CN8 / NC8 - 2023 13 CN8 / NC8 - 2023 - BG 15

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 14
МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

14.01 Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни растения, избелени или боядисани, кори от липа)    
Бамбук 1401 10 00  
Ратан 1401 20 00  
Други 1401 90 00  
14.04 Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде    
Памучен линтер 1404 20 00  
Други 1404 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.