CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - BG 93

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 92
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ

92.01 Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни инструменти с клавиатура    
Пиана    
Нови 9201 10 10 (PCE)
Употребявани 9201 10 90 (PCE)
Рояли 9201 20 00 (PCE)
Други 9201 90 00  
92.02 Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи)    
Лъкови    
Цигулки 9202 10 10 (PCE)
Други 9202 10 90 (PCE)
Други    
Китари 9202 90 30 (PCE)
Други 9202 90 80 (PCE)
92.05 Духови музикални инструменти (например органи с тръби и с клавиатура, акордеони, кларинети, тромпети, гайди), различни от оркестриони и латерни    
Медни инструменти 9205 10 00 (PCE)
Други    
Акордеони и подобни инструменти 9205 90 10 (PCE)
Устни хармоники 9205 90 30 (PCE)
Органи с тръби и с клавиатура; хармониуми и подобни инструменти с клавиатура и свободни метални плочи 9205 90 50  
Други 9205 90 90  
92.06 Ударни музикални инструменти (например барабани, тъпани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси) 9206 00 00  
92.07 Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин (например органи, китари, акордеони)    
Клавирни инструменти, различни от акордеоните    
Органи 9207 10 10 (PCE)
Дигитални пиана 9207 10 30 (PCE)
Синтезатори 9207 10 50 (PCE)
Други 9207 10 80  
Други    
Китари 9207 90 10 (PCE)
Други 9207 90 90  
92.08 Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички, музикални триони и други музикални инструменти, невключени в друга позиция на настоящата глава; всякакви видове свирки за примамване на животни; свирки, рогове и други инструменти за повикване или сигнализация чрез уста    
Музикални кутии 9208 10 00  
Други 9208 90 00  
92.09 Части (например механизми за музикални кутии) и принадлежности (например карти, дискове и рула за апаратите за механична музика) за музикални инструменти; метрономи, камертони и свирки за настройване на инструменти от всички видове    
Струни 9209 30 00  
Други    
Части и принадлежности за пиана 9209 91 00  
Части и принадлежности за музикалните инструменти от № 9202 9209 92 00  
Части и принадлежности за музикалните инструменти от № 9207 9209 94 00  
Други    
Части и принадлежности за музикалните инструменти от № 9205 9209 99 20  
Други    
Метрономи, камертони и свирки за настройване на инструменти 9209 99 40  
Механизми за музикални кутии 9209 99 50  
Други 9209 99 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.