CN8 / NC8 - 2023 43 CN8 / NC8 - 2023 - BG 45

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 44
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

44.01 Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на трески или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, пелети или в подобни форми    
Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми    
Иглолистен 4401 11 00  
Различен от иглолистен 4401 12 00  
Дървен материал на трески или частици    
Иглолистен 4401 21 00  
Друг    
От евкалипт (Eucalyptus spp.) 4401 22 10  
Друг 4401 22 90  
Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, агломерирани под формата на трупчета, брикети, пелети или в подобни форми    
Дървесни пелети 4401 31 00  
Дървесни брикети 4401 32 00  
Други 4401 39 00  
Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, неагломерирани    
Дървени стърготини 4401 41 00  
Други 4401 49 00  
44.02 Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори агломерирани    
От бамбук 4402 10 00  
Oт черупки или костилки 4402 20 00  
Други 4402 90 00  
44.03 Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник    
Обработен с боя, креозот или други консерванти    
Иглолистен 4403 11 00 (MTQ)
Различен от иглолистен 4403 12 00 (MTQ)
Друг, иглолистен    
От бор (Pinus spp.), чийто най-малък размер на напречния разрез е 15 cm или повече    
Напречно нарязан, необелен дървен материал 4403 21 10 (MTQ)
Друг 4403 21 90 (MTQ)
От бор (Pinus spp.), друг 4403 22 00 (MTQ)
От ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.), чийто най-малък размер на напречния разрез е 15 cm или повече    
Напречно нарязан, необелен дървен материал 4403 23 10 (MTQ)
Друг 4403 23 90 (MTQ)
От ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp., друг 4403 24 00 (MTQ)
Други, чийто най-малък размер на напречния разрез е 15 cm или повече    
Напречно нарязан, необелен дървен материал 4403 25 10 (MTQ)
Друг 4403 25 90 (MTQ)
Друг 4403 26 00 (MTQ)
Друг, от тропически дървесни видове    
Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и меранти бакау 4403 41 00 (MTQ)
Тик 4403 42 00 (MTQ)
Друг    
Африканско акажу, ироко и сапели 4403 49 10 (MTQ)
Окуме и сипо 4403 49 35 (MTQ)
Друг 4403 49 85 (MTQ)
Друг    
От дъб (Quercus spp.) 4403 91 00 (MTQ)
От бук (Fagus spp.), чийто най-малък размер на напречния разрез е 15 cm или повече 4403 93 00 (MTQ)
От бук (Fagus spp.), друг 4403 94 00 (MTQ)
От бреза (Betula spp.), чийто най-малък размер на напречния разрез е 15 cm или повече    
Напречно нарязан, необелен дървен материал 4403 95 10 (MTQ)
Друг 4403 95 90 (MTQ)
От бреза (Betula spp.), друг 4403 96 00 (MTQ)
От топола и трепетлика (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
От евкалипт (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
Друг 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни; дървени пръчки, ленти и други подобни    
От иглолистен дървен материал 4404 10 00  
От друг дървен материал 4404 20 00  
44.05 Дървесен талаш; дървесно брашно 4405 00 00  
44.06 Дървени траверси за железопътни или подобни линии    
Неимпрегнирани    
Иглолистен 4406 11 00 (MTQ)
Различен от иглолистен 4406 12 00 (MTQ)
Други    
Иглолистен 4406 91 00 (MTQ)
Различен от иглолистен 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm    
Иглолистен    
От бор (Pinus spp.)    
Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 11 10 (MTQ)
Рендосан 4407 11 20 (MTQ)
Друг 4407 11 90 (MTQ)
От ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp    
Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 12 10 (MTQ)
Рендосан 4407 12 20 (MTQ)
Друг 4407 12 90 (MTQ)
От С-Б-Е (смърч (Picea spp.), бор (Pinus spp.) и ела (Abies spp.)) 4407 13 00 (MTQ)
От цуга-ела (западна цуга (Tsuga heterophylla) и ела (Abies spp.)) 4407 14 00 (MTQ)
Друг    
Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 19 10 (MTQ)
Рендосан 4407 19 20 (MTQ)
Друг 4407 19 90 (MTQ)
От тропически дървесни видове    
Махагон (Swietenia spp.)    
Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 21 10 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4407 21 91 (MTQ)
Друг 4407 21 99 (MTQ)
Вирола, имбуия и балса    
Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 22 10 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4407 22 91 (MTQ)
Друг 4407 22 99 (MTQ)
Тик    
Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 23 10 (MTQ)
Рендосан 4407 23 20 (MTQ)
Друг 4407 23 90 (MTQ)
Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау    
Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 25 10 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4407 25 30 (MTQ)
Шлифован 4407 25 50 (MTQ)
Друг 4407 25 90 (MTQ)
Бял лауан, бяло меранти, бяла серая, жълто меранти, алан    
Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 26 10 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4407 26 30 (MTQ)
Шлифован 4407 26 50 (MTQ)
Друг 4407 26 90 (MTQ)
Сапели    
Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 27 10 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4407 27 91 (MTQ)
Друг 4407 27 99 (MTQ)
Ироко    
Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 28 10 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4407 28 91 (MTQ)
Друг 4407 28 99 (MTQ)
Друг    
Абура, африканско акажу, афрормозия, ако, андироба, анингре, аводире, азобе, бало, светло босе, тъмно босе, сатибо, седро, дабема, дибету, дусие, фромире, фрейжо, фромажер, фума, жеронганг, иломба, ипе, джаботи, джелутонг, джекитиба, джонгконг, капур, кемпас, керуинг, косипо, котибе, кото, лимба, луро, макарандуба, макоре, мандиокуейра, мансония, менгкуланг, меруан, мербау, мерпо, мерсава, моабу, ниангон, ниатох, обече, окуме, омзабили, орей, овенгко, озисо, падок, палдао, гватемалски палисандър, парски палисандър, палисандър от Рио, розов палисандър, пау амарело, пау марфим, пуле, пунах, куароба, рамин, саги-саги, сепетир, сипо, сукопира, сурен, тауари, тиама, тола    
Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 29 15 (MTQ)
Друг    
Парски палисандър, палисандър от Рио и розов палисандър, pендосан 4407 29 20 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4407 29 83 (MTQ)
Шлифован 4407 29 85 (MTQ)
Друг 4407 29 95 (MTQ)
Други тропически дървесни видове    
Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 29 96 (MTQ)
Друг    
Шлифован 4407 29 97 (MTQ)
Друг 4407 29 98 (MTQ)
Друг    
От дъб (Quercus spp.)    
Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 91 15 (MTQ)
Друг    
Рендосан    
Паркетни дъски и фризи, несглобени 4407 91 31 (MTK)
Друг 4407 91 39 (MTQ)
Друг 4407 91 90 (MTQ)
От бук (Fagus spp.) 4407 92 00 (MTQ)
От клен (Acer spp.)    
Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 93 10 (MTQ)
Друг    
Шлифован 4407 93 91 (MTQ)
Друг 4407 93 99 (MTQ)
От череша (Prunus spp.)    
Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 94 10 (MTQ)
Друг    
Шлифован 4407 94 91 (MTQ)
Друг 4407 94 99 (MTQ)
От ясен (Fraxinus spp.)    
Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 95 10 (MTQ)
Друг    
Шлифован 4407 95 91 (MTQ)
Друг 4407 95 99 (MTQ)
От бреза (Betula spp.)    
Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 96 10 (MTQ)
Друг    
Шлифован 4407 96 91 (MTQ)
Друг 4407 96 99 (MTQ)
От топола и трепетлика (Populus spp.)    
Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 97 10 (MTQ)
Друг    
Шлифован 4407 97 91 (MTQ)
Друг 4407 97 99 (MTQ)
Друг    
Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4407 99 27 (MTQ)
Друг    
Шлифован 4407 99 40 (MTQ)
Друг 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm    
От иглолистен дървен материал    
Рендосан; шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4408 10 15 (MTQ)
Друг    
Дъсчици, предназначени за изработка на моливи 4408 10 91 (MTQ)
Друг 4408 10 98 (MTQ)
От тропически дървесни видове    
Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау    
Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4408 31 11 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4408 31 21 (MTQ)
Шлифован 4408 31 25 (MTQ)
Друг 4408 31 30 (MTQ)
Друг    
Африканско акажу, лимба, махагон (Swietenia spp.), обече, окуме, парски палисандър, палисандър от Рио, розов палисандър, сапели, сипо, вирола и бял лауан    
Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4408 39 15 (MTQ)
Друг    
Рендосан 4408 39 21 (MTQ)
Друг 4408 39 30 (MTQ)
Друг    
Рендосан; шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4408 39 55 (MTQ)
Друг    
Дъсчици, предназначени за производство на моливи 4408 39 70 (MTQ)
Друг    
С дебелина, непревишаваща 1 mm 4408 39 85 (MTQ)
С дебелина, превишаваща 1 mm 4408 39 95 (MTQ)
Друг    
Рендосан; шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован 4408 90 15 (MTQ)
Друг    
Дъсчици, предназначени за изработка на моливи 4408 90 35 (MTQ)
Друг    
С дебелина, непревишаваща 1 mm 4408 90 85 (MTQ)
С дебелина, превишаваща 1 mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен    
Иглолистен    
Дървени профили за рамки за картини, фотографии, огледала или за други подобни артикули 4409 10 11 (MTR)
Други 4409 10 18  
Различен от иглолистния    
От бамбук 4409 21 00  
От тропически дървесни видове 4409 22 00  
Други    
Дървени профили за рамки за картини, фотографии, огледала или за други подобни артикули 4409 29 10 (MTR)
Други    
Паркетни дъски и фризи, несглобени 4409 29 91 (MTK)
Други 4409 29 99  
44.10 Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB) и подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества    
От дърво    
Плочи от дървесни частици    
Необработени или само шлифовани (сурови плочи) 4410 11 10 (MTQ)
Повърхностно покрити с импрегнирана с меламин хартия 4410 11 30 (MTQ)
Повърхностно покрити с декоративни слоести плочи или листове от пластмаса 4410 11 50 (MTQ)
Други 4410 11 90 (MTQ)
Плочи, наречени „oriented strand board“ (ОSВ)    
Необработени или само шлифовани (сурови плочи) 4410 12 10 (MTQ)
Други 4410 12 90 (MTQ)
Други 4410 19 00 (MTQ)
Други 4410 90 00 (MTQ)
44.11 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества    
Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF)    
С дебелина, непревишаваща 5 mm    
Без механична обработка и без повърхностно покритие (сурови плочи) 4411 12 10 (MTQ)
Други    
С плътност, превишаваща 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 12 92 (MTQ)
С плътност, непревишаваща 0,8 g/cm³ 4411 12 94 (MTQ)
С дебелина, превишаваща 5 mm, но непревишаваща 9 mm    
Без механична обработка и без повърхностно покритие (сурови плочи) 4411 13 10 (MTQ)
Други    
С плътност, превишаваща 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 13 92 (MTQ)
С плътност, непревишаваща 0,8 g/cm³ 4411 13 94 (MTQ)
С дебелина, превишаваща 9 mm    
Без механична обработка и без повърхностно покритие (сурови плочи) 4411 14 10 (MTQ)
Други    
С плътност, превишаваща 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 14 92 (MTQ)
С плътност, превишаваща 0,5 g/cm³, но непревишаваща 0,8 g/cm³ 4411 14 95 (MTQ)
С плътност, непревишаваща 0,5 g/cm³ 4411 14 97 (MTQ)
Други    
С плътност, превишаваща 0,8 g/cm³    
Без механична обработка и без повърхностно покритие (сурови плочи) 4411 92 10 (MTQ)
Други 4411 92 90 (MTQ)
С плътност, превишаваща 0,5 g/cm³, но непревишаваща 0,8 g/cm³ 4411 93 00 (MTQ)
С плътност, непревишаваща 0,5 g/cm³    
Без механична обработка и без повърхностно покритие (сурови плочи) 4411 94 10 (MTQ)
Други 4411 94 90 (MTQ)
44.12 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал    
От бамбук 4412 10 00 (MTQ)
Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm    
С най-малко един външен пласт от тропически дървесни видове    
От африканско акажу, тъмночервено меранти, светлочервено меранти, лимба, махагон (Swietenia spp.), обече, окуме, парски палисандър, палисандър от Рио, розов палисандър, сапели, сипо, вирола или бял лауан 4412 31 10 (MTQ)
Други 4412 31 90 (MTQ)
Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния, от видовете елша (Alnus spp.), ясен (Fraxinus spp.), бук (Fagus spp.), бреза (Betula spp.), череша (Prunus spp.), кестен (Castanea spp.), бряст (Ulmus spp.), евкалипт (Eucalyptus spp.), дървета от рода Carya (Carya spp.), конски кестен (Aesculus spp.), липа (Tilia spp.), клен (Acer spp.), дъб (Quercus spp.), дървета от рода Platanus (Platanus spp.), топола и трепетлика (Populus spp.), дървета от рода Robinia (Robinia spp.), лирово дърво (дърво лале) (Liriodendron spp.) или орех (Juglans spp.)    
