CN8 / NC8 - 2023 43 CN8 / NC8 - 2023 - CS 45

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 44
DƘEVO A DƘEVĚNÉ VÝROBKY; DƘEVĚNÉ UHLÍ

44.01 PalivovĂ© dƙevo v polenech, ĆĄpalcĂ­ch, větvĂ­ch, otepĂ­ch nebo v podobnĂœch tvarech; dƙevěnĂ© ĆĄtěpky nebo tƙísky; piliny a dƙevěnĂ© zbytky a dƙevěnĂœ odpad, tĂ©ĆŸ aglomerovanĂ© do polen, briket, pelet nebo podobnĂœch tvarĆŻ    
PalivovĂ© dƙevo v polenech, ĆĄpalcĂ­ch, větvĂ­ch, otepĂ­ch nebo v podobnĂœch tvarech    
JehličnatĂ© 4401 11 00  
JinĂ© neĆŸ jehličnatĂ© 4401 12 00  
DƙevěnĂ© ĆĄtěpky nebo tƙísky    
JehličnatĂ© 4401 21 00  
JinĂ© neĆŸ jehličnatĂ©    
EukalyptovĂ© (Eucalyptus spp.) 4401 22 10  
OstatnĂ­ 4401 22 90  
Piliny, dƙevěnĂ© zbytky a dƙevěnĂœ odpad, aglomerovanĂ©, do polen, briket, pelet nebo podobnĂœch tvarĆŻ    
DƙevěnĂ© pelety 4401 31 00  
DƙevěnĂ© brikety 4401 32 00  
OstatnĂ­ 4401 39 00  
Piliny, dƙevěnĂ© zbytky a dƙevěnĂœ odpad, neaglomerovanĂ©    
Piliny 4401 41 00  
OstatnĂ­ 4401 49 00  
44.02 DƙevěnĂ© uhlĂ­ (včetně uhlĂ­ ze skoƙápek nebo z oƙechĆŻ), tĂ©ĆŸ aglomerovanĂ©    
Z bambusu 4402 10 00  
Ze skoƙápek nebo z oƙechĆŻ 4402 20 00  
OstatnĂ­ 4402 90 00  
44.03 SurovĂ© dƙevo, tĂ©ĆŸ odkorněnĂ©, zbavenĂ© dƙevnĂ­ běli nebo nahrubo opracovanĂ©    
NatƙenĂ© barvou, moƙidlem, kreozotem nebo jinĂœmi konzervačnĂ­mi prostƙedky    
JehličnatĂ© 4403 11 00 (MTQ)
JinĂ© neĆŸ jehličnatĂ© 4403 12 00 (MTQ)
OstatnĂ­, jehličnatĂ©    
BorovĂ© (Pinus spp.), jehoĆŸ nejmenĆĄĂ­ rozměr pƙíčnĂ©ho prƯƙezu je 15 cm nebo větĆĄĂ­    
Pilaƙská kulatina 4403 21 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4403 21 90 (MTQ)
Borové (Pinus spp.), ostatní 4403 22 00 (MTQ)
JedlovĂ© (Abies spp.) a smrkovĂ© (Picea spp.), jehoĆŸ nejmenĆĄĂ­ rozměr pƙíčnĂ©ho prƯƙezu je 15 cm nebo větĆĄĂ­    
Pilaƙská kulatina 4403 23 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4403 23 90 (MTQ)
Jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.), ostatní 4403 24 00 (MTQ)
OstatnĂ­, jehoĆŸ nejmenĆĄĂ­ rozměr pƙíčnĂ©ho prƯƙezu je 15 cm nebo větĆĄĂ­    
Pilaƙská kulatina 4403 25 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4403 25 90 (MTQ)
OstatnĂ­ 4403 26 00 (MTQ)
OstatnĂ­, z tropickĂ©ho dƙeva    
Dark red Meranti (TmavočervenĂ© meranti), Light red Meranti (SvětlečervenĂ© meranti) a Meranti bakau 4403 41 00 (MTQ)
Teak 4403 42 00 (MTQ)
OstatnĂ­    
Acajou d'Afrique (AfrickĂœ mahagon), Iroko a Sapelli 4403 49 10 (MTQ)
Okoumé a Sipo 4403 49 35 (MTQ)
