CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - CS 25

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 24
TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY; VÝROBKY, TÉŽ OBSAHUJÍCÍ NIKOTIN, URČENÉ K VDECHOVÁNÍ BEZ SPALOVÁNÍ; JINÉ VÝROBKY OBSAHUJÍCÍ NIKOTIN URČENÉ K DODÁVÁNÍ NIKOTINU DO LIDSKÉHO TĚLA

24.01 Nezpracovaný tabák; tabákový odpad    
Tabák, neodřapíkovaný    
Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) 2401 10 35  
Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured) 2401 10 60  
Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured) 2401 10 70  
Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured) 2401 10 85  
Ostatní 2401 10 95  
Tabák, částečně nebo úplně odřapíkovaný    
Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) 2401 20 35  
Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured) 2401 20 60  
Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured) 2401 20 70  
Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured) 2401 20 85  
Ostatní 2401 20 95  
Tabákový zbytek (odpad) 2401 30 00  
24.02 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek    
Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák 2402 10 00 (100)
Cigarety obsahující tabák    
Cigarety obsahující hřebíček 2402 20 10 (100)
Ostatní 2402 20 90 (100)
Ostatní 2402 90 00  
24.03 Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; „homogenizovaný“ nebo „rekonstituovaný“ tabák; tabákové výtažky a esence (tresti)    
Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru    
Tabák do vodní dýmky specifikovaný v poznámce k položkám 1 této kapitoly 2403 11 00  
Ostatní    
V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 500 g 2403 19 10  
Ostatní 2403 19 90  
Ostatní    
„Homogenizovaný“ nebo „rekonstituovaný“ tabák 2403 91 00  
Ostatní    
Žvýkací a šňupací tabák (tabák k užívání nosem) 2403 99 10  
Ostatní 2403 99 90  
24.04 Výrobky obsahující tabák, rekonstituovaný tabák, nikotin nebo tabákové nebo nikotinové náhražky, určené k vdechování bez spalování; jiné výrobky obsahující nikotin určené k dodávání nikotinu do lidského těla    
Výrobky určené k vdechování bez spalování    
Obsahující tabák nebo rekonstituovaný tabák 2404 11 00  
Ostatní, obsahující nikotin 2404 12 00  
Ostatní    
Obsahující tabákové náhražky 2404 19 10  
Ostatní 2404 19 90  
Ostatní    
K orálnímu užití    
Výrobky obsahující nikotin, které mají pomoci s odvykáním tabáku 2404 91 10  
Ostatní 2404 91 90  
K transdermální aplikaci 2404 92 00  
Ostatní 2404 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.