За посев 1004 10 00  
Други 1004 90 00  
10.05 Царевица    
За посев    
Хибридна    
Трилинеен (three-cross) хибрид 1005 10 13  
Прост хибрид 1005 10 15  
Друга хибридна 1005 10 18  
Друга 1005 10 90  
Друга 1005 90 00  
10.06 Ориз    
Неолющен ориз    
За посев 1006 10 10  
Друг    
С кръгли зърна 1006 10 30  
Със средни зърна 1006 10 50  
С дълги зърна    
Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3 1006 10 71  
Със съотношение дължина/широчина 3 или повече 1006 10 79  
Друг 1006 10 90 New  
Олющен ориз (Cargo или кафяв)    
Пропарен    
С кръгли зърна 1006 20 11  
Със средни зърна 1006 20 13  
С дълги зърна    
Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3 1006 20 15  
Със съотношение дължина/широчина 3 или повече 1006 20 17  
Друг 1006 20 19 New  
Друг    
С кръгли зърна 1006 20 92  
Със средни зърна 1006 20 94  
С дълги зърна    
Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3 1006 20 96  
Със съотношение дължина/широчина 3 или повече 1006 20 98  
Друг 1006 20 99 New  
Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран    
Ориз, полубланширан    
Пропарен    
С кръгли зърна 1006 30 21  
Със средни зърна 1006 30 23  
С дълги зърна    
Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3 1006 30 25  
Със съотношение дължина/широчина 3 или повече 1006 30 27  
Друг 1006 30 29 New  
Друг    
С кръгли зърна 1006 30 42  
Със средни зърна 1006 30 44  
С дълги зърна    
Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3 1006 30 46  
Със съотношение дължина/широчина 3 или повече 1006 30 48  
Друг 1006 30 49 New  
Ориз, бланширан (избелен)    
Пропарен    
С кръгли зърна 1006 30 61  
Със средни зърна 1006 30 63  
С дълги зърна    
Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3 1006 30 65  
Със съотношение дължина/широчина 3 или повече 1006 30 67  
Друг 1006 30 69 New  
Друг    
С кръгли зърна 1006 30 92  
Със средни зърна 1006 30 94  
С дълги зърна    
Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3 1006 30 96  
Със съотношение дължина/широчина 3 или повече 1006 30 98  
Друг 1006 30 99 New  
Ориз, натрошен 1006 40 00  
10.07 Сорго на зърна    
За посев    
Хибрид, за посев 1007 10 10  
Друго 1007 10 90  
Други 1007 90 00  
10.08 Елда, просо и канарско просо; други житни растения    
Елда 1008 10 00  
Просо    
За посев 1008 21 00  
Друго 1008 29 00  
Канарско просо 1008 30 00  
Фонио (Digitaria spp.) 1008 40 00  
Киноа (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
Тритикале 1008 60 00  
Други житни растения 1008 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.