CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - CS 02

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 1
ŽIVÁ ZVÍŘATA

01.01 Živí koně, osli, muly a mezci    
Koně    
Plemenná čistokrevná zvířata 0101 21 00 (PCE)
Ostatní    
Na porážku 0101 29 10 (PCE)
Ostatní 0101 29 90 (PCE)
Osli 0101 30 00 (PCE)
Ostatní 0101 90 00 (PCE)
01.02 Živí tuři    
Skot    
Plemenná čistokrevná zvířata    
Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) 0102 21 10 (PCE)
Krávy 0102 21 30 (PCE)
Ostatní 0102 21 90 (PCE)
Ostatní    
Podrodu Bibos nebo Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Ostatní    
O hmotnosti nepřesahující 80 kg 0102 29 10 (PCE)
O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg    
Na porážku 0102 29 21 (PCE)
Ostatní 0102 29 29 (PCE)
O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg    
Na porážku 0102 29 41 (PCE)
Ostatní 0102 29 49 (PCE)
O hmotnosti převyšující 300 kg    
Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)    
Na porážku 0102 29 51 (PCE)
Ostatní 0102 29 59 (PCE)
Krávy    
Na porážku 0102 29 61 (PCE)
Ostatní 0102 29 69 (PCE)
Ostatní    
Na porážku 0102 29 91 (PCE)
Ostatní 0102 29 99 (PCE)
Buvoli    
Plemenná čistokrevná zvířata 0102 31 00 (PCE)
Ostatní    
Domácí druhy 0102 39 10 (PCE)
Ostatní 0102 39 90 (PCE)
Ostatní    
Plemenná čistokrevná zvířata 0102 90 20 (PCE)
Ostatní    
Domácí druhy 0102 90 91 (PCE)
Ostatní 0102 90 99 (PCE)
01.03 Živá prasata    
Plemenná čistokrevná zvířata 0103 10 00 (PCE)
Ostatní    
O hmotnosti menší než 50 kg    
Domácí druhy 0103 91 10 (PCE)
Ostatní 0103 91 90 (PCE)
O hmotnosti 50 kg nebo více    
Domácí druhy    
Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg 0103 92 11 (PCE)
Ostatní 0103 92 19 (PCE)
Ostatní 0103 92 90 (PCE)
01.04 Živé ovce a kozy    
Ovce    
Plemenná čistokrevná zvířata 0104 10 10 (PCE)
Ostatní    
Jehňata (do stáří jednoho roku) 0104 10 30 (PCE)
Ostatní 0104 10 80 (PCE)
Kozy    
Plemenná čistokrevná zvířata 0104 20 10 (PCE)
Ostatní 0104 20 90 (PCE)
01.05 Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky    
O hmotnosti nejvýše 185 g    
Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus    
Samičí kuřata chovná a reprodukční    
Pro snášení vajec 0105 11 11 (PCE)
Ostatní 0105 11 19 (PCE)
Ostatní    
Pro snášení vajec 0105 11 91 (PCE)
Ostatní 0105 11 99 (PCE)
Krocani a krůty 0105 12 00 (PCE)
Kachny 0105 13 00 (PCE)
Husy 0105 14 00 (PCE)
Perličky 0105 15 00 (PCE)
Ostatní    
Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Ostatní    
Kachny 0105 99 10 (PCE)
Husy 0105 99 20 (PCE)
Krocani a krůty 0105 99 30 (PCE)
Perličky 0105 99 50 (PCE)
01.06 Ostatní živá zvířata    
Savci    
Primáti 0106 11 00 (PCE)
Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugongové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia) 0106 12 00 (PCE)
Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Králíci a zajíci    
Domácí králíci 0106 14 10 (PCE)
Ostatní 0106 14 90  
Ostatní 0106 19 00  
Plazi (včetně hadů a želv) 0106 20 00 (PCE)
Ptáci    
Draví ptáci 0106 31 00 (PCE)
Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu) 0106 32 00 (PCE)
Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Ostatní    
Holubi 0106 39 10 (PCE)
Ostatní 0106 39 80  
Hmyz    
Včely 0106 41 00  
Ostatní 0106 49 00  
Ostatní 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.