CN8 / NC8 - 2023 04 CN8 / NC8 - 2023 - CS 06

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 5
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

05.01 LidskĂ© vlasy, nezpracovanĂ©, tĂ©Ĺľ pranĂ© nebo odmaštÄ›nĂ©; odpad z lidskĂ˝ch vlasĹŻ 0501 00 00  
05.02 Ĺ tÄ›tiny a chlupy z domácĂ­ch nebo divokĂ˝ch prasat; jezevÄŤĂ­ a jinĂ© chlupy k vĂ˝robÄ› kartáčnickĂ©ho zboží; odpad z tÄ›chto štÄ›tin a chlupĹŻ    
Ĺ tÄ›tiny a chlupy z domácĂ­ch nebo divokĂ˝ch prasat a odpad z tÄ›chto štÄ›tin nebo chlupĹŻ 0502 10 00  
OstatnĂ­ 0502 90 00  
05.04 StĹ™eva, mÄ›chýře a Ĺľaludky zvĂ­Ĺ™at (jinĂ˝ch neĹľ ryb), celĂ© a jejich části, ÄŤerstvĂ©, chlazenĂ©, zmrazenĂ©, solenĂ©, ve slanĂ©m nálevu, sušenĂ© nebo uzenĂ© 0504 00 00  
05.05 KĹŻĹľe a jinĂ© části ptákĹŻ s peřím nebo prachovĂ˝m peřím, peří a části per (tĂ©Ĺľ s pĹ™istĹ™iĹľenĂ˝mi okraji) a prachovĂ© peří, neopracovanĂ© nebo pouze ÄŤištÄ›nĂ©, dezinfikovanĂ© nebo preparovanĂ© z dĹŻvodu konzervace; prášek a odpad z ptaÄŤĂ­ch per nebo jejich částĂ­    
Peří používanĂ© k vycpávánĂ­; prachovĂ© peří    
SurovĂ© 0505 10 10  
OstatnĂ­ 0505 10 90  
OstatnĂ­ 0505 90 00  
05.06 Kosti a rohovĂ© kosti, neopracovanĂ©, zbavenĂ© tuku, jednoduše opracovanĂ© (avšak nepĹ™iříznutĂ© do tvaru), upravenĂ© kyselinou nebo zbavenĂ© klihu; prach a odpad z tÄ›chto produktĹŻ    
Ossein a kosti upravenĂ© kyselinou 0506 10 00  
OstatnĂ­ 0506 90 00  
05.07 Slonovina, Ĺľelvovina, kostice (vÄŤetnÄ› vousĹŻ) velryb a jinĂ˝ch moĹ™skĂ˝ch savcĹŻ, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracovanĂ© nebo jednoduše opracovanĂ©, avšak nepĹ™iříznutĂ© do tvaru; prach a odpad z tÄ›chto produktĹŻ    
Slonovina; prach a odpad ze slonoviny 0507 10 00  
OstatnĂ­ 0507 90 00  
05.08 Korály a podobnĂ© materiály, neopracovanĂ© nebo pouze jednoduše upravenĂ©, avšak jinak nezpracovanĂ©; ulity, lastury a krunýře mÄ›kkýšů, korýšů nebo ostnokoĹľcĹŻ a sĂ©piovĂ© kosti, neopracovanĂ© nebo jednoduše upravenĂ©, avšak nepĹ™iříznutĂ© do tvaru, prach a odpad z tÄ›chto materiálĹŻ    
Korál ÄŤervenĂ˝ (Corallium rubrum) 0508 00 10  
OstatnĂ­ 0508 00 90  
05.10 Ambra šedá, kastoreum, cibet a piĹľmo; kantaridy; ĹľluÄŤ, tĂ©Ĺľ sušená; Ĺľlázy a jinĂ© látky ĹľivoÄŤišnĂ©ho pĹŻvodu používanĂ© k přípravÄ› farmaceutickĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ, ÄŤerstvĂ©, chlazenĂ©, zmrazenĂ© nebo jinak prozatĂ­mnÄ› konzervovanĂ© 0510 00 00  
05.11 Ĺ˝ivoÄŤišnĂ© produkty, jinde neuvedenĂ© ani nezahrnutĂ©; mrtvá zvĂ­Ĺ™ata kapitol 1 nebo 3, nezpĹŻsobilá k lidskĂ©mu požívánĂ­    
Býčí sperma 0511 10 00 (PCE)
OstatnĂ­    
Produkty z ryb a korýšů, mÄ›kkýšů nebo jinĂ˝ch vodnĂ­ch bezobratlĂ˝ch; mrtvá zvĂ­Ĺ™ata kapitoly 3    
Odpad z ryb 0511 91 10  
OstatnĂ­ 0511 91 90  
OstatnĂ­    
Ĺ lachy, odĹ™ezky a jinĂ˝ podobnĂ˝ odpad ze surovĂ˝ch kůží nebo koĹľek 0511 99 10  
PřírodnĂ­ houby ĹľivoÄŤišnĂ©ho pĹŻvodu    
SurovĂ© 0511 99 31  
OstatnĂ­ 0511 99 39  
OstatnĂ­ 0511 99 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.