CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - CS 16

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 15
ĆœIVOČIĆ NÉ, ROSTLINNÉ NEBO MIKROBIÁLNÍ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH Ć TĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ĆœIVOČIĆ NÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

15.01 VepƙovĂœ tuk (včetně sĂĄdla) a drĆŻbeĆŸĂ­ tuk, jinĂ© neĆŸ čísla 0209 nebo 1503    
SĂĄdlo    
Pro prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1501 10 10  
OstatnĂ­ 1501 10 90  
OstatnĂ­ vepƙovĂœ tuk    
Pro prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1501 20 10  
OstatnĂ­ 1501 20 90  
OstatnĂ­ 1501 90 00  
15.02 LĆŻj hovězĂ­, ovčí nebo kozĂ­, jinĂœ neĆŸ čísla 1503    
LĆŻj    
Pro prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1502 10 10  
OstatnĂ­ 1502 10 90  
OstatnĂ­    
Pro prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1502 90 10  
OstatnĂ­ 1502 90 90  
15.03 Stearin z vepƙovĂ©ho sĂĄdla, olein z vepƙovĂ©ho sĂĄdla, oleostearin, oleomargarĂ­n a olein z loje, neemulgovanĂ©, nesmĂ­chanĂ© ani jinak neupravenĂ©    
Stearin z vepƙovĂ©ho sĂĄdla a oleostearin    
Pro prĆŻmyslovĂ© Ășčely 1503 00 11  
OstatnĂ­ 1503 00 19  
Olein z loje pro prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1503 00 30  
OstatnĂ­ 1503 00 90  
15.04 Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo moƙskĂœch savcĆŻ, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, avĆĄak chemicky neupravenĂ©    
Oleje z rybĂ­ch jater a jejich frakce    
O obsahu vitaminu A nepƙesahujĂ­cĂ­m 2500 mezinĂĄrodnĂ­ch jednotek na gram 1504 10 10  
OstatnĂ­    
Z platĂœse 1504 10 91  
OstatnĂ­ 1504 10 99  
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jinĂ© neĆŸ oleje z jater    
PevnĂ© frakce 1504 20 10  
OstatnĂ­ 1504 20 90  
Tuky a oleje a jejich frakce z moƙskĂœch savcĆŻ    
PevnĂ© frakce 1504 30 10  
OstatnĂ­ 1504 30 90  
15.05 Tuk z ovčí vlny a tukovĂ© lĂĄtky z něho zĂ­skanĂ© (včetně lanolinu)    
Tuk z ovčí vlny, surovĂœ 1505 00 10  
OstatnĂ­ 1505 00 90  
15.06 OstatnĂ­ ĆŸivočiĆĄnĂ© tuky a oleje a jejich frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky neupravenĂ© 1506 00 00  
15.07 SĂłjovĂœ olej a jeho frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂœ, ale chemicky neupravenĂœ    
SurovĂœ olej, tĂ©ĆŸ odslizenĂœ    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin pro lidskou vĂœĆŸivu 1507 10 10  
OstatnĂ­ 1507 10 90  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1507 90 10  
OstatnĂ­ 1507 90 90  
15.08 PodzemnicovĂœ olej a jeho frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂœ, ale chemicky neupravenĂœ    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1508 10 10  
OstatnĂ­ 1508 10 90  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1508 90 10  
OstatnĂ­ 1508 90 90  
15.09 OlivovĂœ olej a jeho frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂœ, ale chemicky neupravenĂœ    
Extra panenskĂœ olivovĂœ olej 1509 20 00  
PanenskĂœ olivovĂœ olej 1509 30 00  
OstatnĂ­ panenskĂ© olivovĂ© oleje 1509 40 00  
OstatnĂ­ 1509 90 00  
