CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - CS 49

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 48
PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY

48.01 Novinový papír, v kotoučích nebo listech (arších) 4801 00 00  
48.02 Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka    
Ručně vyrobený papír, kartón a lepenka 4802 10 00  
Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku 4802 20 00  
Surový tapetový papír    
Neobsahující vlákna získaná mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních 4802 40 10  
Ostatní 4802 40 90  
Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými postupy nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních    
O plošné hmotnosti nižší než 40 g/m² 4802 54 00  
O plošné hmotnosti 40 g/m² nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m², v kotoučích    
O plošné hmotnosti 40 g/m² nebo vyšší, avšak nižší než 60 g/m² 4802 55 15  
O plošné hmotnosti 60 g/m² nebo vyšší, avšak nižší než 75 g/m² 4802 55 25  
O plošné hmotnosti 75 g/m² nebo vyšší, avšak nižší než 80 g/m² 4802 55 30  
O plošné hmotnosti 80 g/m² nebo vyšší 4802 55 90  
O plošné hmotnosti 40 g/m² nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m², v listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu    
S rozměrem jedné strany 297 mm a druhé strany 210 mm (formát A4) 4802 56 20  
Ostatní 4802 56 80  
Ostatní, o plošné hmotnosti 40 g/m² nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m² 4802 57 00  
O plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m²    
V kotoučích 4802 58 10  
Ostatní 4802 58 90  
Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % hmotnostních    
V kotoučích    
O plošné hmotnosti nižší než 72 g/m² a jejichž celkové vlákninové složení sestává z více než 50 % hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy 4802 61 15  
Ostatní 4802 61 80  
V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu 4802 62 00  
Ostatní 4802 69 00  
48.03 Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v listech (arších)    
Buničitá vata 4803 00 10  
O plošné hmotnosti nižší než 72 g/m² a jejichž celkové vlákninové složení sestává z více než 50 % hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy    
Nejvýše 25 g/m² 4803 00 31  
Vyšší než 25 g/m² 4803 00 39  
Ostatní 4803 00 90  
48.04 Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803    
Kraftliner    
Nebělený    
Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem    
O plošné hmotnosti nižší než 150 g/m² 4804 11 11  
O plošné hmotnosti 150 g/m² nebo vyšší, avšak nižší než 175 g/m² 4804 11 15  
O plošné hmotnosti 175 g/m² nebo vyšší 4804 11 19  
Ostatní 4804 11 90  
Ostatní    
Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem    
Sestávající z jedné nebo více nebělených vrstev a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě, o plošné hmotnosti na m²    
Nižší než 175 g 4804 19 12  
175 g nebo vyšší 4804 19 19  
Ostatní 4804 19 30  
Ostatní 4804 19 90  
Pytlový papír kraft    
Nebělený    
Z jehož celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem 4804 21 10  
Ostatní 4804 21 90  
Ostatní    
Z jehož celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem 4804 29 10  
Ostatní 4804 29 90  
Ostatní papír, kartón a lepenka kraft o plošné hmotnosti 150 g/m² nebo nižší    
Nebělený    
Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem    
Elektrotechnický izolační papír kraft 4804 31 51  
Ostatní 4804 31 58  
Ostatní 4804 31 80  
Ostatní    
Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem    
Bělené stejnoměrně ve hmotě 4804 39 51  
Ostatní 4804 39 58  
Ostatní 4804 39 80  
Ostatní papír, kartón a lepenka kraft o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m², avšak nižší než 225 g/m²    
Nebělené    
Papír na tvrzené lamináty, zvaný „saturating kraft“ 4804 41 91  
Ostatní 4804 41 98  
Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních 4804 42 00  
Ostatní 4804 49 00  
Ostatní papír, kartón a lepenka kraft o plošné hmotnosti 225 g/m² nebo vyšší    
Nebělené 4804 51 00  
Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních 4804 52 00  
Ostatní    
Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem 4804 59 10  
Ostatní 4804 59 90  
48.05 Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole    
Papír na zvlněnou vrstvu (fluting)    
Polochemický papír na zvlněnou vrstvu 4805 11 00  
Slámový papír na zvlněnou vrstvu 4805 12 00  
Ostatní    
Wellenstoff 4805 19 10  
Ostatní 4805 19 90  
Testliner (recyklovaný krycí kartón)    
O plošné hmotnosti 150 g/m² nebo nižší 4805 24 00  
O plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m² 4805 25 00  
Sulfitový balicí papír 4805 30 00  
Filtrační papír, kartón a lepenka 4805 40 00  
Plstěný papír, kartón a lepenka 4805 50 00  
Ostatní    
O plošné hmotnosti 150 g/m² nebo nižší 4805 91 00  
O plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m², avšak nižší než 225 g/m² 4805 92 00  
O plošné hmotnosti 225 g/m² nebo vyšší    
Vyrobený ze sběrového papíru 4805 93 20  
Ostatní 4805 93 80  
48.06 Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších)    
Rostlinný pergamen 4806 10 00  
Nepromastitelné papíry 4806 20 00  
Pauzovací papíry 4806 30 00  
Pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry    
Pergamin 4806 40 10  
Ostatní 4806 40 90  
48.07 Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech (arších)    
Vyrobené ze sběrového papíru, též pokryté papírem 4807 00 30  
Ostatní 4807 00 80  
48.08 Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803    
Vlnitý papír, kartón a lepenka, též perforované 4808 10 00  
Papír kraft, krepovaný nebo plisovaný, též ražený nebo perforovaný 4808 40 00  
Ostatní 4808 90 00  
48.09 Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro rozmnožovací blány nebo ofsetové desky), též potištěné, v kotoučích nebo listech (arších)    
Samokopírovací papír 4809 20 00  
Ostatní 4809 90 00  
48.10 Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru    
Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních    
V kotoučích 4810 13 00  
V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu 4810 14 00  
Ostatní 4810 19 00  
Papír, kartón a lepenka používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % hmotnostních vláken    
Tenký natíraný papír 4810 22 00  
Ostatní    
V kotoučích 4810 29 30  
Ostatní 4810 29 80  
Papír, kartón a lepenka kraft, jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům    
Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních a o plošné hmotnosti 150 g/m² nebo nižší 4810 31 00  
Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních a o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m²    
Natírané kaolinem 4810 32 10  
Ostatní 4810 32 90  
Ostatní 4810 39 00  
Ostatní papír, kartón a lepenka    
Vícevrstvé    
U nichž je bělená každá vrstva 4810 92 10  
U nichž je bělená pouze jedna vnější vrstva 4810 92 30  
Ostatní 4810 92 90  
Ostatní    
Bělený papír, kartón a lepenka, natírané kaolinem 4810 99 10  
Ostatní 4810 99 80  
48.11 Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané v číslech 4803, 4809 nebo 4810    
Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír, kartón a lepenka 4811 10 00  
Gumovaný nebo lepicí papír, kartón a lepenka    
Samolepicí    
V kotoučích o šířce nepřesahující 10 cm, jejichž nátěr sestává z nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku 4811 41 20  
Ostatní 4811 41 90  
Ostatní 4811 49 00  
Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené plasty (kromě lepidel)    
Bělené, o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m² 4811 51 00  
Ostatní 4811 59 00  
Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené voskem, parafinem, stearinem, olejem nebo glycerinem 4811 60 00  
Ostatní papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken 4811 90 00  
48.12 Filtrační bloky a desky z papíroviny 4812 00 00  
48.13 Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek)    
Ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) 4813 10 00  
V kotoučcích o šířce nepřesahující 5 cm 4813 20 00  
Ostatní    
V kotoučcích o šířce převyšující  5 cm, avšak nepřesahující 15 cm 4813 90 10  
Ostatní 4813 90 90  
48.14 Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír    
Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny, sestávající z papíru natřeného nebo potaženého na lícové straně zrnitou, raženou, barvenou, potištěnou vzorem nebo jinak zdobenou vrstvou plastů 4814 20 00  
Ostatní    
Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny, sestávající z papíru zrnitého, raženého, povrchově barveného, potištěného vzorem nebo jinak povrchově zdobeného, natřeného nebo potaženého průhlednými ochrannými vrstvami plastů 4814 90 10  
Ostatní 4814 90 70  
48.16 Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích    
Samokopírovací papír 4816 20 00  
Ostatní 4816 90 00  
48.17 Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky    
Obálky 4817 10 00  
Zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky 4817 20 00  
Krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky 4817 30 00  
48.18 Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken    
Toaletní papír    
O plošné hmotnosti každé vrstvy 25 g/m² nebo nižší 4818 10 10  
O plošné hmotnosti každé vrstvy vyšší než 25 g/m² 4818 10 90  
Kapesníky, čisticí nebo odličovací ubrousky a ručníky    
Kapesníky a čisticí nebo odličovací ubrousky 4818 20 10  
Ručníky    
V kotoučích 4818 20 91  
Ostatní 4818 20 99  
Ubrusy a ubrousky 4818 30 00  
Oděvy a oděvní doplňky 4818 50 00  
Ostatní    
Výrobky pro chirurgické, lékařské nebo hygienické účely, neupravené pro drobný prodej 4818 90 10  
Ostatní 4818 90 90  
48.19 Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken; krabicové pořadače, dopisové přihrádky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky, používané v kancelářích, obchodech a podobně    
Kartóny, bedny a krabice, z vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky 4819 10 00  
Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného papíru, kartónu nebo lepenky 4819 20 00  
Pytle, sáčky a tašky, jejichž spodní část má šířku 40 cm nebo více 4819 30 00  
Ostatní pytle, sáčky a tašky, včetně kornoutů 4819 40 00  
Ostatní obalové schránky, včetně obalů na gramofonové desky 4819 50 00  
Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a podobné výrobky používané v kancelářích, obchodech a podobně 4819 60 00  
48.20 Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky    
Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky    
Rejstříky, účetní knihy, objednávkové knihy a příjmové knihy 4820 10 10  
Zápisníky, složky dopisních papírů a poznámkové bloky 4820 10 30  
Diáře 4820 10 50  
Ostatní 4820 10 90  
Sešity 4820 20 00  
Rychlovazače (jiné než knižní desky), desky a spisové mapy 4820 30 00  
Různé obchodní tiskopisy a sady papírů proložené karbonovými papíry 4820 40 00  
Alba na vzorky nebo sbírky 4820 50 00  
Ostatní 4820 90 00  
48.21 Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné    
Potištěné    
Samolepicí 4821 10 10  
Ostatní 4821 10 90  
Ostatní    
Samolepicí 4821 90 10  
Ostatní 4821 90 90  
48.22 Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky (též perforované nebo tvrzené)    
Používané k navíjení textilní příze 4822 10 00  
Ostatní 4822 90 00  
48.23 Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken    
Filtrační papír, kartón a lepenka 4823 20 00  
Kotouče, listy a disky, potištěné pro záznamová zařízení 4823 40 00  
Podnosy, tácky, misky, talíře, šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky    
Z bambusu 4823 61 00  
Ostatní    
Podnosy, tácky, misky a talíře 4823 69 10  
Ostatní 4823 69 90  
Tvarované nebo lisované výrobky z papíroviny    
Tvarované proložky a krabice pro balení vajec 4823 70 10  
Ostatní 4823 70 90  
Ostatní    
Papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisk nebo k jiným grafickým účelům 4823 90 40  
Ostatní 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.