OstatnĂ­ 4403 49 85 (MTQ)
OstatnĂ­    
Dubové (Quercus spp.) 4403 91 00 (MTQ)
BukovĂ© (Fagus spp.), jehoĆŸ nejmenĆĄĂ­ rozměr pƙíčnĂ©ho prƯƙezu je 15 cm nebo větĆĄĂ­ 4403 93 00 (MTQ)
Bukové (Fagus spp.), ostatní 4403 94 00 (MTQ)
BƙezovĂ© (Betula spp.), jehoĆŸ nejmenĆĄĂ­ rozměr pƙíčnĂ©ho prƯƙezu je 15 cm nebo větĆĄĂ­    
Pilaƙská kulatina 4403 95 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4403 95 90 (MTQ)
BƙezovĂ© (Betula spp.), ostatnĂ­ 4403 96 00 (MTQ)
Topolové a osikové (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
Eukalyptové (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
OstatnĂ­ 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Dƙevo na obruče; ĆĄtĂ­panĂ© tyče; dƙevěnĂ© kĆŻly, kolĂ­ky a vĂœtyčky, zaĆĄpičatělĂ©, ale podĂ©lně nerozƙezanĂ©; dƙevěnĂ© tyče nahrubo opracovanĂ©, avĆĄak nesoustruĆŸenĂ©, neohĂœbanĂ© ani jinak neopracovanĂ©, vhodnĂ© pro vĂœrobu vychĂĄzkovĂœch holĂ­, deĆĄtnĂ­kĆŻ, nĂĄsad nĂĄstrojĆŻ a podobnĂœch vĂœrobkĆŻ; dƙevěnĂ© loubky, destičky, pĂĄsky a podobnĂ© vĂœrobky    
JehličnatĂ© 4404 10 00  
JinĂ© neĆŸ jehličnatĂ© 4404 20 00  
44.05 DƙevěnĂĄ vlna; dƙevitĂĄ moučka 4405 00 00  
44.06 DƙevěnĂ© ĆŸelezničnĂ­ nebo tramvajovĂ© praĆŸce (pƙíčnĂ© praĆŸce)    
NeimpregnovanĂ©    
JehličnatĂ© 4406 11 00 (MTQ)
JinĂ© neĆŸ jehličnatĂ© 4406 12 00 (MTQ)
OstatnĂ­    
JehličnatĂ© 4406 91 00 (MTQ)
JinĂ© neĆŸ jehličnatĂ© 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Dƙevo rozƙezanĂ© nebo ĆĄtĂ­panĂ© podĂ©lně, krĂĄjenĂ© nebo loupanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ©, brouĆĄenĂ© nebo na koncĂ­ch spojovanĂ©, o tlouĆĄĆ„ce pƙevyĆĄujĂ­cĂ­ 6 mm    
JehličnatĂ©    
BorovĂ© (Pinus spp.)    
Na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 11 10 (MTQ)
Hoblované 4407 11 20 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 11 90 (MTQ)
JedlovĂ© (Abies spp.) a smrkovĂ© (Picea spp.)    
Na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 12 10 (MTQ)
Hoblované 4407 12 20 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 12 90 (MTQ)
Smrkoborojedlové (smrk (Picea spp.), borovice (Pinus spp.) a jedle (Abies spp.)) 4407 13 00 (MTQ)
Jedlovcojedlové (jedlovec zåpadní (Tsuga heterophylla) a jedle (Abies spp.)) 4407 14 00 (MTQ)
OstatnĂ­    
Na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 19 10 (MTQ)
Hoblované 4407 19 20 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 19 90 (MTQ)
Z tropickĂ©ho dƙeva    
Mahogany (Mahagon, Swietenia spp.)    
BrouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 21 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4407 21 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 21 99 (MTQ)
Virola, Imbuia a Balsa    
BrouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 22 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4407 22 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 22 99 (MTQ)
Teak    
BrouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 23 10 (MTQ)
Hoblované 4407 23 20 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 23 90 (MTQ)
Dark red Meranti (TmavočervenĂ© meranti), Light red Meranti (SvětlečervenĂ© meranti) a Meranti bakau    
Na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 25 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4407 25 30 (MTQ)
Brouƥené 4407 25 50 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 25 90 (MTQ)
White Lauan (BĂ­lĂœ lauan), White Meranti (BĂ­lĂ© meranti), White Seraya (BĂ­lĂ© seraya), Yellow Meranti (ĆœlutĂ© meranti) a Alan    
Na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 26 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4407 26 30 (MTQ)
Brouƥené 4407 26 50 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 26 90 (MTQ)
Sapelli    
BrouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 27 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4407 27 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 27 99 (MTQ)
Iroko    
BrouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 28 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4407 28 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 28 99 (MTQ)
OstatnĂ­    
Abura, Acajou d'Afrique (AfrickĂœ mahagon), Afrormosia, Ako, Andiroba, AvodirĂ©, AzobĂ©, Balau, BossĂ© clair, BossĂ© foncĂ©, Cativo, Cedro, Dabema, DibĂ©tou, DoussiĂ©, FramirĂ©, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, IpĂ©, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, KotibĂ©, Koto, Limba, Louro, Macaranduba, MakorĂ©, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, OkoumĂ©, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Saqui-saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Tiama, Tola    
Na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 29 15 (MTQ)
OstatnĂ­    
Palissandre de Para, palissandre de Rio a palissandre de Rose, hoblované 4407 29 20 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4407 29 83 (MTQ)
Brouƥené 4407 29 85 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 29 95 (MTQ)
JinĂ© tropickĂ© dƙevo    
HoblovanĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 29 96 (MTQ)
OstatnĂ­    
Brouƥené 4407 29 97 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 29 98 (MTQ)
OstatnĂ­    
DubovĂ© (Quercus spp.)    
BrouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 91 15 (MTQ)
OstatnĂ­    
HoblovanĂ©    
ParketovĂ© pƙíƙezy, latě a vlysy nebo dƙevěnĂ© pƙíƙezy na podlahy, nesestavenĂ© 4407 91 31 (MTK)
OstatnĂ­ 4407 91 39 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 91 90 (MTQ)
Bukové (Fagus spp.) 4407 92 00 (MTQ)
JavorovĂ© (Acer spp.)    
HoblovanĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 93 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Brouƥené 4407 93 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 93 99 (MTQ)
TƙeƥƈovĂ© (Prunus spp.)    
HoblovanĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 94 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Brouƥené 4407 94 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 94 99 (MTQ)
JasanovĂ© (Fraxinus spp.)    
HoblovanĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 95 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Brouƥené 4407 95 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 95 99 (MTQ)
BƙezovĂ© (Betula spp.)    
HoblovanĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 96 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Brouƥené pískem 4407 96 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 96 99 (MTQ)
TopolovĂ© (Populus spp.)    
HoblovanĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 97 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Brouƥené 4407 97 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 97 99 (MTQ)
OstatnĂ­    
HoblovanĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4407 99 27 (MTQ)
OstatnĂ­    
Brouƥené 4407 99 40 (MTQ)
OstatnĂ­ 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Listy na dĂœhovĂĄnĂ­ (včetně listĆŻ zĂ­skanĂœch krĂĄjenĂ­m vrstvenĂ©ho dƙeva na plĂĄtky), na pƙekliĆŸky nebo na podobnĂ© vrstvenĂ© dƙevo a ostatnĂ­ dƙevo, rozƙezanĂ© podĂ©lně, krĂĄjenĂ© nebo loupanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ©, brouĆĄenĂ© nebo sesazovanĂ© nebo na koncĂ­ch spojovanĂ©, o tlouĆĄĆ„ce nepƙesahujĂ­cĂ­ 6 mm    
JehličnatĂ©    
HoblovanĂ©; brouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4408 10 15 (MTQ)
OstatnĂ­    
TuĆŸkĂĄrenskĂĄ prkĂ©nka 4408 10 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4408 10 98 (MTQ)
Z tropickĂ©ho dƙeva    
Dark red Meranti (TmavočervenĂ© meranti), Light red Meranti (SvětlečervenĂ© meranti) a Meranti bakau    
Na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4408 31 11 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4408 31 21 (MTQ)
Brouƥené 4408 31 25 (MTQ)
OstatnĂ­ 4408 31 30 (MTQ)
OstatnĂ­    
Acajou d'Afrique (AfrickĂœ mahagon), Limba, Mahogany (Mahagon, Swietenia spp.), Obeche, OkoumĂ©, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Sapelli, Sipo, Virola a White Lauan (BĂ­lĂœ lauan)    
BrouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4408 39 15 (MTQ)
OstatnĂ­    
Hoblované 4408 39 21 (MTQ)
OstatnĂ­ 4408 39 30 (MTQ)
OstatnĂ­    
HoblovanĂ©; brouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4408 39 55 (MTQ)
OstatnĂ­    
TuĆŸkĂĄrenskĂĄ prkĂ©nka 4408 39 70 (MTQ)
OstatnĂ­    
O tlouĆĄĆ„ce nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 mm 4408 39 85 (MTQ)
O tlouĆĄĆ„ce pƙevyĆĄujĂ­cĂ­ 1 mm 4408 39 95 (MTQ)
OstatnĂ­    
HoblovanĂ©; brouĆĄenĂ©; na koncĂ­ch spojovanĂ©, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ© nebo brouĆĄenĂ© 4408 90 15 (MTQ)
OstatnĂ­    
TuĆŸkĂĄrenskĂĄ prkĂ©nka 4408 90 35 (MTQ)
OstatnĂ­    
O tlouĆĄĆ„ce nepƙesahujĂ­cĂ­ 1 mm 4408 90 85 (MTQ)
O tlouĆĄĆ„ce pƙevyĆĄujĂ­cĂ­ 1 mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Dƙevo (včetně nesestavenĂœch pruhĆŻ a vlysĆŻ pro parketovĂ© podlahy) souvisle profilovanĂ© (s pery, drĂĄĆŸkovanĂ©, polodrĂĄĆŸkovĂ©, zkosenĂ©, spojovanĂ© do V, vroubkovanĂ©, liĆĄtovanĂ©, zaoblenĂ© nebo podobně profilovanĂ©) podĂ©l jakĂ©koliv z jeho hran, koncĆŻ nebo ploch, tĂ©ĆŸ hoblovanĂ©, brouĆĄenĂ© nebo na koncĂ­ch spojovanĂ©    
JehličnatĂ©    
LiĆĄty pro rĂĄmy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobnĂ© pƙedměty 4409 10 11 (MTR)