15.10 OstatnĂ­ oleje a jejich frakce, zĂ­skanĂ© vĂœhradně z oliv, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, avĆĄak chemicky neupravenĂ©, a směsi těchto olejĆŻ nebo frakcĂ­ s oleji nebo frakcemi čísla 1509    
SurovĂœ olivovĂœ olej z pokrutin 1510 10 00  
OstatnĂ­ 1510 90 00  
15.11 PalmovĂœ olej a jeho frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂœ, ale chemicky neupravenĂœ    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin pro lidskou vĂœĆŸivu 1511 10 10  
OstatnĂ­ 1511 10 90  
OstatnĂ­    
PevnĂ© frakce    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1511 90 11  
OstatnĂ­ 1511 90 19  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1511 90 91  
OstatnĂ­ 1511 90 99  
15.12 SlunečnicovĂœ olej, světlicovĂœ olej nebo bavlnĂ­kovĂœ olej a jejich frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky neupravenĂ©    
SlunečnicovĂœ olej nebo světlicovĂœ olej a jejich frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1512 11 10  
OstatnĂ­    
SlunečnicovĂœ olej 1512 11 91  
SvětlicovĂœ olej 1512 11 99  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1512 19 10  
OstatnĂ­ 1512 19 90  
BavlnĂ­kovĂœ olej a jeho frakce    
SurovĂœ olej, tĂ©ĆŸ zbavenĂœ gossypolu    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1512 21 10  
OstatnĂ­ 1512 21 90  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1512 29 10  
OstatnĂ­ 1512 29 90  
15.13 KokosovĂœ olej (olej z kopry), olej z palmovĂœch jader, babassuovĂœ olej a jejich frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky neupravenĂ©    
KokosovĂœ olej (olej z kopry) a jeho frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1513 11 10  
OstatnĂ­    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1513 11 91  
OstatnĂ­ 1513 11 99  
OstatnĂ­    
PevnĂ© frakce    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1513 19 11  
OstatnĂ­ 1513 19 19  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1513 19 30  
OstatnĂ­    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1513 19 91  
OstatnĂ­ 1513 19 99  
Olej z palmovĂœch jader nebo babassuovĂœ olej a jejich frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1513 21 10  
OstatnĂ­    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1513 21 30  
OstatnĂ­ 1513 21 90  
OstatnĂ­    
PevnĂ© frakce    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1513 29 11  
OstatnĂ­ 1513 29 19  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1513 29 30  
OstatnĂ­    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1513 29 50  
OstatnĂ­ 1513 29 90  
15.14 ƘepkovĂœ nebo hoƙčičnĂœ olej a jejich frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky neupravenĂ©    
Olej z ƙepky nebo ƙepky olejky s nĂ­zkĂœm obsahem kyseliny erukovĂ© a jeho frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1514 11 10  
OstatnĂ­ 1514 11 90  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1514 19 10  
OstatnĂ­ 1514 19 90  
OstatnĂ­    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1514 91 10  
OstatnĂ­ 1514 91 90  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1514 99 10  
