CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - CS 48

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 47
BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT)

47.01 Mechanická dřevná buničina (dřevovina)    
Termomechanická dřevná buničina 4701 00 10 (kg)
Ostatní 4701 00 90 (kg)
47.02 Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění 4702 00 00 (kg)
47.03 Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění    
Nebělená    
Jehličnanová 4703 11 00 (kg)
Jiná než jehličnanová 4703 19 00 (kg)
Polobělená nebo bělená    
Jehličnanová 4703 21 00 (kg)
Jiná než jehličnanová 4703 29 00 (kg)
47.04 Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění    
Nebělená    
Jehličnanová 4704 11 00 (kg)
Jiná než jehličnanová 4704 19 00 (kg)
Polobělená nebo bělená    
Jehličnanová 4704 21 00 (kg)
Jiná než jehličnanová 4704 29 00 (kg)
47.05 Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu 4705 00 00 (kg)
47.06 Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu) nebo z jiných celulózových vláknovin    
Buničina z bavlněného lintru 4706 10 00  
Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu) 4706 20 00 (kg)
Ostatní, z bambusu 4706 30 00 (kg)
Ostatní    
Mechanická 4706 91 00 (kg)
Chemická 4706 92 00 (kg)
Získávaná kombinací mechanického a chemického postupu 4706 93 00 (kg)
47.07 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)    
Nebělený sulfátový (kraft) papír, kartón nebo lepenka nebo vlnitý papír, kartón nebo lepenka 4707 10 00  
Ostatní papír, kartón nebo lepenka vyrobené hlavně z bělené chemické buničiny, nebarvené ve hmotě 4707 20 00  
Papír, kartón nebo lepenka vyrobené převážně z mechanické buničiny (například noviny, časopisy a podobné tiskoviny)    
Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiál 4707 30 10  
Ostatní 4707 30 90  
Ostatní, včetně netříděného odpadu a výmětu    
Netříděný 4707 90 10  
Tříděný 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.