OstatnĂ­ 4409 10 18  
JinĂ© neĆŸ jehličnatĂ©    
Z bambusu 4409 21 00  
Z tropickĂ©ho dƙeva 4409 22 00  
OstatnĂ­    
LiĆĄty pro rĂĄmy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobnĂ© pƙedměty 4409 29 10 (MTR)
OstatnĂ­    
ParketovĂ© pruhy a vlysy nebo dƙevěnĂ© kostkovĂ© podlahy, nesestavenĂ© 4409 29 91 (MTK)
OstatnĂ­ 4409 29 99  
44.10 TƙískovĂ© desky, z orientovanĂœch plochĂœch tƙísek, tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobnĂ© desky (napƙíklad tƙískovĂ© desky, tzv. „waferboard“) ze dƙeva nebo z jinĂœch dƙevitĂœch materiĂĄlĆŻ, tĂ©ĆŸ aglomerovanĂ© s pryskyƙicemi nebo jinĂœmi organickĂœmi pojivy    
Ze dƙeva    
TƙískovĂ© desky    
NeopracovanĂ© nebo jinak neopracovanĂ© neĆŸ brouĆĄenĂ© (surovĂ© desky) 4410 11 10 (MTQ)
Na povrchu potaĆŸenĂ© papĂ­rem impregnovanĂœm melaminovou pryskyƙicĂ­ 4410 11 30 (MTQ)
Na povrchu potaĆŸenĂ© dekorativnĂ­mi laminĂĄty z plastĆŻ 4410 11 50 (MTQ)
OstatnĂ­ 4410 11 90 (MTQ)
Desky z orientovanĂœch plochĂœch tƙísek, tzv. „oriented strand board“ (OSB)    
NeopracovanĂ© nebo jinak neopracovanĂ© neĆŸ brouĆĄenĂ© (surovĂ© desky) 4410 12 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4410 12 90 (MTQ)
OstatnĂ­ 4410 19 00 (MTQ)
OstatnĂ­ 4410 90 00 (MTQ)
44.11 DƙevovlĂĄknitĂ© desky a podobnĂ© desky z jinĂœch dƙevitĂœch materiĂĄlĆŻ, tĂ©ĆŸ pojenĂ© pryskyƙicemi nebo jinĂœmi organickĂœmi lĂĄtkami    
PolotvrdĂ© dƙevovlĂĄknitĂ© desky (MDF)    
O tlouĆĄĆ„ce nepƙesahujĂ­cĂ­ 5 mm    
Mechanicky neopracovanĂ© nebo na povrchu nepotaĆŸenĂ© (surovĂ© desky) 4411 12 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
O hustotě pƙevyơující 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 12 92 (MTQ)
O hustotě nepƙesahující 0,8 g/cm³ 4411 12 94 (MTQ)
O tlouĆĄĆ„ce pƙevyĆĄujĂ­cĂ­ 5 mm, avĆĄak nepƙesahujĂ­cĂ­ 9 mm    
Mechanicky neopracovanĂ© nebo na povrchu nepotaĆŸenĂ© (surovĂ© desky) 4411 13 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
O hustotě pƙevyơující 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 13 92 (MTQ)
O hustotě nepƙesahující 0,8 g/cm³ 4411 13 94 (MTQ)
O tlouĆĄĆ„ce pƙevyĆĄujĂ­cĂ­ 9 mm    
Mechanicky neopracovanĂ© nebo na povrchu nepotaĆŸenĂ© (surovĂ© desky) 4411 14 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
O hustotě pƙevyơující 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 14 92 (MTQ)
O hustotě pƙevyơující 0,5 g/cm³, avơak nepƙesahující 0,8 g/cm³ 4411 14 95 (MTQ)
O hustotě nepƙesahující 0,5 g/cm³ 4411 14 97 (MTQ)
OstatnĂ­    
O hustotě pƙevyĆĄujĂ­cĂ­ 0,8 g/cmÂł    
Mechanicky neopracovanĂ© nebo na povrchu nepotaĆŸenĂ© (surovĂ© desky) 4411 92 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4411 92 90 (MTQ)
O hustotě pƙevyơující 0,5 g/cm³, avơak nepƙesahující 0,8 g/cm³ 4411 93 00 (MTQ)
O hustotě nepƙesahujĂ­cĂ­ 0,5 g/cmÂł    
Mechanicky neopracovanĂ© nebo na povrchu nepotaĆŸenĂ© (surovĂ© desky) 4411 94 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4411 94 90 (MTQ)
44.12 PƙekliĆŸky, dĂœhovanĂ© desky a podobnĂ© vrstvenĂ© dƙevo    
Z bambusu 4412 10 00 (MTQ)
OstatnĂ­ pƙekliĆŸky sestĂĄvajĂ­cĂ­ pouze z dƙevěnĂœch listĆŻ (jinĂœch neĆŸ bambusovĂœch), o tlouĆĄĆ„ce kaĆŸdĂ© vrstvy nepƙesahujĂ­cĂ­ 6 mm    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z tropickĂ©ho dƙeva    