OstatnĂ­ 1514 99 90  
15.15 OstatnĂ­ stĂĄlĂ© rostlinnĂ© nebo mikrobiĂĄlnĂ­ tuky a oleje (včetně jojobovĂ©ho oleje) a jejich frakce, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky neupravenĂ©    
LněnĂœ olej a jeho frakce    
SurovĂœ olej 1515 11 00  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 19 10  
OstatnĂ­ 1515 19 90  
KukuƙičnĂœ olej a jeho frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 21 10  
OstatnĂ­ 1515 21 90  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 29 10  
OstatnĂ­ 1515 29 90  
RicinovĂœ olej a jeho frakce    
K vĂœrobě aminoundekanovĂ© kyseliny, pouĆŸĂ­vanĂ© k vĂœrobě syntetickĂœch textilnĂ­ch vlĂĄken nebo plastĆŻ 1515 30 10  
OstatnĂ­ 1515 30 90  
SezamovĂœ olej a jeho frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 50 11  
OstatnĂ­ 1515 50 19  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 50 91  
OstatnĂ­ 1515 50 99  
MikrobiĂĄlnĂ­ tuky a oleje a jejich frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 60 11  
OstatnĂ­    
PevnĂ©, v bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1515 60 51  
PevnĂ©, ostatnĂ­; tekutĂ© 1515 60 59  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 60 60  
OstatnĂ­    
PevnĂ©, v bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1515 60 91  
PevnĂ©, ostatnĂ­; tekutĂ© 1515 60 99  
OstatnĂ­    
TungovĂœ olej; jojobovĂ© a ojticikovĂ© oleje; myrtovĂœ vosk a japonskĂœ vosk; jejich frakce 1515 90 11  
Olej z tabĂĄkovĂœch semen a jeho frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 90 21  
OstatnĂ­ 1515 90 29  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 90 31  
OstatnĂ­ 1515 90 39  
OstatnĂ­ oleje a jejich frakce    
SurovĂœ olej    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 90 40  
OstatnĂ­    
PevnĂ©, v bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1515 90 51  
PevnĂ©, ostatnĂ­; tekutĂ© 1515 90 59  
OstatnĂ­    
Pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1515 90 60  
OstatnĂ­    
PevnĂ©, v bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1515 90 91  
PevnĂ©, ostatnĂ­; tekutĂ© 1515 90 99  
15.16 ĆœivočiĆĄnĂ©, rostlinnĂ© nebo mikrobiĂĄlnĂ­ tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenovanĂ©, interesterifikovanĂ©, reesterifikovanĂ© nebo elaidinizovanĂ©, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ©, ale jinak neupravenĂ©    
ĆœivočiĆĄnĂ© tuky a oleje a jejich frakce    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1516 10 10  
OstatnĂ­ 1516 10 90  
RostlinnĂ© tuky a oleje a jejich frakce    
HydrogenovanĂœ ricinovĂœ olej, tzv. „opĂĄlovĂœ vosk“ 1516 20 10  
OstatnĂ­    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1516 20 91  
OstatnĂ­    
Oleje ze semen ƙepky, lnu, slunečnice, illipe, karite, makore, tulucuny nebo babassu pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu 1516 20 95  
OstatnĂ­    
Oleje z podzemnice olejnĂ©, bavlnĂ­kovĂœch semen, sĂłjovĂœch bobĆŻ nebo slunečnicovĂœch semen; ostatnĂ­ oleje obsahujĂ­cĂ­ mĂ©ně neĆŸ 50 % hmotnostnĂ­ch volnĂœch mastnĂœch kyselin, vyjma oleje z palmovĂœch jader, illipe, kokosovĂœch oƙechĆŻ, ƙepky olejky, nebo copaiby 1516 20 96  
