CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - CS 24

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 23
ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO

23.01 Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky    
Moučky, šroty a pelety, z masa nebo drobů; škvarky 2301 10 00  
Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých 2301 20 00  
23.02 Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin    
Kukuřičné    
S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních 2302 10 10  
Ostatní 2302 10 90  
Pšeničné    
S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší 2302 30 10  
Ostatní 2302 30 90  
Z ostatních obilovin    
Rýžové    
S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních 2302 40 02  
Ostatní 2302 40 08  
Ostatní    
S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních, a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší 2302 40 10  
Ostatní 2302 40 90  
Luštěninové 2302 50 00  
23.03 Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet    
Škrobárenské a podobné zbytky    
Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině    
Převyšujícím 40 % hmotnostních 2303 10 11  
Nepřesahujícím 40 % hmotnostních 2303 10 19  
Ostatní 2303 10 90  
Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady    
Řepné řízky 2303 20 10  
Ostatní 2303 20 90  
Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady 2303 30 00  
23.04 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje 2304 00 00  
23.05 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje 2305 00 00  
23.06 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných nebo mikrobiálních tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305    
Z bavlníkových semen 2306 10 00  
Ze lněných semen 2306 20 00  
Ze slunečnicových semen 2306 30 00  
Ze semen řepky nebo řepky olejky    
Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové 2306 41 00  
Ostatní 2306 49 00  
Z kokosových ořechů nebo kopry 2306 50 00  
Z palmových ořechů nebo jader 2306 60 00  
Ostatní    
Z kukuřičných klíčků 2306 90 05  
Ostatní    
Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje    
Obsahující 3 % hmotnostní nebo méně olivového oleje 2306 90 11  
Obsahující více než 3 % hmotnostní olivového oleje 2306 90 19  
Ostatní 2306 90 90  
23.07 Vinný kal; surový vinný kámen    
Vinný kal    
Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 7,9 % hm. a obsah sušiny nejméně 25 % hmotnostních 2307 00 11  
Ostatní 2307 00 19  
Surový vinný kámen 2307 00 90  
23.08 Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Výlisky z hroznů (matoliny)    
Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 4,3 % hm. a obsah sušiny nejméně 40 % hm. 2308 00 11  
Ostatní 2308 00 19  
Žaludy a koňské kaštany; ovocné výlisky nebo matoliny, jiné než z hroznů 2308 00 40  
Ostatní 2308 00 90  
23.09 Přípravky používané k výživě zvířat    
Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej    
Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky    
Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup    
Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu    
Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 11  
Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 13  
Obsahující nejméně 50 % hmotnostních, avšak méně než 75 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 15  
Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 19  
Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu    
Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 31  
Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 33  
Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 39  
Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu    
Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 51  
Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 53  
Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 10 59  
Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky 2309 10 70  
Ostatní 2309 10 90  
Ostatní    
Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců 2309 90 10  
Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 k této kapitole 2309 90 20  
Ostatní, včetně premixů    
Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky    
Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup    
Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu    
Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 31  
Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 33  
Obsahující nejméně 50 % hmotnostních, avšak méně než 75 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 35  
Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 39  
Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu    
Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 41  
Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 43  
Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 49  
Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu    
Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 51  
Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 53  
Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků 2309 90 59  
Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky 2309 90 70  
Ostatní    
Řepné řízky s přídavkem melasy 2309 90 91  
Ostatní 2309 90 96  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.