CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - BG 89

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 88
ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА

88.01 Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, предназначени за придвижване без двигател    
Балони и дирижабли; безмоторни самолети и делтапланери 8801 00 10 (PCE)
Други 8801 00 90 (PCE)
88.02 Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети), с изключение на безпилотните въздухоплавателни средства от № 8806; космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства    
Хеликоптери    
С тегло, без товар, непревишаващо 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
С тегло, без товар, превишаващо2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, непревишаващо 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 2000 kg, но непревишаващо 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Космически летателни апарати (включително спътниците) и ракетите им носители и апарати за суборбитални полети    
Космически летателни апарати (включително спътниците)    
Телекомуникационни спътници 8802 60 11 (PCE)
Други 8802 60 19 (PCE)
Ракети носители и апарати за суборбитални полети 8802 60 90 (PCE)
88.04 Парашути (включително управляемите парашути и парапланери) и ротошути; техните части и принадлежности 8804 00 00  
88.05 Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства; наземни авиотренажори; техните части    
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства и техните части; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства, и техните части    
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни апарати, и техните части 8805 10 10  
Други 8805 10 90  
Наземни авиотренажори и техните части    
Симулатори на въздушен бой и техните части 8805 21 00  
Други 8805 29 00  
88.06 Безпилотни въздухоплавателни средства    
Проектирани за превоз на пътници    
С тегло, без товар, непревишаващо 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
С тегло, без товар, превишаващо 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Други, само за дистанционно пилотирани полети    
С максимално излетно тегло, непревишаващо 250 g    
Летателни апарати с множество носещи витла, снабдени с трайно вградени апарати от подпозиция 852589 за заснемане и записване на подвижни и неподвижни изображения 8806 21 10 (PCE)
Други 8806 21 90 (PCE)
С максимално излетно тегло, по-голямо от 250 g, но непревишаващо 7 kg    
Летателни апарати с множество носещи витла, снабдени с трайно вградени апарати от подпозиция 852589 за заснемане и записване на подвижни и неподвижни изображения 8806 22 10 (PCE)
Други 8806 22 90 (PCE)
С максимално излетно тегло, по-голямо от 7 kg, но непревишаващо 25 kg 8806 23 00 (PCE)
С максимално излетно тегло, по-голямо от 25 kg, но непревишаващо 150 kg 8806 24 00 (PCE)
Други    
С тегло, без товар, непревишаващо 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
С тегло, без товар, превишаващо 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Други    
С максимално излетно тегло, непревишаващо 250 g 8806 91 00 (PCE)
С максимално излетно тегло, по-голямо от 250 g, но непревишаващо 7 kg 8806 92 00 (PCE)
С максимално излетно тегло, по-голямо от 7 kg, но непревишаващо 25 kg 8806 93 00 (PCE)
С максимално излетно тегло, по-голямо от 25 kg, но непревишаващо 150 kg 8806 94 00 (PCE)
Други    
С тегло, без товар, непревишаващо 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
С тегло, без товар, превишаващо 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Части за апаратите от № 8801, 8802 или 8806    
Витла, носещи витла и техните части 8807 10 00  
Колесници и техните части 8807 20 00  
Други части за самолети, хеликоптери или безпилотни въздухоплавателни средства 8807 30 00  
Други    
За хвърчила, различни от играчките 8807 90 10  
За космическите превозни средства (включително спътниците)    
На телекомуникационни спътници 8807 90 21  
Други 8807 90 29  
За ракетите за изстрелване и за подорбиталните въздухоплавателни средства 8807 90 30  
Други 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.