CN8 / NC8 - 2023 32 CN8 / NC8 - 2023 - BG 34

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 33
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ

33.01 Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла    
Етерични масла от цитрусови растения    
От портокал    
Необезтерпенени 3301 12 10  
Обезтерпенени 3301 12 90  
От лимон    
Необезтерпенени 3301 13 10  
Обезтерпенени 3301 13 90  
Други    
Необезтерпенени 3301 19 20  
Обезтерпенени 3301 19 80  
Етерични масла, различни от тези от цитрусови растения    
От Mentha piperita    
Необезтерпенени 3301 24 10  
Обезтерпенени 3301 24 90  
От друг вид ментови растения    
Необезтерпенени 3301 25 10  
Обезтерпенени 3301 25 90  
Други    
От карамфил, от ниаули, от иланг-иланг    
Необезтерпенени 3301 29 11  
Обезтерпенени 3301 29 31  
Други    
Необезтерпенени    
От роза 3301 29 42  
Други 3301 29 49  
Обезтерпенени    
От здравец (гераниево); от жасмин; от индийски троскот (ветиверово) 3301 29 71  
От лаванда (лавандулово или лавандиново) 3301 29 79  
Други 3301 29 91  
Резиноиди 3301 30 00  
Други    
Остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла 3301 90 10  
Екстрахирани олеорезини    
От сладник (liquorice) или от хмел 3301 90 21  
Други 3301 90 30  
Други 3301 90 90  
33.02 Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки    
От видовете, използвани за производството на храни или напитки    
От видовете, използвани за производството на напитки    
Препарати, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка    
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol 3302 10 10  
Други    
Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, нишесте или скорбяла или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте 3302 10 21  
Други 3302 10 29  
Други 3302 10 40  
От видовете, използвани за производството на храни 3302 10 90  
Други    
Алкохолни разтвори 3302 90 10  
Други 3302 90 90  
33.03 Парфюми и тоалетни води    
Парфюми 3303 00 10  
Тоалетни води 3303 00 90  
33.04 Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр    
Продукти за гримиране на устните 3304 10 00  
Продукти за гримиране на очите 3304 20 00  
Препарати за маникюр или педикюр 3304 30 00  
Други    
Пудри, включително компактните 3304 91 00  
Други 3304 99 00  
33.05 Препарати за поддържане на косата    
Шампоани 3305 10 00  
Препарати за трайно къдрене или изправяне на косата 3305 20 00  
Лакове за коса 3305 30 00  
Други 3305 90 00  
33.06 Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), представени в единични опаковки за продажба на дребно    
Пасти за зъби 3306 10 00  
Конци за почистване на зъбите (зъбни конци) 3306 20 00  
Други 3306 90 00  
33.07 Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде; готови дезодоранти за помещения, дори неароматизирани, със или без дезинфекционни свойства    
Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене 3307 10 00  
Дезодоранти за тяло и противопотни средства 3307 20 00  
Парфюмирани соли и други препарати за баня 3307 30 00  
Препарати за ароматизиране или обезмирисване на помещения, включително благовонни препарати за религиозни обреди    
„Агарбати“ и други благовонни препарати, действащи при горене 3307 41 00  
Други 3307 49 00  
Други 3307 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.