CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - CS 41

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 40
KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ

40.01 Přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech    
Latex přírodního kaučuku, též předvulkanizovaný 4001 10 00  
Přírodní kaučuk v jiných formách    
Uzené listy 4001 21 00  
Technicky specifikovaný přírodní kaučuk (TSPK) 4001 22 00  
Ostatní 4001 29 00  
Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy 4001 30 00  
40.02 Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech; směsi výrobků čísla 4001 s výrobky tohoto čísla, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech    
Styren-butadienový kaučuk (SBR); karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR)    
Latex 4002 11 00  
Ostatní    
Styren-butadienový kaučuk vyrobený emulzní polymerací (E-SBR) v balících 4002 19 10  
Blokové styren-butadien-styrenové kopolymery vyrobené roztokovou polymerací (SBS, termoplastické elastomery) ve formě granulí, zlomků nebo prášku 4002 19 20  
Styren-butadienový kaučuk vyrobený roztokovou polymerací (S-SBR) v balících 4002 19 30  
Ostatní 4002 19 90  
Butadienový kaučuk (BR) 4002 20 00  
Isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR); halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR)    
Isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR) 4002 31 00  
Ostatní 4002 39 00  
Chloroprenový (chlorbutadienový) kaučuk (CR)    
Latex 4002 41 00  
Ostatní 4002 49 00  
Akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR)    
Latex 4002 51 00  
Ostatní 4002 59 00  
Isoprenový kaučuk (IR) 4002 60 00  
Nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM) 4002 70 00  
Směsi výrobků čísla 4001 s výrobky tohoto čísla 4002 80 00  
Ostatní    
Latex 4002 91 00  
Ostatní    
Výrobky modifikované plasty 4002 99 10  
Ostatní 4002 99 90  
40.03 Regenerovaný kaučuk, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech 4003 00 00  
40.04 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich 4004 00 00  
40.05 Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech    
Kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým 4005 10 00  
Roztoky; disperze, jiné než položky 400510 4005 20 00  
Ostatní    
Desky, listy a pásy 4005 91 00  
Ostatní 4005 99 00  
40.06 Ostatní formy (například tyče, trubky a profily) a výrobky (například kotouče a kroužky), z nevulkanizovaného kaučuku    
„Profilované“ pásy používané k protektorování pneumatik 4006 10 00  
Ostatní 4006 90 00  
40.07 Nitě a šňůry, z vulkanizovaného kaučuku 4007 00 00  
40.08 Desky, listy, pásy, tyče a profily, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku    
Z lehčeného kaučuku    
Desky, listy a pásy 4008 11 00  
Ostatní 4008 19 00  
Z nelehčeného kaučuku    
Desky, listy a pásy    
Podlahoviny a předložky 4008 21 10 (MTK)
Ostatní 4008 21 90  
Ostatní 4008 29 00  
40.09 Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím (například spojkami, koleny, přírubami)    
Nezpevněné ani jinak nekombinované s jinými materiály    
Bez příslušenství 4009 11 00  
S příslušenstvím 4009 12 00  
Zpevněné nebo jinak kombinované pouze s kovem    
Bez příslušenství 4009 21 00  
S příslušenstvím 4009 22 00  
Zpevněné nebo jinak kombinované pouze s textilními materiály    
Bez příslušenství 4009 31 00  
S příslušenstvím 4009 32 00  
Zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály    
Bez příslušenství 4009 41 00  
S příslušenstvím 4009 42 00  
40.10 Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku    
Dopravníkové pásy nebo řemeny    
Zpevněné pouze kovem 4010 11 00  
Zpevněné pouze textilními materiály 4010 12 00  
Ostatní 4010 19 00  
Převodové pásy nebo řemeny    
Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 180 cm 4010 31 00  
Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 180 cm 4010 32 00  
Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm 4010 33 00  
Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm 4010 34 00  
Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 150 cm 4010 35 00  
Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem převyšujícím 150 cm, avšak nepřesahujícím 198 cm 4010 36 00  
Ostatní 4010 39 00  
40.11 Nové pneumatiky z kaučuku    
Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů) 4011 10 00 (PCE)
Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily    
S indexem nosnosti nepřesahujícím 121 4011 20 10 (PCE)
S indexem nosnosti převyšujícím 121 4011 20 90 (PCE)
Typy používané pro letadla 4011 30 00 (PCE)
Typy používané pro motocykly 4011 40 00 (PCE)
Typy používané pro jízdní kola 4011 50 00 (PCE)
Typy používané pro zemědělská nebo lesnická vozidla a stroje 4011 70 00 (PCE)
Typy používané pro stavební, těžební nebo průmyslová manipulační vozidla a stroje 4011 80 00 (PCE)
Ostatní 4011 90 00 (PCE)
40.12 Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny plášťů pneumatik a ochranné vložky do ráfků pneumatik z kaučuku    
Protektorované pneumatiky    
Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů) 4012 11 00 (PCE)
Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily 4012 12 00 (PCE)
Typy používané pro letadla 4012 13 00 (PCE)
Ostatní 4012 19 00 (PCE)
Použité pneumatiky 4012 20 00 (PCE)
Ostatní    
Komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště 4012 90 20  
Běhouny plášťů pneumatik 4012 90 30  
Ochranné vložky do ráfků pneumatik 4012 90 90  
40.13 Kaučukové duše    
Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů), pro autobusy nebo nákladní automobily 4013 10 00 (PCE)
Typy používané pro jízdní kola 4013 20 00 (PCE)
Ostatní 4013 90 00 (PCE)
40.14 Hygienické nebo farmaceutické výrobky (včetně dudlíků), z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím z tvrdého kaučuku    
Prezervativy 4014 10 00  
Ostatní 4014 90 00  
40.15 Oděvní výrobky a oděvní doplňky (včetně prstových rukavic, palčáků a rukavic bez prstů), z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, pro jakékoliv účely    
Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů    
Používané pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely 4015 12 00 (NPR)
Ostatní 4015 19 00 (NPR)
Ostatní 4015 90 00  
40.16 Ostatní výrobky z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku    
Z lehčeného kaučuku 4016 10 00  
Ostatní    
Podlahové krytiny a předložky 4016 91 00  
Mazací pryž 4016 92 00  
Plochá těsnění, podložky a jiná těsnění 4016 93 00  
Lodní nebo dokové nárazníky, též nafukovací 4016 94 00  
Ostatní nafukovací výrobky 4016 95 00  
Ostatní    
Pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705    
Díly z kaučuku spojeného s kovem 4016 99 52  
Ostatní 4016 99 57  
Ostatní    
Díly z kaučuku spojeného s kovem 4016 99 91  
Ostatní 4016 99 97  
40.17 Tvrdý kaučuk (například ebonit), ve všech formách, včetně odpadů a odřezků; výrobky z tvrdého kaučuku 4017 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.