OstatnĂ­ 1516 20 98  
MikrobiĂĄlnĂ­ tuky a oleje a jejich frakce    
V bezprostƙednĂ­m obalu o čistĂ© hmotnosti nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 kg 1516 30 91  
OstatnĂ­ 1516 30 98  
15.17 MargarĂ­n; jedlĂ© směsi nebo pƙípravky ze ĆŸivočiĆĄnĂœch, rostlinnĂœch nebo mikrobiĂĄlnĂ­ch tukĆŻ nebo olejĆŻ nebo z frakcĂ­ rĆŻznĂœch tukĆŻ nebo olejĆŻ tĂ©to kapitoly, jinĂ© neĆŸ jedlĂ© tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516    
MargarĂ­n, kromě tekutĂ©ho margarĂ­nu    
ObsahujĂ­cĂ­ vĂ­ce neĆŸ 10 % hmotnostnĂ­ch, avĆĄak nejvĂœĆĄe 15 % hmotnostnĂ­ch mlĂ©ÄnĂœch tukĆŻ 1517 10 10  
OstatnĂ­ 1517 10 90  
OstatnĂ­    
ObsahujĂ­cĂ­ vĂ­ce neĆŸ 10 % hmotnostnĂ­ch, avĆĄak nejvĂœĆĄe 15 % hmotnostnĂ­ch mlĂ©ÄnĂœch tukĆŻ 1517 90 10  
OstatnĂ­    
RostlinnĂ© oleje stĂĄlĂ©, tekutĂ©, smĂ­ĆĄenĂ© 1517 90 91  
JedlĂ© směsi nebo pƙípravky pouĆŸĂ­vanĂ© jako separačnĂ­ pƙípravky pro formy 1517 90 93  
OstatnĂ­ 1517 90 99  
15.18 ĆœivočiĆĄnĂ©, rostlinnĂ© nebo mikrobiĂĄlnĂ­ tuky a oleje a jejich frakce, vaƙenĂ©, oxidovanĂ©, dehydratovanĂ©, síƙenĂ©, foukanĂ©, polymerovanĂ© za tepla ve vakuu nebo v inertnĂ­m plynu nebo jinak chemicky upravenĂ©, jinĂ© neĆŸ uvedenĂ© v čísle 1516; nepoĆŸivatelnĂ© směsi nebo pƙípravky z ĆŸivočiĆĄnĂœch, rostlinnĂœch nebo mikrobiĂĄlnĂ­ch tukĆŻ nebo olejĆŻ nebo z frakcĂ­ rĆŻznĂœch tukĆŻ nebo olejĆŻ tĂ©to kapitoly, jinde neuvedenĂ© ani nezahrnutĂ©    
Linoxyn 1518 00 10  
RostlinnĂ© oleje stĂĄlĂ©, tekutĂ©, smĂ­ĆĄenĂ©, pro technickĂ© nebo prĆŻmyslovĂ© Ășčely, jinĂ© neĆŸ pro vĂœrobu potravin určenĂœch pro lidskou vĂœĆŸivu    
SurovĂ© 1518 00 31  
OstatnĂ­ 1518 00 39  
OstatnĂ­    
ĆœivočiĆĄnĂ©, rostlinnĂ© nebo mikrobiĂĄlnĂ­ tuky a oleje a jejich frakce, vaƙenĂ©, oxidovanĂ©, dehydratovanĂ©, síƙenĂ©, foukanĂ©, polymerovanĂ© za tepla ve vakuu nebo v inertnĂ­m plynu nebo jinak chemicky upravenĂ©, jinĂ© neĆŸ uvedenĂ© v čísle 1516 1518 00 91  
OstatnĂ­    
NepoĆŸivatelnĂ© směsi nebo pƙípravky ze ĆŸivočiĆĄnĂœch nebo ĆŸivočiĆĄnĂœch, rostlinnĂœch nebo mikrobiĂĄlnĂ­ch tukĆŻ a olejĆŻ a jejich frakcĂ­ 1518 00 95  
OstatnĂ­ 1518 00 99  
15.20 Glycerol surovĂœ; glycerolovĂ© vody a glycerolovĂ© louhy 1520 00 00  
15.21 RostlinnĂ© vosky (jinĂ© neĆŸ triglyceridy), včelĂ­ vosk a jinĂ© hmyzĂ­ vosky a vorvanina (spermacet), tĂ©ĆŸ rafinovanĂ© nebo barvenĂ©    
RostlinnĂ© vosky 1521 10 00  
OstatnĂ­    
Vorvanina (spermacet), tĂ©ĆŸ rafinovanĂĄ nebo barvenĂĄ 1521 90 10  
VčelĂ­ vosk a jinĂ© hmyzĂ­ vosky, tĂ©ĆŸ rafinovanĂ© nebo barvenĂ©    
SurovĂ© 1521 90 91  
OstatnĂ­ 1521 90 99  
15.22 Degras; zbytky po zpracovĂĄnĂ­ tukovĂœch lĂĄtek nebo ĆŸivočiĆĄnĂœch nebo rostlinnĂœch voskĆŻ    
Degras 1522 00 10  
Zbytky po zpracovĂĄnĂ­ tukovĂœch lĂĄtek nebo ĆŸivočiĆĄnĂœch nebo rostlinnĂœch voskĆŻ    
ObsahujĂ­cĂ­ olej s vlastnostmi olivovĂ©ho oleje    
MĂœdlovĂ© kaly 1522 00 31  
OstatnĂ­ 1522 00 39  
OstatnĂ­    
DestilačnĂ­ zbytky a usazeniny olejĆŻ, mĂœdlovĂ© kaly 1522 00 91  
OstatnĂ­ 1522 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.