CN8 / NC8 - 2023 10 CN8 / NC8 - 2023 - CS 12

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 11
MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK

11.01 PšeniÄŤná mouka nebo mouka ze sourĹľi    
PšeniÄŤná mouka    
Z pšenice durum 1101 00 11  
Z obyÄŤejnĂ© pšenice a pšenice špaldy 1101 00 15  
Mouka ze sourĹľi 1101 00 90  
11.02 ObilnĂ© mouky, jinĂ© neĹľ pšeniÄŤná mouka nebo mouka ze sourĹľi    
KukuĹ™iÄŤná mouka    
S obsahem tuku nepĹ™esahujĂ­cĂ­m 1,5 % hmotnostnĂ­ch 1102 20 10  
OstatnĂ­ 1102 20 90  
OstatnĂ­    
JeÄŤná mouka 1102 90 10  
Ovesná mouka 1102 90 30  
Rýžová mouka 1102 90 50  
Ĺ˝itná mouka 1102 90 70  
OstatnĂ­ 1102 90 90  
11.03 Krupice, krupiÄŤka a pelety z obilovin    
Krupice a krupiÄŤka    
Z pšenice    
Z pšenice durum 1103 11 10  
Z obyÄŤejnĂ© pšenice nebo z pšenice špaldy 1103 11 90  
Z kukuĹ™ice    
S obsahem tuku nepĹ™esahujĂ­cĂ­m 1,5 % hmotnostnĂ­ch 1103 13 10  
OstatnĂ­ 1103 13 90  
Z ostatnĂ­ch obilovin    
Ze Ĺľita nebo z jeÄŤmene 1103 19 20  
Z ovsa 1103 19 40  
Z rýže 1103 19 50  
OstatnĂ­ 1103 19 90  
Pelety    
Ze Ĺľita nebo z jeÄŤmene 1103 20 25  
Z ovsa 1103 20 30  
Z kukuĹ™ice 1103 20 40  
Z rýže 1103 20 50  
Z pšenice 1103 20 60  
OstatnĂ­ 1103 20 90  
11.04 Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vloÄŤkách, perlovitá, Ĺ™ezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže ÄŤĂ­sla 1006; obilnĂ© (zárodeÄŤnĂ©) klĂ­ÄŤky, celĂ©, rozválcovanĂ©, ve vloÄŤkách nebo drcenĂ©    
Zrna rozválcovaná nebo ve vloÄŤkách    
Z ovsa    
Rozválcovaná 1104 12 10  
Ve vloÄŤkách 1104 12 90  
Z ostatnĂ­ch obilovin    
Z pšenice 1104 19 10  
Ze Ĺľita 1104 19 30  
Z kukuĹ™ice 1104 19 50  
Z jeÄŤmene    
Rozválcovaná 1104 19 61  
Ve vloÄŤkách 1104 19 69  
OstatnĂ­    
RýžovĂ© vloÄŤky 1104 19 91  
OstatnĂ­ 1104 19 99  
Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozĹ™ezaná nebo šrotovaná)    
Z ovsa    
Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), tĂ©Ĺľ Ĺ™ezaná nebo šrotovaná 1104 22 40  
Perlovitá 1104 22 50  
OstatnĂ­ 1104 22 95  
Z kukuĹ™ice    
Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), tĂ©Ĺľ Ĺ™ezaná nebo šrotovaná; perlovitá 1104 23 40  
OstatnĂ­ 1104 23 98  
Z ostatnĂ­ch obilovin    
Z jeÄŤmene    
Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), tĂ©Ĺľ Ĺ™ezaná nebo šrotovaná 1104 29 04  
Perlovitá 1104 29 05  
OstatnĂ­ 1104 29 08  
OstatnĂ­    
Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), tĂ©Ĺľ Ĺ™ezaná nebo šrotovaná 1104 29 17  
Perlovitá 1104 29 30  
Jinak nezpracovaná neĹľ šrotovaná    
Z pšenice 1104 29 51  
Ze Ĺľita 1104 29 55  
OstatnĂ­ 1104 29 59  
OstatnĂ­    
Z pšenice 1104 29 81  
Ze Ĺľita 1104 29 85  
OstatnĂ­ 1104 29 89  
ObilnĂ© (zárodeÄŤnĂ©) klĂ­ÄŤky, celĂ©, rozválcovanĂ©, ve vloÄŤkách nebo drcenĂ©    
Z pšenice 1104 30 10  
Z ostatnĂ­ch obilovin 1104 30 90  
11.05 Mouka, krupice, prášek, vloÄŤky, granule a pelety z brambor    
Mouka, krupice a prášek 1105 10 00  
VloÄŤky, granule a pelety 1105 20 00  
11.06 Mouka, krupice a prášek ze sušenĂ˝ch luštÄ›nin ÄŤĂ­sla 0713, ze sága nebo z koĹ™enĹŻ nebo hlĂ­z ÄŤĂ­sla 0714 nebo z vĂ˝robkĹŻ kapitoly 8    
Ze sušenĂ˝ch luštÄ›nin ÄŤĂ­sla 0713 1106 10 00  
Ze sága nebo z koĹ™enĹŻ nebo hlĂ­z ÄŤĂ­sla 0714    
Denaturovaná 1106 20 10  
OstatnĂ­ 1106 20 90  
Z produktĹŻ kapitoly 8    
Z banánĹŻ 1106 30 10  
OstatnĂ­ 1106 30 90  
11.07 Slad, tĂ©Ĺľ praĹľenĂ˝    
NepraĹľenĂ˝    
Z pšenice    
Ve formÄ› mouky 1107 10 11  
OstatnĂ­ 1107 10 19  
OstatnĂ­    
Ve formÄ› mouky 1107 10 91  
OstatnĂ­ 1107 10 99  
PraĹľenĂ˝ 1107 20 00  
11.08 Ĺ kroby; inulin    
Ĺ kroby    
PšeniÄŤnĂ˝ škrob 1108 11 00  
KukuĹ™iÄŤnĂ˝ škrob 1108 12 00  
BramborovĂ˝ škrob 1108 13 00  
ManiokovĂ˝ škrob 1108 14 00  
OstatnĂ­ škroby    
RýžovĂ˝ škrob 1108 19 10  
OstatnĂ­ 1108 19 90  
Inulin 1108 20 00  
11.09 PšeniÄŤnĂ˝ lepek, tĂ©Ĺľ sušenĂ˝ 1109 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.