CN8 / NC8 - 2023 41 CN8 / NC8 - 2023 - BG 43

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 42
КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА

42.01 Сарашки или седларски артикули за всякакви животни (включително ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни артикули) от всякакъв вид материали 4201 00 00  
42.02 Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, изолиращи чанти за храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия    
Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни    
С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа    
Куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни 4202 11 10 (PCE)
Други 4202 11 90  
С външна повърхност от пластмаси или от текстилни материали    
От пластмасови листове    
Куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни 4202 12 11 (PCE)
Други 4202 12 19  
От формован пластмасов материал 4202 12 50  
От друг материал, включително от вулканфибър    
Куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни 4202 12 91 (PCE)
Други 4202 12 99  
Други    
От алуминий 4202 19 10  
От друг материал 4202 19 90  
Ръчни чанти, дори чанти за през рамо, включително тези без дръжки    
С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа 4202 21 00 (PCE)
С външна повърхност от листове от пластмаса или от текстилни материали    
От пластмасови листове 4202 22 10 (PCE)
От текстилни материали 4202 22 90 (PCE)
Други 4202 29 00 (PCE)
Джобни артикули или артикули за ръчни чанти    
С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа 4202 31 00  
С външна повърхност от листове от пластмаса или от текстилни материали    
От пластмасови листове 4202 32 10  
От текстилни материали 4202 32 90  
Други 4202 39 00  
Други    
С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа    
Пътни чанти, тоалетни чантички, раници и чанти за спортни артикули 4202 91 10  
Други 4202 91 80  
С външна повърхност от листове от пластмаса или от текстилни материали    
От пластмасови листове    
Пътни чанти, тоалетни чантички, раници и чанти за спортни артикули 4202 92 11  
Калъфи за музикални инструменти 4202 92 15  
Други 4202 92 19  
От текстилни материали    
Пътни чанти, тоалетни чантички, раници и чанти за спортни артикули 4202 92 91  
Други 4202 92 98  
Други 4202 99 00  
42.03 Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа    
Облекла 4203 10 00  
Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст    
Специално предназначени за практикуване на спорт 4203 21 00 (NPR)
Други    
Защитни, за всякакви професии 4203 29 10 (NPR)
Други 4203 29 90 (NPR)
Колани, поясоци и колани с презрамки 4203 30 00  
Други допълнения към облеклото 4203 40 00  
42.05 Други изделия от естествена или възстановена кожа    
За технически цели    
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци 4205 00 11  
Други 4205 00 19  
Други 4205 00 90  
42.06 Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от сухожилия 4206 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.