CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - CS 17

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 16
PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB, KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH NEBO HMYZU

16.01 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve nebo hmyzu; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků    
Z jater 1601 00 10  
Ostatní    
Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené 1601 00 91  
Ostatní 1601 00 99  
16.02 Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů, krve nebo hmyzu    
Homogenizované přípravky 1602 10 00  
Z jater jakýchkoliv zvířat    
Husí nebo kachní játra 1602 20 10  
Ostatní 1602 20 90  
Z drůbeže čísla 0105    
Z krůt    
Obsahující 57 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů    
Obsahující výhradně tepelně neupravené krůtí maso 1602 31 11  
Ostatní 1602 31 19  
Ostatní 1602 31 80  
Z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus    
Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů    
Tepelně neupravené 1602 32 11  
Ostatní 1602 32 19  
Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů 1602 32 30  
Ostatní 1602 32 90  
Ostatní    
Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů    
Tepelně neupravené 1602 39 21  
Ostatní 1602 39 29  
Ostatní 1602 39 85  
Z prasat    
Kýty a kusy z nich    
Z domácích prasat 1602 41 10  
Ostatní 1602 41 90  
Plece a kusy z nich    
Z domácích prasat 1602 42 10  
Ostatní 1602 42 90  
Ostatní, včetně směsí    
Z domácích prasat    
Obsahující 80 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu    
Hřbety s kostí (s výjimkou krkovičky) a jejich části, včetně směsí ze hřbetu a kýty 1602 49 11  
Krkovička a její části, včetně směsí z krkovičky a plece 1602 49 13  
Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí nebo krkovičku a jejich části 1602 49 15  
Ostatní 1602 49 19  
Obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu 1602 49 30  
Obsahující méně než 40 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu 1602 49 50  
Ostatní 1602 49 90  
Z hovězího dobytka    
Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených 1602 50 10  
Ostatní    
Konzervované hovězí maso (corned beef) v hermeticky uzavřených obalech 1602 50 31  
Ostatní 1602 50 95  
Ostatní, včetně přípravků z krve jakýchkoliv zvířat    
Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat 1602 90 10  
Ostatní    
Ze zvěřiny nebo králíků 1602 90 31  
Ostatní    
Obsahující maso nebo droby z domácích prasat 1602 90 51  
Ostatní    
Obsahující hovězí maso nebo droby    
Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených 1602 90 61  
Ostatní 1602 90 69  
Ostatní    
Z ovcí 1602 90 91  
Z koz 1602 90 95  
Ostatní 1602 90 99  
16.03 Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých    
V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo méně 1603 00 10  
Ostatní 1603 00 80  
16.04 Připravené nebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker    
Ryby, celé nebo v kusech, vyjma drcených    
Losos 1604 11 00  
Sleď    
Filé, syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené 1604 12 10  
Ostatní    
V hermeticky uzavřených obalech 1604 12 91  
Ostatní 1604 12 99  
Sardinky, sardinely a šproty    
Sardinky    
V olivovém oleji 1604 13 11  
Ostatní 1604 13 19  
Ostatní 1604 13 90  
Tuňáci, tuňák pruhovaný a pelamidy (Sarda spp.)    
Tuňáci a tuňák pruhovaný    
Tuňák pruhovaný    
V rostlinném oleji 1604 14 21  
Ostatní    
Filé známé jako „hřbety“ 1604 14 26  
Ostatní 1604 14 28  
Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)    
V rostlinném oleji 1604 14 31  
Ostatní    
Filé známé jako „hřbety“ 1604 14 36  
Ostatní 1604 14 38  
Ostatní    
V rostlinném oleji 1604 14 41  
Ostatní    
Filé známé jako „hřbety“ 1604 14 46  
Ostatní 1604 14 48  
Pelamidy (Sarda spp.) 1604 14 90  
Makrela    
Druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus    
Filé 1604 15 11  
Ostatní 1604 15 19  
Druhu Scomber australasicus 1604 15 90  
Sardele (ančovičky) 1604 16 00  
Úhoři 1604 17 00  
Žraločí ploutve 1604 18 00  
Ostatní    
Lososovití, jiní než lososi 1604 19 10  
Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (Katsuwonuspelamis)    
Filé známé jako „hřbety“ 1604 19 31  
Ostatní 1604 19 39  
Ryby druhu Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
Ostatní    
Filé, syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené 1604 19 91  
Ostatní    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
Treska tmavá (Pollachius virens) 1604 19 93  
Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 94  
Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska polak (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
Ostatní 1604 19 97  
Ostatní připravené nebo konzervované ryby    
Přípravky ze surimi 1604 20 05  
Ostatní    
Z lososů 1604 20 10  
Z lososovitých ryb, jiných než lososů 1604 20 30  
Z ančoviček 1604 20 40  
Ze sardinek, pelamid, makrel druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus a z ryb druhu Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
Z tuňáků, tuňáka pruhovaného a ostatních ryb rodu Euthynnus 1604 20 70  
Z ostatních ryb 1604 20 90  
Kaviár a kaviárové náhražky    
Kaviár 1604 31 00  
Kaviárové náhražky 1604 32 00  
16.05 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách    
Krabi 1605 10 00  
Krevety a garnáti    
Nikoli v hermeticky uzavřeném obalu    
V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2 kg 1605 21 10  
Ostatní 1605 21 90  
Ostatní 1605 29 00  
Humři    
Humří maso, vařené, pro výrobu humřího másla nebo humřích past, paštik, polévek nebo omáček 1605 30 10  
Ostatní 1605 30 90  
Ostatní korýši 1605 40 00  
Měkkýši    
Ústřice 1605 51 00  
Hřebenatky 1605 52 00  
Slávky jedlé    
V hermeticky uzavřených obalech 1605 53 10  
Ostatní 1605 53 90  
Sépie a olihně 1605 54 00  
Chobotnice 1605 55 00  
Mlži, srdcovkovití a návky 1605 56 00  
Ušeň 1605 57 00  
Hlemýždi, jiní než mořští plži 1605 58 00  
Ostatní 1605 59 00  
Ostatní vodní bezobratlí    
Sumýši 1605 61 00  
Ježovky 1605 62 00  
Medúzy 1605 63 00  
Ostatní 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.