CN8 / NC8 - 2023 44 CN8 / NC8 - 2023 - CS 46

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 45
KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY

45.01 PřírodnĂ­ korek, surovĂ˝ nebo jednoduše upravenĂ˝; korkovĂ˝ odpad; rozdrcenĂ˝, granulovanĂ˝ nebo na prach umletĂ˝ korek    
PřírodnĂ­ korek, surovĂ˝ nebo jednoduše upravenĂ˝ 4501 10 00  
OstatnĂ­ 4501 90 00  
45.02 PřírodnĂ­ korek, odkornÄ›nĂ˝ nebo nahrubo hranÄ›nĂ˝ nebo v pravoĂşhlĂ˝ch (tĂ©Ĺľ ÄŤtvercovĂ˝ch) blocĂ­ch, deskách, listech nebo pásech (vÄŤetnÄ› polotovarĹŻ s ostrĂ˝mi hranami na korkovĂ© zátky) 4502 00 00  
45.03 VĂ˝robky z přírodnĂ­ho korku    
Zátky a uzávÄ›ry    
VálcovitĂ© 4503 10 10  
OstatnĂ­ 4503 10 90  
OstatnĂ­ 4503 90 00  
45.04 AglomerovanĂ˝ korek (tĂ©Ĺľ s pojivy) a vĂ˝robky z aglomerovanĂ©ho korku    
Bloky, desky, listy a pásy; dlaĹľdice jakĂ©hokoliv tvaru; pevnĂ© válce, vÄŤetnÄ› kotouÄŤĹŻ    
Zátky a uzávÄ›ry    
Pro šumivá vĂ­na, vÄŤetnÄ› zátek s kotouÄŤem z přírodnĂ­ho korku 4504 10 11  
OstatnĂ­ 4504 10 19  
OstatnĂ­    
S pojidlem 4504 10 91  
OstatnĂ­ 4504 10 99  
OstatnĂ­    
Zátky a uzávÄ›ry 4504 90 20  
OstatnĂ­ 4504 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.