CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - CS 42

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 41
SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY (JINÉ NEŽ KOŽEŠINY) A USNĚ

41.01 Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané    
Celé kůže a kožky, neštípané, o jednotkové hmotnosti nepřesahující 8 kg, jsou-li sušené jednoduchým způsobem, 10 kg, jsou-li suchosolené, nebo 16 kg, jsou-li čerstvé, mokrosolené nebo jinak konzervované    
Čerstvé 4101 20 10 (PCE)
Mokrosolené 4101 20 30 (PCE)
Sušené nebo suchosolené 4101 20 50 (PCE)
Ostatní 4101 20 80 (PCE)
Celé kůže a kožky o hmotnosti převyšující 16 kg    
Čerstvé 4101 50 10 (PCE)
Mokrosolené 4101 50 30 (PCE)
Sušené nebo suchosolené 4101 50 50 (PCE)
Ostatní 4101 50 90 (PCE)
Ostatní, včetně kruponů, půlkruponů a krajin 4101 90 00  
41.02 Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole    
Neodchlupené    
Jehňat 4102 10 10 (PCE)
Ostatní 4102 10 90 (PCE)
Odchlupené    
Piklované 4102 21 00 (PCE)
Ostatní 4102 29 00 (PCE)
41.03 Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole    
Plazů 4103 20 00 (PCE)
Prasat 4103 30 00 (PCE)
Ostatní 4103 90 00  
41.04 Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené    
V mokrém stavu (včetně wet-blue)    
Plný líc, neštípaný; lícové štípenky    
Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
Ostatní    
Z hovězího dobytka (včetně buvolů)    
Celé kůže a kožky o plošné výměře jednoho kusu převyšující 28 čtverečních stop (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
Ostatní 4104 11 59 (PCE)
Ostatní 4104 11 90 (PCE)
Ostatní    
Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
Ostatní    
Z hovězího dobytka (včetně buvolů)    
Celé kůže a kožky o plošné výměře jednoho kusu převyšující 28 čtverečních stop (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
Ostatní 4104 19 59 (PCE)
Ostatní 4104 19 90 (PCE)
V suchém stavu (crust)    
Plný líc, neštípaný; lícové štípenky    
Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m²)    
Východoindické kůže z mladého hovězího dobytka („kip“), celé nebo s odstraněnou hlavou a nohama, každá o čisté hmotnosti nepřesahující 4,5 kg, dále nezpracované jinak než třísločiněním, též určitým způsobem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží 4104 41 11 (PCE)
Ostatní 4104 41 19 (PCE)
Ostatní    
Z hovězího dobytka (včetně buvolů)    
Celé kůže a kožky o plošné výměře jednoho kusu převyšující 28 čtverečních stop (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
Ostatní 4104 41 59 (PCE)
Ostatní 4104 41 90 (PCE)
Ostatní    
Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m²)    
Východoindické kůže z mladého hovězího dobytka („kip“), celé nebo s odstraněnou hlavou a nohama, každá o čisté hmotnosti nepřesahující 4,5 kg, dále nezpracované jinak než třísločiněním, též určitým způsobem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží 4104 49 11 (PCE)
Ostatní 4104 49 19 (PCE)
Ostatní    
Z hovězího dobytka (včetně buvolů)    
Celé kůže a kožky o plošné výměře jednoho kusu převyšující 28 čtverečních stop (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
Ostatní 4104 49 59 (PCE)
Ostatní 4104 49 90 (PCE)
41.05 Kůže ovcí nebo jehňat vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené    
V mokrém stavu (včetně wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
V suchém stavu (crust)    
Z indických ovcí jemnovlnných plemen, předčiněné tříslem, též určitým způsobem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží 4105 30 10 (PCE)
Ostatní 4105 30 90 (PCE)
41.06 Kůže a kožky ostatních zvířat vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené    
Koz nebo kůzlat    
V mokrém stavu (včetně wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
V suchém stavu (crust)    
Z indických koz nebo kůzlat, předčiněné tříslem, též určitým způsobem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží 4106 22 10 (PCE)
Ostatní 4106 22 90 (PCE)
Prasat    
V mokrém stavu (včetně wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
V suchém stavu (crust) 4106 32 00 (PCE)
Plazů    
Předčiněné tříslem 4106 40 10 (PCE)
Ostatní 4106 40 90 (PCE)
Ostatní    
V mokrém stavu (včetně wet-blue) 4106 91 00  
V suchém stavu (crust) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, po vyčinění nebo po zpracování na crust dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114    
Celé kůže a kožky    
Plný líc, neštípaný    
Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m²)    
Telecí box 4107 11 11 (MTK)
Ostatní 4107 11 19 (MTK)
Ostatní 4107 11 90 (MTK)
Lícové štípenky    
Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m²)    
Telecí box 4107 12 11 (MTK)
Ostatní 4107 12 19 (MTK)
Ostatní    
Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) 4107 12 91 (MTK)
Usně koní a jiných lichokopytníků 4107 12 99 (MTK)
Ostatní    
Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
Ostatní 4107 19 90 (MTK)
Ostatní, včetně půlek    
Plný líc, neštípaný    
Spodková useň (na podešve) 4107 91 10  
Ostatní 4107 91 90 (MTK)
Lícové štípenky    
Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) 4107 92 10 (MTK)
Usně koní a jiných lichokopytníků 4107 92 90 (MTK)
Ostatní    
Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) 4107 99 10 (MTK)
Usně koní a ostatních lichokopytníků 4107 99 90 (MTK)
41.12 Usně ovčí nebo jehněčí, po vyčinění nebo po zpracování na crust dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Usně ostatních zvířat, po vyčinění nebo po zpracování na crust dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114    
Koz nebo kůzlat 4113 10 00 (MTK)
Prasat 4113 20 00 (MTK)
Plazů 4113 30 00 (MTK)
Ostatní 4113 90 00 (MTK)
41.14 Zámiš (včetně kombinovaného zámiše); lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně    
Zámiš (včetně kombinovaného zámiše)    
Z ovcí nebo jehňat 4114 10 10 (PCE)
Z ostatních zvířat 4114 10 90 (PCE)
Lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně 4114 20 00 (MTK)
41.15 Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích; odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitní usně, nepoužitelné k výrobě koženého zboží; kožený prach, prášek a moučka    
Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích 4115 10 00  
Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitní usně, nepoužitelné k výrobě koženého zboží; kožený prach, prášek a moučka 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.