Ze dƙeva Acajou d'Afrique (AfrickĂœ mahagon), Dark red Meranti (TmavěčervenĂ© meranti), Light red Meranti (SvětlečervenĂ© meranti), Limba, Mahogany (Mahagon, Swietenia spp.), Obeche, OkoumĂ©, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Sapelli, Sipo, Virola nebo White Lauan (BĂ­lĂœ lauan) 4412 31 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4412 31 90 (MTQ)
OstatnĂ­, nejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva z druhĆŻ bƙízy (Betula spp.), buku (Fagus spp.), oƙechovce (Carya spp.), dubu (Quercus spp.), eukalyptu (Eucalyptus spp.), jasanu (Fraxinus spp.), javoru (Acer spp.), jilmu (Ulmus spp.), jĂ­rovce (Aesculus spp.), kaĆĄtanu (Castanea spp.), liliovnĂ­ku (Liriodendron spp.), lĂ­py (Tilia spp.), olĆĄe (Alnus spp.), oƙeĆĄĂĄku (Juglans spp.), platanu (Platanus spp.), topolu (Populus spp.), tƙeĆĄně (Prunus spp.) nebo trnovnĂ­ku (Robinia spp.)    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z bƙízy (Betula spp.) 4412 33 10 (MTQ)
Bez vnějĆĄĂ­ vrstvy z bƙízy, avĆĄak nejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z topolu (Populus spp.) 4412 33 20 (MTQ)
Bez vnějĆĄĂ­ vrstvy z bƙízy nebo topolu (Populus spp.), avĆĄak nejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z eukalyptu (Eucalyptus spp.) 4412 33 30 (MTQ)
OstatnĂ­ 4412 33 90 (MTQ)
OstatnĂ­, nejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva neuvedenĂ©ho v poloĆŸce 441233 4412 34 00 (MTQ)
OstatnĂ­, s oběma vnějĆĄĂ­mi vrstvami z jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 39 00 (MTQ)
VrstvenĂ© dƙevo z dĂœh (LVL)    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z tropickĂ©ho dƙeva    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 41 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4412 41 99 (MTQ)
OstatnĂ­, nejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 42 00 (MTQ)
OstatnĂ­, s oběma vnějĆĄĂ­mi vrstvami z jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 49 00 (MTQ)
LaĆ„ovky, vrstvenĂ© desky a podlahovĂ© laĆ„ovky    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z tropickĂ©ho dƙeva    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 51 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4412 51 90 (MTQ)
OstatnĂ­, nejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 52 00 (MTQ)
OstatnĂ­, s oběma vnějĆĄĂ­mi vrstvami z jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 59 00 (MTQ)
OstatnĂ­    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z tropickĂ©ho dƙeva    
ObsahujĂ­cĂ­ nejmĂ©ně jednu vrstvu z tƙískovĂ© desky 4412 91 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
NejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva 4412 91 91 (MTQ)
OstatnĂ­ 4412 91 99 (MTQ)
OstatnĂ­, nejmĂ©ně s jednou vnějĆĄĂ­ vrstvou z jinĂ©ho neĆŸ jehličnatĂ©ho dƙeva    
ObsahujĂ­cĂ­ nejmĂ©ně jednu vrstvu z tƙískovĂ© desky 4412 92 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4412 92 90 (MTQ)
OstatnĂ­, s oběma vnějĆĄĂ­mi vrstvami z jehličnatĂ©ho dƙeva    
ObsahujĂ­cĂ­ nejmĂ©ně jednu vrstvu z tƙískovĂ© desky 4412 99 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 4412 99 90 (MTQ)
44.13 ZhutněnĂ© dƙevo, ve tvaru ĆĄpalkĆŻ, desek, pruhĆŻ nebo profilĆŻ 4413 00 00 (MTQ)
44.14 DƙevěnĂ© rĂĄmy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobnĂ© pƙedměty    
Z tropickĂ©ho dƙeva    
Z tropickĂ©ho dƙeva uvedenĂ©ho v doplƈkovĂ© poznĂĄmce 2 k tĂ©to kapitole 4414 10 10  
OstatnĂ­ 4414 10 90  
OstatnĂ­ 4414 90 00  
