CN8 / NC8 - 2023 44 CN8 / NC8 - 2023 - BG 46

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 45
КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ

45.01 Естествен корк, необработен или само почистен; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк    
Естествен корк, необработен или само почистен 4501 10 00  
Друг 4501 90 00  
45.02 Естествен корк, обелен или грубо изрязан в квадратна форма или представен под формата на кубове, плочи, листове или ленти с квадратна или правоъгълна форма (включително заготовките за тапи с незаоблени краища) 4502 00 00  
45.03 Изделия от естествен корк    
Тапи    
Цилиндрични 4503 10 10  
Други 4503 10 90  
Други 4503 90 00  
45.04 Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от агломериран корк    
Кубове, блокове, плочи, листове и ленти; плочки с всякаква форма; плътни цилиндри, включително дисковете    
Тапи    
За пенливи вина, дори с дискове от естествен корк 4504 10 11  
Други 4504 10 19  
Други    
Със свързващо вещество 4504 10 91  
Други 4504 10 99  
Други    
Тапи 4504 90 20  
Други 4504 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.