CN8 / NC8 - 2023 12 CN8 / NC8 - 2023 - BG 14

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 13
ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ

13.01 Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)    
Гума арабик 1301 20 00  
Други 1301 90 00  
13.02 Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани    
Растителни сокове и екстракти    
Опиум 1302 11 00  
От сладник (liquorice) 1302 12 00  
От хмел 1302 13 00  
От ефедра 1302 14 00  
Други    
Олеорезини от ванилия 1302 19 05  
Други 1302 19 70  
Пектинови материали, пектинати и пектати    
В сухо състояние 1302 20 10  
Други 1302 20 90  
Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани    
Агар-агар 1302 31 00  
Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани    
От рожкови или от семена от рожкови 1302 32 10  
От семена от гуар 1302 32 90  
Други 1302 39 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.