CN8 / NC8 - 2023 01 CN8 / NC8 - 2023 - CS 03

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 2
MASO A JEDLÉ DROBY

02.01 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené    
V celku a půlené 0201 10 00  
Ostatní nevykostěné    
„Kompenzované“ čtvrti 0201 20 20  
Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti 0201 20 30  
Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti 0201 20 50  
Ostatní 0201 20 90  
Vykostěné 0201 30 00  
02.02 Hovězí maso, zmrazené    
V celku a půlené 0202 10 00  
Ostatní nevykostěné    
„Kompenzované“ čtvrti 0202 20 10  
Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti 0202 20 30  
Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti 0202 20 50  
Ostatní 0202 20 90  
Vykostěné    
Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu 0202 30 10  
Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí 0202 30 50  
Ostatní 0202 30 90  
02.03 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Čerstvé nebo chlazené    
V celku a půlené    
Z domácích prasat 0203 11 10  
Ostatní 0203 11 90  
Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné    
Z domácích prasat    
Kýty a kusy z nich 0203 12 11  
Plece a kusy z nich 0203 12 19  
Ostatní 0203 12 90  
Ostatní    
Z domácích prasat    
Přední části a kusy z nich 0203 19 11  
Hřbety s kostí a kusy z nich 0203 19 13  
Bůčky (prorostlé) a kusy z nich 0203 19 15  
Ostatní    
Vykostěné 0203 19 55  
Ostatní 0203 19 59  
Ostatní 0203 19 90  
Zmrazené    
V celku a půlené    
Z domácích prasat 0203 21 10  
Ostatní 0203 21 90  
Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné    
Z domácích prasat    
Kýty a kusy z nich 0203 22 11  
Plece a kusy z nich 0203 22 19  
Ostatní 0203 22 90  
Ostatní    
Z domácích prasat    
Přední části a kusy z nich 0203 29 11  
Hřbety s kostí a kusy z nich 0203 29 13  
Bůčky (prorostlé) a kusy z nich 0203 29 15  
Ostatní    
Vykostěné 0203 29 55  
Ostatní 0203 29 59  
Ostatní 0203 29 90  
02.04 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené 0204 10 00  
Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené    
V celku a půlené 0204 21 00  
Ostatní nevykostěné    
Předky a půlené předky 0204 22 10  
Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou 0204 22 30  
Spojené kýty a oddělené kýty 0204 22 50  
Ostatní 0204 22 90  
Vykostěné 0204 23 00  
Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené 0204 30 00  
Ostatní skopové maso, zmrazené    
V celku a půlené 0204 41 00  
Ostatní nevykostěné    
Předky a půlené předky 0204 42 10  
Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou 0204 42 30  
Spojené kýty a oddělené kýty 0204 42 50  
Ostatní 0204 42 90  
Vykostěné    
Jehněčí 0204 43 10  
Ostatní 0204 43 90  
Kozí maso    
Čerstvé nebo chlazené    
V celku a půlené 0204 50 11  
Předky a půlené předky 0204 50 13  
Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou 0204 50 15  
Spojené kýty a oddělené kýty 0204 50 19  
Ostatní    
Nevykostěné kusy 0204 50 31  
Vykostěné kusy 0204 50 39  
Zmrazené    
V celku a půlené 0204 50 51  
Předky a půlené předky 0204 50 53  
Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou 0204 50 55  
Spojené kýty a oddělené kýty 0204 50 59  
Ostatní    
Nevykostěné kusy 0204 50 71  
Vykostěné kusy 0204 50 79  
02.05 Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Čerstvé nebo chlazené 0205 00 20  
Zmrazené 0205 00 80  
02.06 Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Hovězí, čerstvé nebo chlazené    
K výrobě farmaceutických výrobků 0206 10 10  
Ostatní    
Masitá a šlašitá část bránice 0206 10 95  
Ostatní 0206 10 98  
Hovězí, zmrazené    
Jazyky 0206 21 00  
Játra 0206 22 00  
Ostatní    
K výrobě farmaceutických výrobků 0206 29 10  
Ostatní    
Masitá a šlašitá část bránice 0206 29 91  
Ostatní 0206 29 99  
Vepřové, čerstvé nebo chlazené 0206 30 00  
Vepřové, zmrazené    
Játra 0206 41 00  
Ostatní 0206 49 00  
Ostatní, čerstvé nebo chlazené    
K výrobě farmaceutických výrobků 0206 80 10  
Ostatní    
Koňské, oslí, z mul a mezků 0206 80 91  
Skopové a kozí 0206 80 99  
Ostatní, zmrazené    
K výrobě farmaceutických výrobků 0206 90 10  
Ostatní    
Koňské, oslí, z mul a mezků 0206 90 91  
Skopové a kozí 0206 90 99  