44.15 Bedny, krabice, laĆ„ovĂ© bedny, bubny a podobnĂ© dƙevěnĂ© obaly; dƙevěnĂ© kabelovĂ© bubny; jednoduchĂ© palety, skƙíƈovĂ© palety a jinĂ© naklĂĄdacĂ­ ploĆĄiny ze dƙeva; nĂĄstavce palet ze dƙeva    
Bedny, krabice, laĆ„ovĂ© bedny, bubny a podobnĂ© obaly; kabelovĂ© bubny    
Bedny, krabice, laĆ„ovĂ© bedny, bubny a podobnĂ© obaly 4415 10 10  
KabelovĂ© bubny 4415 10 90  
JednoduchĂ© palety, skƙíƈovĂ© palety a jinĂ© naklĂĄdacĂ­ ploĆĄiny; nĂĄstavce palet    
Jednoduché palety; nåstavce palet 4415 20 20 (PCE)
OstatnĂ­ 4415 20 90  
44.16 Sudy, dĆŸbery, kĂĄdě, nĂĄdrĆŸe, vědra, a jinĂ© bednáƙskĂ© vĂœrobky a jejich části a součásti, ze dƙeva, včetně duĆŸin (dĂ­lĆŻ plĂĄĆĄtě) sudu 4416 00 00  
44.17 DƙevěnĂ© nĂĄstroje, dƙíky, nĂĄsady nĂĄstrojĆŻ, tělesa a nĂĄsady pro koĆĄĆ„ata, kartáče a ĆĄtětce; dƙevěnĂĄ kopyta a napĂ­nĂĄky obuvi 4417 00 00  
44.18 VĂœrobky stavebnĂ­ho truhláƙstvĂ­ a tesaƙstvĂ­, včetně dƙevěnĂœch voĆĄtinovĂœch desek, sestavenĂœch podlahovĂœch desek a ĆĄindelĆŻ („shingles“ a „shakes“) ze dƙeva    
Okna, francouzskĂĄ okna a jejich rĂĄmy a zĂĄrubně    
Z tropickĂ©ho dƙeva 4418 11 00 (PCE)
OstatnĂ­    
Ze dƙeva jehličnanƯ 4418 19 50 (PCE)
OstatnĂ­ 4418 19 90 (PCE)
Dveƙe a jejich rĂĄmy a zĂĄrubně a prahy    
Z tropickĂ©ho dƙeva    
Z tropickĂ©ho dƙeva uvedenĂ©ho v doplƈkovĂ© poznĂĄmce 2 k tĂ©to kapitole 4418 21 10 (PCE)
OstatnĂ­ 4418 21 90 (PCE)
OstatnĂ­    
Ze dƙeva jehličnanƯ 4418 29 50 (PCE)
OstatnĂ­ 4418 29 80 (PCE)
Sloupy a trĂĄmy jinĂ© neĆŸ vĂœrobky poloĆŸek 441881 aĆŸ 441889 4418 30 00  
BedněnĂ­ pro betonovĂĄnĂ­ 4418 40 00  
Ć indele („shingles“ a „shakes“) 4418 50 00  
SestavenĂ© podlahovĂ© desky    
Z bambusu nebo alespoƈ s vrchnĂ­ vrstvou (nĂĄĆĄlapnĂĄ vrstva) z bambusu    
Pro mozaikové podlahy 4418 73 10 (MTK)
OstatnĂ­ 4418 73 90 (MTK)
Ostatní, pro mozaikové podlahy 4418 74 00 (MTK)
Ostatní, vícevrstvé 4418 75 00 (MTK)
OstatnĂ­ 4418 79 00 (MTK)
VĂœrobky z kompozitnĂ­ho konstrukčnĂ­ho dƙeva    
LepenĂ© lamelovĂ© dƙevo (glulam) 4418 81 00  
KĆ™Ă­ĆŸově lepenĂ© dƙevo (CLT nebo X-lam) 4418 82 00  
TrĂĄmy prƯƙezu I 4418 83 00  
OstatnĂ­ 4418 89 00  
OstatnĂ­    
Z bambusu 4418 91 00  
DƙevěnĂ© voĆĄtinovĂ© desky 4418 92 00  
OstatnĂ­ 4418 99 00  
44.19 StolnĂ­ a kuchyƈskĂ© nĂĄdobĂ­ a náčinĂ­ ze dƙeva    
Z bambusu    
PrkĂ©nka na chlĂ©b, krĂĄjecĂ­ prkĂ©nka a podobnĂĄ prkĂ©nka 4419 11 00  
JĂ­delnĂ­ hĆŻlky 4419 12 00  
OstatnĂ­ 4419 19 00  
Z tropickĂ©ho dƙeva    
Z tropickĂ©ho dƙeva uvedenĂ©ho v doplƈkovĂ© poznĂĄmce 2 k tĂ©to kapitole 4419 20 10  
OstatnĂ­ 4419 20 90  
OstatnĂ­ 4419 90 00  
44.20 MarketerovanĂ© a intarzovanĂ© dƙevo; skƙíƈky a pouzdra na klenoty nebo pƙíbory a podobnĂ© vĂœrobky, ze dƙeva; soĆĄky a jinĂ© ozdobnĂ© pƙedměty, ze dƙeva; dƙevěnĂœ nĂĄbytek, kterĂœ nepatƙí do kapitoly 94    
SoĆĄky a jinĂ© ozdobnĂ© pƙedměty    
Z tropickĂ©ho dƙeva    
Z tropickĂ©ho dƙeva uvedenĂ©ho v doplƈkovĂ© poznĂĄmce 2 k tĂ©to kapitole 4420 11 10  
OstatnĂ­ 4420 11 90  
OstatnĂ­ 4420 19 00  
OstatnĂ­    
MarketerovanĂ© a intarzovanĂ© dƙevo 4420 90 10 (MTQ)
OstatnĂ­    
Z tropickĂ©ho dƙeva uvedenĂ©ho v doplƈkovĂ© poznĂĄmce 2 k tĂ©to kapitole 4420 90 91  
OstatnĂ­ 4420 90 99  
44.21 OstatnĂ­ vĂœrobky ze dƙeva    
RamĂ­nka na ĆĄaty 4421 10 00 (PCE)
Rakve    
Z dƙevovlĂĄknitĂœch desek 4421 20 10 New (PCE)
OstatnĂ­ 4421 20 90 New (PCE)
OstatnĂ­    
Z bambusu 4421 91 00  
OstatnĂ­    
Z dƙevovlĂĄknitĂœch desek 4421 99 10  
OstatnĂ­ 4421 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.