С най-малко един външен пласт от бреза (Betula spp.) 4412 33 10 (MTQ)
Без външен пласт от бреза, но с най-малко един външен пласт от топола или трепетлика (Populus spp.) 4412 33 20 (MTQ)
Без външен пласт от бреза, топола или трепетлика (Populus spp.), но с най-малко един външен пласт от евкалипт (Eucalyptus spp.) 4412 33 30 (MTQ)
Други 4412 33 90 (MTQ)
Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния, непосочени в подпозиция 441233 4412 34 00 (MTQ)
Други, с два външни пласта от иглолистен дървен материал 4412 39 00 (MTQ)
Ламинирана слоеста фурнирована дървесина (LVL)    
С най-малко един външен пласт от тропически дървесни видове    
С най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния 4412 41 91 (MTQ)
Други 4412 41 99 (MTQ)
Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния 4412 42 00 (MTQ)
Други, с два външни пласта от иглолистен дървен материал 4412 49 00 (MTQ)
С дъсчена, летвена или лентова сърцевина    
С най-малко един външен пласт от тропически дървесни видове    
С най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния 4412 51 10 (MTQ)
Други 4412 51 90 (MTQ)
Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния 4412 52 00 (MTQ)
Други, с два външни пласта от иглолистен дървен материал 4412 59 00 (MTQ)
Други    
С най-малко един външен пласт от тропически дървесни видове    
С най-малко един пласт от дървесни частици 4412 91 10 (MTQ)
Други    
С най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния 4412 91 91 (MTQ)
Други 4412 91 99 (MTQ)
Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния    
С най-малко един пласт от дървесни частици 4412 92 10 (MTQ)
Други 4412 92 90 (MTQ)
Други, с два външни пласта от иглолистен дървен материал    
С най-малко един пласт от дървесни частици 4412 99 10 (MTQ)
Други 4412 99 90 (MTQ)
44.13 „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили 4413 00 00 (MTQ)
44.14 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни    
От тропически дървесни видове    
От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава 4414 10 10  
Други 4414 10 90  
Други 4414 90 00  
44.15 Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети    
Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи; барабани за кабели    
Каси, касетки, щайги, барабани и други подобни амбалажи 4415 10 10  
Барабани за кабели 4415 10 90  
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители; подпори за палети    
Обикновени палети; подпори за палети 4415 20 20 (PCE)
Други 4415 20 90  
44.16 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги 4416 00 00  
44.17 Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал 4417 00 00  
44.18 Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и покривните шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал    
Прозорци, френски прозорци и техните каси    
От тропически дървесни видове 4418 11 00 (PCE)
Други    
От иглолистни дървесни видове 4418 19 50 (PCE)
Други 4418 19 90 (PCE)
Врати и техните каси и прагове    
От тропически дървесни видове    
От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава 4418 21 10 (PCE)
Други 4418 21 90 (PCE)
Други    
От иглолистни дървесни видове 4418 29 50 (PCE)
Други 4418 29 80 (PCE)
Стълбове и греди, различни от продуктите от подпозиции от 441881 до 441889 4418 30 00  
Кофражи за бетониране 4418 40 00  
Покривни шиндри 4418 50 00  
Сглобени плочи за подови покрития    
От бамбук или най-малко с горен слой (покривен слой) от бамбук    
За мозаичен под 4418 73 10 (MTK)
Други 4418 73 90 (MTK)
Други, за мозаичен под 4418 74 00 (MTK)
Други, многослойни 4418 75 00 (MTK)
Други 4418 79 00 (MTK)
Продукти от индустриална дървесина    
От лепена слоеста дървесина (glulam) 4418 81 00  
От напречно слепена слоеста дървесина (CLT or X-lam) 4418 82 00  
Двойно Т-образни греди 4418 83 00  
Други 4418 89 00  
Други    
От бамбук 4418 91 00  
Порести дървесни плочи 4418 92 00  
Други 4418 99 00  
44.19 Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен материал    
От бамбук    
Дъски за хляб, дъски за рязане и подобни дъски 4419 11 00  
Пръчици за хранене 4419 12 00  
Други 4419 19 00  
От тропически дървесни видове    
От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава 4419 20 10  
Други 4419 20 90  
Други 4419 90 00  
44.20 Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал; статуетки и други изделия за украса, от дървен материал; артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в глава 94    
Статуетки и други изделия за украса    
От тропически дървесни видове    
От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава 4420 11 10  
Други 4420 11 90  
Други 4420 19 00  
Други    
Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал 4420 90 10 (MTQ)
Други    
От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава 4420 90 91  
Други 4420 90 99  
44.21 Други изделия от дървен материал    
Закачалки за облекла 4421 10 00 (PCE)
Ковчези    
От плочи от дървесни влакна 4421 20 10 New (PCE)
Други 4421 20 90 New (PCE)
Други    
От бамбук 4421 91 00  
Други    
От плочи от дървесни влакна 4421 99 10  
Други 4421 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.