CN8 / NC8 - 2023 11 CN8 / NC8 - 2023 - CS 13

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 12
OLEJNAT√Ā SEMENA A OLEJNAT√Č PLODY; RŇģZN√Ā ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŇģMYSLOV√Č NEBO L√ČńĆIV√Č ROSTLINY; SL√ĀMA A P√ćCNINY

12.01 S√≥jov√© boby, t√©Ňĺ drcen√©    
Semena 1201 10 00  
Ostatn√≠ 1201 90 00  
12.02 Podzemnice olejn√° (araŇ°√≠dy), nepraŇĺen√° ani jinak tepelnńõ neupraven√°, t√©Ňĺ loupan√° nebo drcen√°    
Semena 1202 30 00  
Ostatn√≠    
Neloupan√° 1202 41 00  
Loupan√°, t√©Ňĺ drcen√° 1202 42 00  
12.03 Kopra 1203 00 00  
12.04 Lnńõn√° semena, t√©Ňĺ drcen√°    
K set√≠ 1204 00 10  
Ostatn√≠ 1204 00 90  
12.05 Semena Ňôepky nebo Ňôepky olejky, t√©Ňĺ drcen√°    
Semena Ňôepky nebo Ňôepky olejky s n√≠zk√Ĺm obsahem kyseliny erukov√©    
K set√≠ 1205 10 10  
Ostatn√≠ 1205 10 90  
Ostatn√≠ 1205 90 00  
12.06 Sluneńćnicov√° semena, t√©Ňĺ drcen√°    
K set√≠ 1206 00 10  
Ostatn√≠    
Loupan√°; neloupan√° v Ň°edńõ a b√≠le prouŇĺkovan√© slupce 1206 00 91  
Ostatn√≠ 1206 00 99  
12.07 Ostatn√≠ olejnat√° semena a olejnat√© plody, t√©Ňĺ drcen√©    
Palmov√© oŇôechy a j√°dra 1207 10 00  
Bavln√≠kov√° semena    
Semena 1207 21 00  
Ostatn√≠ 1207 29 00  
Skońćcov√° semena 1207 30 00  
Sezamov√° semena    
K set√≠ 1207 40 10  
Ostatn√≠ 1207 40 90  
HoŇôńćińćn√° semena    
K set√≠ 1207 50 10  
Ostatn√≠ 1207 50 90  
Semena svńõtlice barv√≠Ňôsk√© (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Melounov√° semena 1207 70 00  
Ostatn√≠    
Makov√° semena    
K set√≠ 1207 91 10  
Ostatn√≠ 1207 91 90  
Ostatn√≠    
K set√≠ 1207 99 20  
Ostatn√≠    
Konopn√° semena 1207 99 91  
Ostatn√≠ 1207 99 96  
12.08 Mouka a krupice z olejnat√Ĺch semen nebo olejnat√Ĺch plodŇĮ, kromńõ hoŇôńćińćn√© mouky a krupice    
Ze s√≥jov√Ĺch bobŇĮ 1208 10 00  
Ostatn√≠ 1208 90 00  
12.09 Semena, plody a v√Ĺtrusy k set√≠    
Semena cukrov√© Ňôepy 1209 10 00  
Semena p√≠cnin    
Semena vojtńõŇ°ky (alfalfa) 1209 21 00  
Semena jetele (Trifolium spp.)    
