CN8 / NC8 - 2023 03 CN8 / NC8 - 2023 - CS 05

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 4
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

04.01 Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla    
O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry 0401 10 10  
Ostatní 0401 10 90  
O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních    
Nepřesahujícím 3 % hmotnostní    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry 0401 20 11  
Ostatní 0401 20 19  
Převyšujícím 3 % hmotnostní    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry 0401 20 91  
Ostatní 0401 20 99  
O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry 0401 40 10  
Ostatní 0401 40 90  
O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních    
Nepřesahujícím 21 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry 0401 50 11  
Ostatní 0401 50 19  
Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry 0401 50 31  
Ostatní 0401 50 39  
Převyšujícím 45 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry 0401 50 91  
Ostatní 0401 50 99  
04.02 Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla    
V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 10 11  
Ostatní 0402 10 19  
Ostatní    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 10 91  
Ostatní 0402 10 99  
V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla    
O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 21 11  
Ostatní 0402 21 18  
O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 21 91  
Ostatní 0402 21 99  
Ostatní    
O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních    
Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených nádobách o čistém obsahu nepřesahujícím 500 g, o obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních 0402 29 11  
Ostatní    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 29 15  
Ostatní 0402 29 19  
O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 29 91  
Ostatní 0402 29 99  
Ostatní    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla    
O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostních 0402 91 10  
O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních 0402 91 30  
O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 91 51  
Ostatní 0402 91 59  
O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 91 91  
Ostatní 0402 91 99  
Ostatní    
O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních 0402 99 10  
O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 99 31  
Ostatní 0402 99 39  
O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg 0402 99 91  
Ostatní 0402 99 99  
04.03 Jogurt; podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao    
Jogurt    
Neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy, kakao, čokoládu, koření, kávu nebo výtažek z kávy, rostliny, části rostlin, obiloviny nebo pekařské zboží    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 0403 20 11  
Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 0403 20 13  
Převyšujícím 6 % hmotnostních 0403 20 19  
Ostatní, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 0403 20 31  
Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 0403 20 33  
Převyšujícím 6 % hmotnostních 0403 20 39  
Obsahující přidanou čokoládu, koření, kávu nebo výtažek z kávy, rostliny, části rostlin, obiloviny nebo pekařské zboží    
Obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu 0403 20 41  
Ostatní 0403 20 49  
Ostatní, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao    
V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních. 0403 20 51  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0403 20 53  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0403 20 59  
Ostatní, o obsahu mléčného tuku    
Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 0403 20 91  
Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 0403 20 93  
Převyšujícím 6 % hmotnostních 0403 20 99  
Ostatní    
Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao    
V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0403 90 11  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0403 90 13  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0403 90 19  
Ostatní, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0403 90 31  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0403 90 33  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0403 90 39  
Ostatní    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 0403 90 51  
Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 0403 90 53  
Převyšujícím 6 % hmotnostních 0403 90 59  
Ostatní, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 0403 90 61  
Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 0403 90 63  
Převyšujícím 6 % hmotnostních 0403 90 69  
Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao    
V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních. 0403 90 71  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0403 90 73  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0403 90 79  
Ostatní, o obsahu mléčného tuku    
Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 0403 90 91  
Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 0403 90 93  
Převyšujícím 6 % hmotnostních 0403 90 99  
04.04 Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla    
V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)    
Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 02  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 04  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 06  
Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 12  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 14  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 16  
Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)    
Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 26  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 28  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 32  
Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 34  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 36  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 38  
Ostatní    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)    
Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 48  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 52  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 54  
Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 56  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 58  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 62  
Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)    
Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 72  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 74  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 76  
Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 10 78  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 10 82  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 10 84  
Ostatní    
Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 90 21  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 90 23  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 90 29  
Ostatní, o obsahu tuku    
Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 0404 90 81  
Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 0404 90 83  
Převyšujícím 27 % hmotnostních 0404 90 89  
04.05 Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky    
Máslo    
O obsahu tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních    
Přírodní máslo    
V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 1 kg 0405 10 11  
Ostatní 0405 10 19  
Rekombinované máslo 0405 10 30  
Syrovátkové máslo 0405 10 50  
Ostatní 0405 10 90  
Mléčné pomazánky    
O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních. 0405 20 10  
O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních 0405 20 30  
O obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních 0405 20 90  
Ostatní    
O obsahu tuku 99,3 % hmotnostních nebo více a o obsahu vody nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních 0405 90 10  
Ostatní 0405 90 90  
04.06 Sýry a tvaroh    
Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh    
O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních    
Mozzarella, též v tekutině 0406 10 30  
Ostatní 0406 10 50  
Ostatní 0406 10 80  
Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů 0406 20 00  
Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové    
Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyère a Appenzell a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“), upravené pro drobný prodej, o obsahu tuku v sušině nepřesahujícím 56 % hmotnostních 0406 30 10  
Ostatní    
O obsahu tuku nepřesahujícím 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině    
Nepřesahujícím 48 % hmotnostních 0406 30 31  
Převyšujícím 48 % hmotnostních 0406 30 39  
O obsahu tuku převyšujícím 36 % hmotnostních 0406 30 90  
Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti    
Roquefort 0406 40 10  
Gorgonzola 0406 40 50  
Ostatní 0406 40 90  
Ostatní sýry    
K dalšímu zpracování 0406 90 01  
Ostatní    
Ementál 0406 90 13  
Gruyère, Sbrinz 0406 90 15  
Bergkäse, Appenzell 0406 90 17  
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine 0406 90 18  
Čedar 0406 90 21  
Eidam 0406 90 23  
Tilsit 0406 90 25  
Kashkaval 0406 90 29  
Feta 0406 90 32  
Kefalo-Tyri 0406 90 35  
Finlandia 0406 90 37  
Jarlsberg 0406 90 39  
Ostatní    
Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže 0406 90 50  
Ostatní    
O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v tukuprosté hmotě    
Nepřesahujícím 47 % hmotnostních    
Grana Padano, Parmigiano Reggiano 0406 90 61  
Fiore Sardo, Pecorino 0406 90 63  
Ostatní 0406 90 69  
Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních    
Provolone 0406 90 73  
Maasdam 0406 90 74  
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0406 90 75  
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø 0406 90 76  
Gouda 0406 90 78  
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 0406 90 79  
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 0406 90 81  
Camembert 0406 90 82  
Brie 0406 90 84  
Kefalograviera, Kasseri 0406 90 85  
Ostatní sýry, o obsahu vody v tukuprosté hmotě    
Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních 0406 90 86  
Převyšujícím 52 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních 0406 90 89  
Převyšujícím 62 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních 0406 90 92  
Převyšujícím 72 % hmotnostních. 0406 90 93  
Ostatní 0406 90 99  
04.07 Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená    
Oplodněná vejce pro líhnutí    
Slepic druhu Gallus domesticus 0407 11 00 (PCE)
Ostatní    
Z domácí drůbeže, jiné než slepic druhu Gallus domesticus    
Krůtí nebo husí 0407 19 11 (PCE)
Ostatní 0407 19 19 (PCE)
Ostatní 0407 19 90 (PCE)
Ostatní čerstvá vejce    
Slepic druhu Gallus domesticus 0407 21 00 (100)
Ostatní    
Z domácí drůbeže, jiné než slepic druhu Gallus domesticus 0407 29 10 (100)
Ostatní 0407 29 90 (PCE)
Ostatní    
Z domácí drůbeže 0407 90 10 (100)
Ostatní 0407 90 90 (PCE)
04.08 Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla    
Žloutky    
Sušené    
Nezpůsobilé k lidskému požívání 0408 11 20  
Ostatní 0408 11 80  
Ostatní    
Nezpůsobilé k lidskému požívání 0408 19 20  
Ostatní    
Tekuté 0408 19 81  
Ostatní, včetně zmrazených 0408 19 89  
Ostatní    
Sušené    
Nezpůsobilé k lidskému požívání 0408 91 20  
Ostatní 0408 91 80  
Ostatní    
Nezpůsobilé k lidskému požívání 0408 99 20  
Ostatní 0408 99 80  
04.09 Přírodní med 0409 00 00  
04.10 Hmyz a jiné jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Hmyz    
Čerstvý, chlazený nebo zmrazený, jiný než moučky a prášky 0410 10 10  
Ostatní    
Moučky a prášky 0410 10 91  
Ostatní 0410 10 99  
Ostatní 0410 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.