CN8 / NC8 - 2023 16 CN8 / NC8 - 2023 - CS 18

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 17
CUKR A CUKROVINKY

17.01 TŇôtinov√Ĺ nebo Ňôepn√Ĺ cukr a chemicky ńćist√° sachar√≥za, v pevn√©m stavu    
Surov√Ĺ cukr bez pŇô√≠sady aromatick√Ĺch pŇô√≠pravkŇĮ nebo barviv    
Ňėepn√Ĺ cukr    
Urńćen√Ĺ k rafinaci 1701 12 10  
Ostatn√≠ 1701 12 90  
TŇôtinov√Ĺ cukr specifikovan√Ĺ v pozn√°mce k¬†poloŇĺk√°m 2 t√©to kapitoly    
Urńćen√Ĺ k rafinaci 1701 13 10  
Ostatn√≠ 1701 13 90  
Ostatn√≠ tŇôtinov√Ĺ cukr    
Urńćen√Ĺ k rafinaci 1701 14 10  
Ostatn√≠ 1701 14 90  
Ostatn√≠    
S pŇô√≠sadou aromatick√Ĺch pŇô√≠pravkŇĮ nebo barviv 1701 91 00  
Ostatn√≠    
B√≠l√Ĺ cukr 1701 99 10  
Ostatn√≠ 1701 99 90  
17.02 Ostatn√≠ cukry, vńćetnńõ chemicky ńćist√© lakt√≥zy, malt√≥zy, gluk√≥zy a frukt√≥zy, v pevn√©m stavu; cukern√© sirupy bez pŇô√≠sady aromatick√Ĺch pŇô√≠pravkŇĮ nebo barviv; umńõl√Ĺ med, t√©Ňĺ sm√≠Ň°en√Ĺ s pŇô√≠rodn√≠m medem; karamel    
Lakt√≥za a lakt√≥zov√Ĺ sirup    
Obsahuj√≠c√≠ 99¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce lakt√≥zy, vyj√°dŇôen√© jako bezvod√° lakt√≥za v suŇ°inńõ 1702 11 00  
Ostatn√≠ 1702 19 00  
Javorov√Ĺ cukr a javorov√Ĺ sirup    
Javorov√Ĺ cukr v pevn√©m stavu s pŇô√≠sadou aromatick√Ĺch pŇô√≠pravkŇĮ nebo barviv 1702 20 10  
Ostatn√≠ 1702 20 90  
Gluk√≥za a gluk√≥zov√Ĺ sirup neobsahuj√≠c√≠ frukt√≥zu nebo obsahuj√≠c√≠ m√©nńõ neŇĺ 20¬†% hmotnostn√≠ch frukt√≥zy v suŇ°inńõ    
Isogluk√≥za 1702 30 10  
Ostatn√≠    
Ve formńõ b√≠l√©ho krystalick√©ho pr√°Ň°ku, t√©Ňĺ aglomerovan√° 1702 30 50  
Ostatn√≠ 1702 30 90  
Gluk√≥za a gluk√≥zov√Ĺ sirup obsahuj√≠c√≠ v suŇ°inńõ nejm√©nńõ 20¬†%, avŇ°ak m√©nńõ neŇĺ 50¬†% hmotnostn√≠ch frukt√≥zy, kromńõ invertn√≠ho cukru    
Isogluk√≥za 1702 40 10  
Ostatn√≠ 1702 40 90  
Chemicky ńćist√° frukt√≥za 1702 50 00  
Ostatn√≠ frukt√≥za a frukt√≥zov√Ĺ sirup obsahuj√≠c√≠ v√≠ce neŇĺ 50¬†% hmotnostn√≠ch frukt√≥zy v suŇ°inńõ, kromńõ invertn√≠ho cukru    
Isogluk√≥za 1702 60 10  
Inulinov√Ĺ sirup 1702 60 80  
Ostatn√≠ 1702 60 95  
Ostatn√≠, vńćetnńõ invertn√≠ho cukru a ostatn√≠ho cukru a smńõs√≠ cukern√©ho sirupu obsahuj√≠c√≠ch 50¬†% hmotnostn√≠ch frukt√≥zy v suŇ°inńõ    
Chemicky ńćist√° malt√≥za 1702 90 10  
Isogluk√≥za 1702 90 30  
Maltodextrin a maltodextrinov√Ĺ sirup 1702 90 50  
Karamel    
Obsahuj√≠c√≠ 50¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce sachar√≥zy v suŇ°inńõ 1702 90 71  
Ostatn√≠    
V pr√°Ň°ku, t√©Ňĺ aglomerovan√Ĺ 1702 90 75  
Ostatn√≠ 1702 90 79  
Inulinov√Ĺ sirup 1702 90 80  
Ostatn√≠ 1702 90 95  
17.03 Melasy z√≠skan√© extrakc√≠ nebo rafinac√≠ cukru    
TŇôtinov√° melasa 1703 10 00  
Ostatn√≠ 1703 90 00  
17.04 Cukrovinky (vńćetnńõ b√≠l√© ńćokol√°dy), neobsahuj√≠c√≠ kakao    
ŇĹv√Ĺkac√≠ guma, t√©Ňĺ obalen√° cukrem    
Obsahuj√≠c√≠ m√©nńõ neŇĺ 60¬†% hmotnostn√≠ch sachar√≥zy (vńćetnńõ invertn√≠ho cukru vyj√°dŇôen√©ho jako sachar√≥za) 1704 10 10  
Obsahuj√≠c√≠ 60¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce sachar√≥zy (vńćetnńõ invertn√≠ho cukru vyj√°dŇôen√©ho jako sachar√≥za) 1704 10 90  
Ostatn√≠    
V√ĹtaŇĺky z l√©koŇôice obsahuj√≠c√≠ v√≠ce neŇĺ 10¬†% hmotnostn√≠ch sachar√≥zy, bez pŇô√≠davku jin√Ĺch l√°tek 1704 90 10  
B√≠l√° ńćokol√°da 1704 90 30  
Ostatn√≠    
Tńõsta a pasty, vńćetnńõ marcip√°nu, v bezprostŇôedn√≠m obalu o ńćist√© hmotnosti 1¬†kg nebo v√≠ce 1704 90 51  
Zdravotn√≠ pastilky a dropsy proti kaŇ°li 1704 90 55  
DraŇĺ√© a podobn√© cukrovinky ve formńõ draŇĺ√© 1704 90 61  
Ostatn√≠    
Gumovit√© cukrovinky a Ňĺel√© vńćetnńõ ovocn√Ĺch past ve formńõ cukrovinek 1704 90 65  
Tvrd√© bonbony, t√©Ňĺ plnńõn√© 1704 90 71  
Karamely a podobn√© cukrovinky 1704 90 75  
Ostatn√≠    
Vyroben√© kompres√≠ 1704 90 81  
Ostatn√≠ 1704 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.