Semena jetele luńćn√≠ho (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
Ostatn√≠ 1209 22 80  
Semena kostŇôavy    
Semena kostŇôavy luńćn√≠ (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
Semena kostŇôavy ńćerven√© (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
Ostatn√≠ 1209 23 80  
Semena lipnice luńćn√≠ (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
Semena j√≠lku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
Semena j√≠lku mnohokvńõt√©ho (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
Semena j√≠lku vytrval√©ho (Loloium perenne L.) 1209 25 90  
Ostatn√≠    
Semena boj√≠nku; semena vikve; semena lipnice druhŇĮ Poa (Poa palustris L. a Poa trivialis L.); semena srhy lalońćnat√© (Dactylis glomerata L.); semena psineńćku (Agrostis) 1209 29 45  
Semena vlńć√≠ho bobu 1209 29 50  
Semena krmn√© Ňôepy (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
Ostatn√≠ 1209 29 80  
Semena bylin pńõstovan√Ĺch zejm√©na pro jejich kvńõty 1209 30 00  
Ostatn√≠    
Semena zeleniny    
Semena Ňôepy sal√°tov√© (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
Ostatn√≠ 1209 91 80  
Ostatn√≠    
Semena lesn√≠ch stromŇĮ 1209 99 10  
Ostatn√≠    
Semena rostlin pńõstovan√Ĺch zejm√©na pro jejich kvńõty, jin√° neŇĺ poloŇĺky¬†120930 1209 99 91  
Ostatn√≠ 1209 99 99  
12.10 Chmelov√© Ň°iŇ°tice, ńćerstv√© nebo suŇ°en√©, t√©Ňĺ drcen√©, v pr√°Ň°ku nebo ve formńõ pelet; lupulin    
Chmelov√© Ň°iŇ°tice, nedrcen√©, jin√© neŇĺ v pr√°Ň°ku nebo ve formńõ pelet 1210 10 00  
Chmelov√© Ň°iŇ°tice, drcen√©, v pr√°Ň°ku nebo ve formńõ pelet; lupulin    
Chmelov√© Ň°iŇ°tice, drcen√©, v pr√°Ň°ku nebo ve formńõ pelet, s vyŇ°Ň°√≠m obsahem lupulinu; lupulin 1210 20 10  
Ostatn√≠ 1210 20 90  
12.11 Rostliny a ńć√°sti rostlin (vńćetnńõ semen a plodŇĮ) pouŇĺ√≠van√© zejm√©na ve voŇąavk√°Ňôstv√≠, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobn√Ĺm √ļńćelŇĮm, ńćerstv√©, chlazen√©, zmrazen√© nebo suŇ°en√©, t√©Ňĺ Ňôezan√©, drcen√© nebo v pr√°Ň°ku    
KoŇôeny ŇĺenŇ°enu 1211 20 00  
Listy koky 1211 30 00  
Makov√° sl√°ma 1211 40 00  
Chvojn√≠k (Ephedra) 1211 50 00  
KŇĮra slivonńõ africk√© (Prunus africana) 1211 60 00  
Ostatn√≠    
Tonkov√° semena 1211 90 30  
Ostatn√≠ 1211 90 86  
12.12 Svatoj√°nsk√Ĺ chl√©b, moŇôsk√© a jin√© Ňôasy, cukrov√° Ňôepa a cukrov√° tŇôtina, ńćerstv√©, chlazen√©, zmrazen√© nebo suŇ°en√©, t√©Ňĺ v pr√°Ň°ku; ovocn√© pecky a j√°dra a jin√© rostlinn√© produkty (vńćetnńõ nepraŇĺen√Ĺch koŇôenŇĮ ńćekanky druhu Cichorium intybus sativum) pouŇĺ√≠van√© zejm√©na k lidsk√©mu poŇĺ√≠v√°n√≠, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©    
MoŇôsk√© a jin√© Ňôasy    
ZpŇĮsobil√© k lidsk√©mu poŇĺ√≠v√°n√≠ 1212 21 00  
Ostatn√≠ 1212 29 00  
Ostatn√≠    
Cukrov√° Ňôepa    
SuŇ°en√°, t√©Ňĺ v pr√°Ň°ku 1212 91 20  
Ostatn√≠ 1212 91 80  
Svatoj√°nsk√Ĺ chl√©b (rohovn√≠k) 1212 92 00  
Cukrov√° tŇôtina 1212 93 00  
KoŇôeny ńćekanky 1212 94 00  
Ostatn√≠    
Semena svatoj√°nsk√©ho chleba    
Nezbaven√° slupek, nedrcen√° ani nemlet√° 1212 99 41  
Ostatn√≠ 1212 99 49  
Ostatn√≠ 1212 99 95  
12.13 Obiln√° sl√°ma a plevy, nezpracovan√©, t√©Ňĺ poŇôezan√©, pomlet√©, lisovan√© nebo ve formńõ pelet 1213 00 00  
12.14 TuŇô√≠n, krmn√° Ňôepa, jin√© krmn√© koŇôeny, seno, vojtńõŇ°ka (alfalfa), jetel, vińćenec ligrus, kapusta kadeŇôav√° krmn√°, vlńć√≠ bob, vikev a podobn√© p√≠cniny, t√©Ňĺ ve formńõ pelet    
Mouńćka a pelety z vojtńõŇ°ky 1214 10 00  
Ostatn√≠    
Krmn√° Ňôepa, tuŇô√≠n a jin√© krmn√© koŇôeny 1214 90 10  
Ostatn√≠ 1214 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.