02.07 Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus    
Nedělené, čerstvé nebo chlazené    
Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“ 0207 11 10  
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“ 0207 11 30  
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané 0207 11 90  
Nedělené, zmrazené    
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“ 0207 12 10  
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané 0207 12 90  
Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 13 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 13 20  
Celá křídla, též bez špiček 0207 13 30  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel 0207 13 40  
Prsa a jejich části 0207 13 50  
Stehna a jejich části 0207 13 60  
Ostatní 0207 13 70  
Droby    
Játra 0207 13 91  
Ostatní 0207 13 99  
Dělené maso a droby, zmrazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 14 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 14 20  
Celá křídla, též bez špiček 0207 14 30  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel 0207 14 40  
Prsa a jejich části 0207 14 50  
Stehna a jejich části 0207 14 60  
Ostatní 0207 14 70  
Droby    
Játra 0207 14 91  
Ostatní 0207 14 99  
Z krocanů a krůt    
Nedělené, čerstvé nebo chlazené    
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“ 0207 24 10  
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané 0207 24 90  
Nedělené, zmrazené    
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“ 0207 25 10  
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané 0207 25 90  
Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 26 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 26 20  
Celá křídla, též bez špiček 0207 26 30  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel 0207 26 40  
Prsa a jejich části 0207 26 50  
Stehna a jejich části    
Spodní stehna a jejich části 0207 26 60  
Ostatní 0207 26 70  
Ostatní 0207 26 80  
Droby    
Játra 0207 26 91  
Ostatní 0207 26 99  
Dělené maso a droby, zmrazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 27 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 27 20  
Celá křídla, též bez špiček 0207 27 30  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 0207 27 40  
Prsa a jejich části 0207 27 50  
Stehna a jejich části    
Spodní stehna a jejich části 0207 27 60  
Ostatní 0207 27 70  
Ostatní 0207 27 80  
Droby    
Játra 0207 27 91  
Ostatní 0207 27 99  
Z kachen    
Nedělené, čerstvé nebo chlazené    
Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“ 0207 41 20  
Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“ 0207 41 30  
Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané 0207 41 80  
Nedělené, zmrazené    
Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“ 0207 42 30  
Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané 0207 42 80  
Tučná játra, čerstvá nebo chlazená 0207 43 00  
Ostatní, čerstvé nebo chlazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 44 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 44 21  
Celá křídla, též bez špiček 0207 44 31  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 0207 44 41  
Prsa a jejich části 0207 44 51  
Stehna a jejich části 0207 44 61  
„Kachní paleta“ 0207 44 71  
Ostatní 0207 44 81  
Droby    
Játra, jiná než tučná 0207 44 91  
Ostatní 0207 44 99  
Ostatní, zmrazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 45 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 45 21  
Celá křídla, též bez špiček 0207 45 31  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 0207 45 41  
Prsa a jejich části 0207 45 51  
Stehna a jejich části 0207 45 61  
„Kachní paleta“ 0207 45 71  
Ostatní 0207 45 81  
Droby    
Játra    
Tučná játra 0207 45 93  
Ostatní 0207 45 95  
Ostatní 0207 45 99  
Z hus    
Nedělené, čerstvé nebo chlazené    
Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“ 0207 51 10  
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané 0207 51 90  
Nedělené, zmrazené    
Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“ 0207 52 10  
Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané 0207 52 90  
Tučná játra, čerstvá nebo chlazená 0207 53 00  
Ostatní, čerstvé nebo chlazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 54 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 54 21  
Celá křídla, též bez špiček 0207 54 31  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 0207 54 41  
Prsa a jejich části 0207 54 51  
Stehna a jejich části 0207 54 61  
„Husí paleta“ 0207 54 71  
Ostatní 0207 54 81  
Droby    
Játra, jiná než tučná 0207 54 91  
Ostatní 0207 54 99  
Ostatní, zmrazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 55 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 55 21  
Celá křídla, též bez špiček 0207 55 31  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 0207 55 41  
Prsa a jejich části 0207 55 51  
Stehna a jejich části 0207 55 61  
„Husí paleta“ 0207 55 71  
Ostatní 0207 55 81  
Droby    
Játra    
Tučná játra 0207 55 93  
Ostatní 0207 55 95  
Ostatní 0207 55 99  
Z perliček    
Nedělené, čerstvé, chlazené nebo zmrazené 0207 60 05  
Ostatní, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Dělené maso    
Vykostěné 0207 60 10  
Nevykostěné    
Půlky nebo čtvrtky 0207 60 21  
Celá křídla, též bez špiček 0207 60 31  
Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel 0207 60 41  
Prsa a jejich části 0207 60 51  
Stehna a jejich části 0207 60 61  
Ostatní 0207 60 81  
Droby    
Játra 0207 60 91  
Ostatní 0207 60 99  
02.08 Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Králičí nebo zaječí    
Z domácích králíků 0208 10 10  
Ostatní 0208 10 90  
Z primátů 0208 30 00  
Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia)    
Velrybí maso 0208 40 10  
Maso z tuleňů 0208 40 20  
Ostatní 0208 40 80  
Z plazů (včetně hadů a želv) 0208 50 00  
Z velbloudů a jiných velbloudovitých (Camelidae) 0208 60 00  
Ostatní    
Z domácích holubů 0208 90 10  
Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců 0208 90 30  
Ze sobů 0208 90 60  
Žabí stehýnka 0208 90 70  
Ostatní 0208 90 98  
02.09 Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený    
Z prasat    
Podkožní vepřový tuk    
Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu 0209 10 11  
Sušený nebo uzený 0209 10 19  
Vepřový tuk, jiný než podpoložek 02091011 nebo 02091019 0209 10 90  
Ostatní 0209 90 00  
02.10 Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů    
Vepřové maso    
Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné    
Z domácích prasat    
Solené nebo ve slaném nálevu    
Kýty a kusy z nich 0210 11 11  
Plece a kusy z nich 0210 11 19  
Sušené nebo uzené    
Kýty a kusy z nich 0210 11 31  
Plece a kusy z nich 0210 11 39  
Ostatní 0210 11 90  
Bůčky (prorostlé) a kusy z nich    
Z domácích prasat    
Solené nebo ve slaném nálevu 0210 12 11  
Sušené nebo uzené 0210 12 19  
Ostatní 0210 12 90  
Ostatní    
Z domácích prasat    
Solené nebo ve slaném nálevu    
Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti 0210 19 10  
Zadní tři čtvrti nebo půlky 0210 19 20  
Přední části a kusy z nich 0210 19 30  
Hřbety a kusy z nich 0210 19 40  
Ostatní 0210 19 50  
Sušené nebo uzené    
Přední části a kusy z nich 0210 19 60  
Hřbety a kusy z nich 0210 19 70  
Ostatní    
Vykostěné 0210 19 81  
Ostatní 0210 19 89  
Ostatní 0210 19 90  
Hovězí maso    
Nevykostěné 0210 20 10  
Vykostěné 0210 20 90  
Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů    
Z primátů 0210 91 00  
Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia)    
Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia) 0210 92 10  
Ostatní    
Maso 0210 92 91  
Droby 0210 92 92  
Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů 0210 92 99  
Z plazů (včetně hadů a želv) 0210 93 00  
Ostatní    
Maso    
Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené 0210 99 10  
Skopové a kozí    
Nevykostěné 0210 99 21  
Vykostěné 0210 99 29  
Ze sobů 0210 99 31  
Ostatní 0210 99 39  
Droby    
Z domácích prasat    
Játra 0210 99 41  
Ostatní 0210 99 49  
Hovězí    
Masitá a šlašitá část bránice 0210 99 51  
Ostatní 0210 99 59  
Ostatní    
Drůbeží játra    
Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu 0210 99 71  
Ostatní 0210 99 79  
Ostatní 0210 99 85  
Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů 0210 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.